Test: Shuttle OMNINAS KD20

NAS Server d.  26. september. 2012, skrevet af Capiz
0 Kommentarer.  Vist: 17914 gange.

Korrekturlæser: Verdenshersker
Billed behandling: Capiz
Oversættelse: Capiz

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 0,00
Produkt udlånt af: Shuttle
DK distributør: Opencompany

Konklusion

 

 

Den første NAS fra Shuttle. KD20 skal være den personlige cloud/sky for ens multimedia såsom film, billeder og music samt dokumenter, der skal kunne tilgås fra din(e) computer(e) eller overalt i verden, via din Android telefon eller iOS telefon. En rigtig smart funktion, som sikkert vil gøre KD20 til en populær enhed for dem med et lille behov ift. ydelse men med stort behov for tilgængelighed,, hvor sikkerheden er i højsæde. KD20 er et rigtigt godt bud på en NAS til en førstegangskøber, hvor opsætning skal være nemt og ligetil, og der skal være gode backup og sikkerhedsløsninger. Det må jeg indrømme, at det er det helt store plus, at denne NAS ikke bruger ret meget strøm og alligevel giver nogle rimelig fine læse/skrive resultater.


Innovation/Teknologi – 4
Jeg synes godt, man kan sige, at denne NAS har noget nyt med i bagagen, for dens forbrug under load er på kun 15,5 watt. Min egen DS212 bruger 18,2watt til sammenligning, og så langt lå de ikke fra hinanden ydelsesmæssigt. Ydelse er der masser af, og det er den store 750mhz dual-core ARM11, der hjælper det godt på vej. Så der er masser af teknologi i maskineriet, der gør den miljømæssig god og godt med ydelse, så vi lander på et solidt firtal.

Bundle/Tilbehør – 3
Jeg manglede ikke noget for at kunne få maskinen i gang ud over harddiske selvfølgelig. Det er ganske få enheder, der kommer med harddiske i dag, men jeg kan godt lide, jeg selv kan bestemme hvilken en, og hvor stor den skal være. For en middelmådig løsning, en middelmådig karakter: 3.

Design/Layout – 4
Det er et gennemført nydeligt design. Den fylder ca. 3,4 liter, hvilket er noget nær det mindste, man kan komme i nærheden af, når der skal være plads til 2 diske i dag. Rigtig fin NAS, som Shuttle er kommet frem med.

Software – 4
Softwaren er utrolig nem at bruge, og man skal ikke være superbruger på nogen måde for at få NAS’en op at køre. Det eneste minus er måske, at der ikke er en forklaring (GUIDE) til hvilken en type Disk-array, man skal vælge alt efter, hvad man vil bruge den til. Det er nok de færreste, der køber en NAS første gang, der ved, hvad et Disk-array er, og hvad Raid betyder. Jeg begrunder min forestilling om, at denne NAS er til nykøbere eller miljøbevidste, at der er meget få ændringsmuligheder, samt mangel på f.eks. FTP protocol.

Ydelse – 4
Ydelsen ligger rigtig flot med og med et så lavt strømforbrug, synes jeg virkelig, det er godt klaret. Den er ikke den hurtigste på 2-disk markedet, men det er så heller ikke det, Shuttle promoverer den som. Det skal være din personlige cloud/sky, hvor du kan gemme alt det, der er vigtigt for dig samtidig med en fornuftig ydelse.

Pris – 4
Prisen for Shuttle OMINAS KD20 forventes at lande på 129 €,- eksl. moms og diverse afgifter. Det er ca. 1200 DKK uden evt. afgift. Så prisen kommer måske op omkring de 1500 DKK, og dette er kun gisninger, men jeg vil tro, det bliver omkring 1500DKK. En pris, der ikke skiller sig tydeligt ud i forhold til de mange andre 2-disk NAS på markedet. En DS212 kan fås til ca. 1700 DKK. og en DS212J til små 1400 DKK.
Jeg håber, at de kan holde prisen under 1500 DKK, for så vil den være en fin kandidat som førstekøbs NAS eller til dem som godt vil have en miljøvenlig/strømbesparende løsning, og kan se fornuften i købet af denne, kontra en af de mange andre NAS på markedet.

  

 

  


UK summary


 

 

The first NAS from Shuttle. KD20 is surpposed to be the personal cloud / cloud for your multimedia such as movies, photos, music and documents that must be accessed from your computer or from anywhere in the world via your Android phone or iOS phone. A really cool feature that will surely make KD20 a popular device for those with a little requirements in relation to performance, with high demands for access, where safety is a priority. KD20 is a very good bid on a NAS for a first time buyer, the setup must be simple and straightforward, and there must be good backup and security solutions. I must admit that it is the big plus that this NAS does not use much power, yet provides some reasonable fine read / write performance.


Innovation / Technology - 4
I liked to say that this NAS has something new in it's luggage, for its consumption under load, is only 15.5 watts. My own DS212 uses 18.2 watts for comparison, and they were not so far from each other in performanceview. Performance there is a lot of, and that's the big 750MHz dual-core ARM11, which helps it well on its way. So there is plenty of technology in the machinery that makes the environmental good, and good with performance, so we land on a solid four.

Bundle / Accessories - 3
I lacked nothing in order to get the machine running, in addition to hard drives, of course. It is only a few units that come with hard drives today, but I like that I can decide which one, and how big it should be. For a mediocre solution, a mediocre rating: 3

Design / Layout - 3
It is a complete neat design. It takes about 3.4 Liter, which is somewhat close the smallest you can get around when there should be room for 2 disks today. Very good NAS that Shuttle has come up with.

Software - 4
The software is incredibly easy to use, and don't have to be super user in any way, to get the NAS up and running. The only drawback might be that there is an lack of explanation (GUIDE) to which a type of disk array to choose, depending on what you want to use it for. It's probably not many people who buy a NAS for the first time, who knows what a Disk Array is and what Raid does.
I justified my idea that this NAS is nykøbere, or environmentally conscious, with that there are very few change options, and the lack of such. FTP protocol.

Performance - 4
The performance is really nice with, and with such a low power consumption, I think really it's well done. It is not the fastest on the 2-disc market, with it's so not what Shuttle promotes it as. It should be your personal cloud / cloud where you can store everything that is important to you, along with a sensible performance.

Price - 4
The price for Shuttle OMINAS KD20 expected to land at € 129, - excl. VAT and miscellaneous charges. It is approx. 1200DKK without any. tax. So the price might come around, and this is only conjecture, but I believe it will be around 1500DKK. A price will not come out clearly, compared to the many other 2-disk NAS in the market. A DS212 are available for approx. 1700kr. and a small DS212j to 1400 each.
I hope they can keep the price below 1500DKK, so it will be a fine candidate who first purchase NAS, or to those who are good to have an environmentally friendly / energy efficient solution, and can see the sense in buying this, versus one of the many other NAS on the market.Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

www.bildelestore.dk