Test: GIGABYTE X299 AORUS GAMING 7

Bundkort, Intel d.  11. august. 2017, skrevet af Renissen2 0 Kommentarer.  Vist: 18457 gange.

Korrekturlæser: DeXTRoNiaN
Billed behandling: Renissen2
Oversættelse: DeXTRoNiaN

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 2399,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

 

Konklusion 

Det har været en stor fornøjelse at have dette AORUS X299 GAMING 7 igennem testbænken. Og bundkortet har da heller ikke skuffet på nogen måde. Det var også en fryd at have det kørende og bruge det til almindeligt PC arbejde surfing og Word samt lignende. Bundkortet har alle de funktioner man kan drømme om og det naturligvis i sidste nye udgave f.eks. USB 3.1 og PCIe udgaven er nu med op til 16 Gb/s.
Ingen tvivl om at dette bundkort vil kunne tilfredsstille enhver Enthusiast og/eller Gamer. Men det kræver at man vil investere i de dyere CPU med flere kerner end denne i7-7800X, som altså ikke har meget bedre ydelse end hvad vi allerede har set fra i7-7700K.
 

Innovation/Teknologi -  5
Da dette er et AORUS bundkort, er der 3 års garanti på det og skulle der være problemer har GIGABYTE en 24/7 support man altid kan få fat i så det tæller godt op i denne kategori. Derudover er bundkortet udstyret med det seneste indenfor strømforsynings serverklasse komponenter til CPU'en og generelt topkvalitets komponenter. Vi finder også de sidste nye teknologier indenfor M.2. og USB 3.1, så alt i alt må man sige at dette bundkort er helt med på beatet.

Bundle/Tilbehør - 4
Der medfølger akkurat hvad man skal bruge på dette bundkort og så lige et par ekstra små ting som 2 ekstra temperatur prober som kan placeres hvor man har brug for mere overvågning. Desuden en G-Connector så man let kan montere de små ledninger fra kabinettet. Desuden et stort ark klæbe mærker til at bruge hvor man har lyst.

Design/Layout - 4
Designet er jeg generelt meget tilfreds med og det er nok fordi jeg elsker sort, som er bundkortets primære farve. Layoutet er generelt som forventet bortset fra placeringen af status dioderne som er spredt godt ud over det hele, det er umuligt at holde styr på dem under POST.

Software/BIOS - 4
Det er som sædvanlig en helt fin software pakke der medfølger, så både den almindelige bruger og Gameren fuldt ud bliver tilfredsstillet.

Ydelse - 5
Ydelsen synes jeg er helt i top ud fra de 3 CPU'er jeg har haft testet i dette bundkort. Op mod RYZEN klarer det sig da også rigtigt fint, men det er nu ikke en overbevisende sejr til AORUS X299 GAMING 7 bundkortet. Med andre ord ydelsen er fin nok med de større CPU'er med mindst 8 kerner, ellers er det spild af penge at investere i dette bundkort vs. et RYZEN setup.

Pris - 3
Prisen synes jeg nok er en smule over til den høje side, når man sammenligner med hvad man får i forhold til AMD RYZEN med nogenlunde samme ydelse. Men OK quad channel koster sammen med de 44 Lanes og selvfølgelig også det veludviklede RGB LED system.

  


 
Test: GIGABYTE X299 AORUS GAMING 7
Innovation / Teknologi5
Bundle - Tilbehør4
Design - Layout4
Software - BIOS4
Ydelse5
Pris3
Samlet83%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary 

It has been a pleasure to have this AORUS X299 GAMING 7 through the test bench. And the motherboard did not disappoint in any way either. It was also a pleasure to run it and use it for common PC work, surfing and word and the like. The motherboard has all the features you can dream of and of course in the latest version, for example. USB 3.1 and the PCIe version now with up to 16 Gb/s.
No doubt that this motherboard will satisfy any Enthusiast and / or Gamer. But it requires investing in the more expensive CPU with more cores than this i7-7800X, which does not have much better performance than what we have already seen from i7-7700K.
 

Innovation/Technology - 5
Since this is an AORUS motherboard, there is a 3 year warranty on it and should there be problems, GIGABYTE has a 24/7 support one can always grab so it counts well in this category. In addition, the motherboard is equipped with the latest in power supply server class components for the CPU and generally top quality components. We also find the latest technologies within M.2. And USB 3.1, all in all, it must be said that this motherboard is fully integrated.

Bundle/Accessories - 4
It comes with exactly what you need on this motherboard and just a few extra small things like 2 extra temperature probes that can be placed where you need more monitoring. In addition, a G-Connector so that you can easily mount the small wires from the cabinet. In addition, a large sheet of adhesive labels to use wherever you want.

Design/Layout - 4
I'm generally very pleased with the design and that's probably because I love black, which is the primary color of this motherboard. The layout is generally as expected apart from the location of the status diode that is spread well over all, it is impossible to keep track of them during POST.

Software/BIOS - 4
As usual, a very nice software package is included, so that both the regular user and the Gamer are fully satisfied.

Performance - 5
The performance I think is top notch from the three CPUs I had tested this motherboard. Up against RYZEN, it is also very good, but it is not a convincing victory for the AORUS X299 GAMING 7 motherboard. In other words, the performance is nice enough with the larger CPUs with at least 8 cores, otherwise it's a waste of money to invest in this motherboard vs. a RYZEN setup.

Price - 3
The price I think is a bit over to the high side when compared to what you get compared to AMD RYZEN with roughly the same performance. But OK quad channel costs with the 44 Lanes and of course the well-developed RGB LED system.