Korrekturlæser: rehan09
Billed behandling: SDK
Oversættelse: 

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 1200,00
Produkt udlånt af: HIS
DK distributør: Komplett.dk

Konklusion

HiS HD 6870 IceQ er absolut hvad navnet beskriver nemlig iskoldt, og ikke nok med det så er kortet også ninja stille, den store køler er simpelthen ikke til at høre i mit kabinet. Kortet i sig selv yder ganske fornuftigt, man kan dog undre sig over at HiS ikke har valgt at fabriksoverclocke det når køleren er så god. Dette giver dog slutbrugeren mulighed for selv at overclocke hvilket nogle synes er et plus. Det lille korts sidste force er det sparsomme strømforbrug som nogle brugere sætter stor pris på. Køleren er meget større end nødvendigt, men den fungerer super godt og gør dette kort det bedste 6870 jeg har testet. 
 

Innovation/Teknologi - 3
HD 6870 er efterhånden et år gammelt, ikke destro mindre giver det stadig meget power for pengene og den lille chip er en af de mest strømsparende i sit segment.
 

Bundle/Tilbehør - 3
Med kortet følger der alle de adaptorer stik og nødvendig software man kunne få brug for under installation. Med denne fornuftige bundle lander vi på et 3-tal.
 

Design/Layout - 5
HiS HD 6870 IceQ er udstyret med en god støjsvag men enorm køler, som uden problemer køler kortet ned. Kortet har rigeligt med tilslutninger og strømstikkene er placeret korrekt, dog er de svære at komme til pga. køleren. Jeg forstår ikke hvorfor kortet skal have den her underlige babyblå/hvide farve, men dette er selvfølgelig en individuel vurdering. Vi lander på en 5'er.
 

Software - 3
Kortet benytter AMD's standard drivere som fungerer ganske fortrinligt, og kortet har ingen special BIOS eller software - vi lander derfor på 3 point.
 

Ydelse - 3
Sammenlignet med alle kort på markedet ligger HD 6870 i midten målt på performance hvilket giver 3 points. Hvis man sammenligner kortet med sit midrange segment syntes jeg igen, at det ligger sig på en 3'er da kortet ikke er overbevisende hurtigere end Nvidias ligende kort, samt at AMD 6950 1 GB kun koster DKR 300-400,- ekstra. 
 

Pris - 4
Da kortet ikke er på markedet i Danmark endnu må vi nøjes med de amerikanske priser som siger DKR 1200,-. Hvilket placerer IceQ fornuftigt i stakken af 6870 kort på markedet, jeg ville nok forvente at prisen stiger lidt i Danmark men med udgangspunkt i den amerikanske pris, lander vi på en 4'er.

  


 

UK summary

HIS HD 6870 ICEQ is exactly what the name describes: ice cold, and if that is not enough, the card remains ninja silent, the big cooler is simply not to be heard in my case. The card itself performs quite reasonable, you may wonder why HIS has not chosen to factory overclock the card when the cooler is so good. This is up to the end user, which some may think is great. The little cards last great feature is the low power consumption as some users appreciate. The cooler is much larger than necessary, but it works really well and makes this card the best 6870 I've tested.

Innovation/Technology - 3
HD 6870 is by now a year old, but still a powerful card for your money and the small chip is one of the most power-saving in its segment.

Bundle/Accessories - 3
Along with the card comes all the connectors and adapters required software you would need during installation. With this sensible bundle we land on a 3-figure.

Design/Layout - 5
HIS HD 6870 ICEQ is equipped with a good quiet but huge cooler that easily cools the card down. The card has plenty of connections and power connectors are properly placed, but they are difficult to reach because of the cooler. I do not understand why the card have this weird baby blue/white color, but this is an individual assessment. We have reached a score of 5.

Software - 3
The card uses AMD's standard drivers which works quite excellent, and the card has no special BIOS or software.

Performance - 3
Compared with all the cards in the market, HD 6870 lies in the middle in terms of performance, giving 3 points. If you compare the card with its midrange segment, it will recieve the same score because the card is not convincingly faster than Nvidia's counteroffer, as well as the AMD 6950 1GB only costs DKK 300-400, - extra.

Price - 4
Since the card is not on the market in Denmark, yet we must make do with the U.S. pricing, stating DKK 1200, -, which puts ICEQ in the senseble stack of 6870 cards on the market. I would expect that the price rises slightly in Denmark but based on the U.S. price,we land on a score of 4.

 
Test: HiS HD6870 IceQ
Innovation / Teknologi3
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout5
Software - BIOS3
Ydelse3
Pris4
Samlet70%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here
LlamaAgenten
 
Elitebruger
Tilføjet:
28-11-2011 08:19:27
Svar/Indlæg:
1129/113
Kunne godt have brugt lidt ekstra korrektur. Ellers en fin artikel. 🙂


kollapse
 
Elitebruger
Tilføjet:
28-11-2011 20:19:32
Svar/Indlæg:
3671/66
" Jeg forstår ikke hvorfor kortet skal have den her underlige babyblå/hvide farve"
- kortet hedder IceQ.


SDK
 
Redaktør
Tilføjet:
28-11-2011 22:58:44
Svar/Indlæg:
565/108
#2 ja det er jeg klar over, men det behøves ikke ligne babylegetøj af den grund 🙂
Er for så vidt også lige meget så længe personen, der køber kortet er tilfreds med designet.