Korrekturlæser: DeXTRoNiaN
Billed behandling: svedel77
Oversættelse: DeXTRoNiaN

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 2087,00
Produkt udlånt af: ASUS
DK distributør: DCS

Konklusion 

ASUS har lavet et solidt bundkort der danner et rigtig godt fundament til en rigtig god workstation eller spillemaskine på Intel's X299 platform. Mange af funktionerne og selve layoutet minder rigtig meget om ROG STRIX X299-E bundkortet som vi har testet ikke for så længe siden, men det er en smule billigere.
 

Innovation/Teknologi - 5
Vi får de nyeste teknologier på den nyeste platform og stadig med noget af det vigtigste; masser af RGB.

Bundle/Tilbehør - 2
Jeg er ærligt talt lidt skuffet over indholdet i kassen. Det er absolut kun minimum ASUS har smidt med.

Design/Layout - 5
Selve designet er meget diskret med dets hvide, sorte og grå design. Layoutet kan jeg også rigtig godt lide, vi mangler bare at få 90 graders vinkel på alle stik og porte på højre side af bundkortet.

Software/BIOS - 5
Som altid fra ASUS ser vi en fantastisk software pakke og BIOS.

Ydelse - 4
Ved standard hastighed leverer ASUS en solid ydelse samtidig med at det holder sig til Intel's standarder for turbo og strømforbrug. Når dette bliver slået fra og CPU'en bliver overclocket viser ASUS også at kunne leverer på ydelsen.

Pris - 3
En pris på 2100 kr. synes jeg kan være lidt høj hvis man kigger hos konkurrenten ASRock. ASUS leverer dog lidt ekstra funktioner men et skrabet bundle.


  
Test: Asus Prime X299-A
Innovation / Teknologi5
Bundle - Tilbehør2
Design - Layout5
Software - BIOS5
Ydelse4
Pris3
Samlet80%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

ASUS has made a solid motherboard that provides a very good foundation for a good workstation or gaming on Intel's X299 platform. Many of the features and the layout reminds a lot about ROG STRIX X299-E motherboard we've tested not so long ago, but it's a bit cheaper.
 

Innovation/Technology - 5
We get the latest technologies on the latest platform and still with some of the most important; lots of RGB.

Bundle/Accessories - 2
I'm honestly a little disappointed with the contents of the box. It is absolutely only the minimum ASUS has thrown in.

Design/Layout - 5
The design itself is very discreet with its white, black and gray design. I really like the layout, we just need to get the 90 degree angle of all connectors and ports on the right side of the motherboard.

Software/BIOS - 5
As always from ASUS we see a fantastic software package and BIOS.

Performance - 4
At standard speed, ASUS delivers solid performance while maintaining Intel's standards for turbo and power consumption. When this is turned off and the CPU is overclocked show ASUS also be able to deliver on performance.

Price - 3
A price of 2100 DKK seems to be a little high if you look at the competitor ASRock. ASUS provides a little extra features but a tight bundle.