Test: Western Digital My Cloud Home 6 TB

NAS Server d.  30. juli. 2018, skrevet af Havenissen 0 Kommentarer.  Vist: 8449 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Havenissen
Oversættelse: Havenissen

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 1829,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion


My Cloud Home skuffede lidt med dens overførselshastigheder for mindre filer, mens den klarede sig fint til større filer. Dette er acceptabelt, medmindre du skal overføre familiens digitale fotoalbum for de sidste 10 år til My Cloud Home. Synkronoseringsfunktionen er smart og fungerer glimrende, men ved anvendelse er den lidt langsom til at overføre, så der skal benyttes lidt tålmodighed. Softwarebundlen virker ved første øjekast stor, men det meste viser sig blot at være reklamer for andre produkter fra andre producenter, mens de apps fra Western Digital selv ikke understøtter My Cloud Home. Hvorfor så tage dem med? Havenissen er forvirret. Websiden fungerer fint, men man bruger den reelt set kun til at oprette nye brugere. Det eneste jeg savner er muligheden for at oprette offentlig tilgængelige mapper og muligheden for ikke at være tvunget til at benytte WD Discovery for at få tilgang til sit drev. Det virker som om Western Digital har tænkt alt det rigtige, men de har bare ikke eksekveret deres idéer korrekt.

Innovation - 4
Set fra en families synspunkt, så leverer My Cloud Home en nem og hurtig opsætning af fælles og privat drev for hele familien under samme tag. Innovationen ligger i at der er en alternativ metode til koble hele familien op, som man ikke normalt finder i andre NAS. Jeg giver 4 fordi de har skrabet problemet ind til benet.

Bundle - 3
Der er alt hvad der er behov for at komme i gang. Som sagt var der ikke LAN kabel med i test eksemplaret, men Western Digital skriver at der burde være en.

Design/Layout - 4
Antallet af stik er fint og de er velplacerede. Det havde måske været en idé med USB stik foran, da den ville være nemmere at tilgå end bagsiden. Materialerne og samlekvaliteten virker til at være i top.

Software - 2
Softwaren mangler virkelig at blive gjort færdig. Det virker som om de har tænkt at nu har de noget der fungerer og sendt det afsted, men de har ikke kvalitetstestet det.

Ydelse - 3
Overførelseshastigheden skuffer mig ved små filer, men acceptable ved større filer. Web interfacet virker hurtigt og brugervenligt.

Pris – 4
Prisen er fornuftig, hvis man ser på at en WD Red 6 TB koster ca 1470 kr, mens prisen for My Cloud Home er 1829 kr. Så for ca 350 kr får man sin harddisk på netværket.

 


 

 
Test: Western Digital My Cloud Home 6 TB
Innovation / Teknologi4
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout4
Software - BIOS2
Ydelse3
Pris4
Samlet66%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary


 

My Cloud Home disappointed a bit with its transfer speeds for small files, while doing well for large files. This is acceptable unless you have to transfer your family's digital photo album for the last 10 years to My Cloud Home. The synchronization feature is smart and works excellent, but in use it is a little slow to transfer, so patience is needed. At first glance, the software bundle seems big, but mostly it appears to be just advertising of other products from other manufacturers, while Western Digital apps do not even support My Cloud Home. Why then include them? Havenissen is confused. The webpage works fine, but you actually only use it to create new users. All I miss is the ability to create publicly available folders and the possibility of not being forced to use WD Discovery to access your drive. It seems that Western Digital has thought everything correctly, but they just did not execute their ideas correctly.

Innovation/Technology - 4
Viewed from a family's point of view, My Cloud Home delivers an easy and quick setup of shared and private drives for the entire family under the same roof. The innovation lies in the fact that there is an alternative method of connecting the entire family, which is not normally found in other NAS. I give 4 because they have cut the problem into the bone.

Bundle/Accessories - 3
There is everything that is needed to get started. As said, there was no LAN cable included in the test example, but Western Digital writes that there should be one included.

Design/Layout - 4
The number of ports is fine and they are well placed. It might have been an idea with a USB plug in front, as it would be easier to access than the back. The materials and assembly quality seem to be in top.

Software - 2
The software really needs to be finished. It seems that they have thought that now they have something that works and sent it off to production, but they have not tested it properly.

Performance - 3
The transfer rate disappoints me for small files, but acceptable for larger files. The web interface works fast and user-friendly.

Price - 4
The price makes sense if you consider that a WD Red 6 TB costs about 1470 kr, while the price for My Cloud Home is 1829 kr. So for about 350 kr you get your hard drive on the network.