Test: Deepcool Castle 240RGB

Køling d.  25. august. 2018, skrevet af Renissen2 0 Kommentarer.  Vist: 7497 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Renissen2
Oversættelse: jmose

Pristjek på  979,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion

At teste denne AIO køler fra Deepcool har udelukkende været en stor fornøjelse. Den har hvis vi går helt ned til det basale har opfyldt de 2 kriterier som nok de fleste brugere, af en AIO køler er interesseret,  i nemlig at køleren/pumpen er støjsvag, og at den kan holde ens CPU på en rimelig kold temperatur, selv under OC og stresstest. Jeg må indrømme at denne Deepcool Castle 240RGB lever fuldt ud op til kravene. Nu har jeg selvfølgelig kun testet den kortvarigt, men jeg var imponeret over både temperaturer og manglen på støj fra Pumpen og blæserne. Så alt i alt vil jeg uden tøven varmt anbefale denne AIO fra Deepcool.

 

Innovation/Teknologi - 4
Der er ikke en finger at sætte på fremstillingskvaliteten på denne AIO, alt er perfekt udført og der er ingen smuttere i form af defekte eller dårlige materialer. Så alt i alt en kompakt og gennemført AIO som man uden tvivl får glæde af i mange år frem. På innovationssiden ser jeg det som et stort plus at pumpens hus er udført så glat og stilfuldt som tilfældet er med Deepcool AIO'en her. OK den er ret høj, men der er ikke de mange snirklerier som man ellers ser på andre AIO´er.

Bundle/Tilbehør - 3
Der er et righoldigt udvalg af skruer og dimser med til denne som ligesom de fleste andre AIO'er skal understøtte stort set alle sokler der er oppe i tiden. Det gør den da også, samt endda TR4 så med denne Deepcool Castle240RGB er man helt sikkert dækket godt ind.

Design/Layout - 5
Designet er i min optik ret lækkert og ud fra det alene kunne jeg godt finde på selv at købe denne AIO. Igen står vi tilbage med dilemmaet er man for eller imod RGB LED'er i både pumpe og blæsere og jeg personligt er ikke den store fan, men det er jo op til den enkelte hvad man er til. Man kan selvfølgelig slå det helt fra, men så burde man nok i stedet købe en AIO uden RGB.

Ydelse - 5
Ydelsen er helt fin for denne Deepcool Castle 240RGB AIO og den kommer fint op på højde med topkølerne fra alle de andre producenters kølere jeg har testet.

Pris - 5
Prisen på 979 kr. synes jeg er helt fin. Ydelsen er også helt OK og støjen på Max 30dB slet ikke så ringe at høre på, selv i længere tid.

Test: Deepcool Castle 240RGB
Innovation / Teknologi4
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout5
Software - BIOS0
Ydelse5
Pris5
Samlet73%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

To test this AIO cooler from Deepcool has exclusively been a great pleasure. It has, if we go right down to the basics has fulfilled the two criteria as probably most users of an AIO cooler is interested, in for that cooler/pump is quiet, and that it can keep the same CPU at a fairly cold temperature, even during OC and stress test. I must admit that this Deepcool Castle 240RGB fully live up to the requirements. Now of course I have only tested it briefly, but I was impressed with both temperatures and the lack of noise from the pump and the blowers. So all in all i would highly recommend this AIO without hesitation from Deepcool.

Innovation/Technology-4
There is not a finger to put on manufacturing quality of this AIO, everything is perfectly done and there is no flaws in the form of defective or substandard materials. So all in all a compact and implemented AIO which would undoubtedly which you will benefit from for many years to come. On innovation since I see it as a big plus to the pump house is complete so smooth and stylish as the case is with Deepcool AIO'en here. OK it is quite high, but there are not many snirkle conditions as otherwise we are looking at other AIO´ is.

Bundle/Accessories-3
There is a rich selection of screws and widgets with this as like most other AIO'er must support virtually all sockets that are up in rigth now. And it does this, and even then with this TR4 Deepcool Castle240RGB is certainly covered well in.

Design/Layout-5
The design is in my optics right delicious and based on that alone I could well find themselves buying this AIO. Again, we are left with the dilemma are you for or against RGB Leds in both pump and fans, and I personally am not a big fan, but it is up to the individual what they are for. Of course you can turn it completely off, but then you probably should buy a AIO without RGB instead. 

Performance-5
The service is completely fine for this Deepcool Castle 240RGB AIO and it comes up fine on a par with topcoolers from all the other producers coolers I have tested.

Price-5
The price of 979 kr. I think that is absolutely fine. The performance is also perfectly OK and noise on Max 30dB is not bad at alle,  even for a longer period of time.