ken partiges politik lej

Soap-Box d.  08. juni. 2009, skrevet af saiot
Vist: 556 gange.

saiot
 
Elitebruger
Tilføjet:
08-06-2009 14:12:09
Svar/Indlæg:
7111/480
hej tænkte det kune være sjov med et lile spil eller lej om man vil, ralgerne er simple jeg starter med en ting i et partigprogam i et partig der er i folke tinget, så skal en af jer andre gette vilket partig det er og så er det ham der har gette det der kan lave et nyt han skal tage tignen fra partigprogramet da der også er forsklige udspil og de kan være meget store og svære af fine på nolge hjemesider men vis der er spøsmål så bare spør,
jeg starter med en lidt en skal måske siges det ikke behøver af være fra det partig man stemer på


Danmark er ikke et indvandrerland og har aldrig været det. Vi vil derfor ikke acceptere en multi-etnisk forvandling af landet

Danmark er danskernes land, og borgerne skal have mulighed for at leve i et trygt retssamfund, der udvikler sig i overensstemmelse med dansk kultur.

Udlændinge skal kunne optages i det danske samfund, men kun under forudsætning af, at dette ikke sætter tryghed og folkestyre på spil.

Udenlandske statsborgere skal i begrænset omfang, efter særlige regler og i overensstemmelse med Grundlovens bestemmelser, kunne opnå dansk indfødsret.
TheGreenFoX
 
Superbruger
Tilføjet:
08-06-2009 14:15:21
Svar/Indlæg:
1897/51
#0
DF

"Derfor vil vi fordoble andelen af vedvarende energi, så vi når op på mindst 30 procent i 2025. Og vi vil sikre, at Danmark er ét af de lande, der udnytter energien bedst og mest effektivt. Derfor vil vi frem til 2010 fordoble indsatsen med forskning og udvikling af ny teknologi, så den når op på 1 mia. kr. om året."

Håber jeg har forstået det rigtigt


saiot
 
Elitebruger
Tilføjet:
08-06-2009 14:29:15
Svar/Indlæg:
7111/480
1# V og ja du har fåstet det koret 🙂

Topskatten blev tidligere kaldt "direktørskatten" og blev betalt af de få. I dag betaler helt almindelige løndmodtagere topskat. Det ønsker vi at ændre. Vi vil forhøje grænsen for hvornår man betaler topskat til 425.000 kr. pr år og nedsætte topskatten til maksimalt 58 %.


iteks
 
Overclocker
Tilføjet:
08-06-2009 16:59:41
Svar/Indlæg:
58/2
#2 Det radikale

"Vores ambition er, at mindst 95 pct. af alle unge i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse. Derfor har vi med "Velfærdsaftalen" fremsat en række forslag for at understøtte denne målsætning, - herunder fornyelse af erhvervsuddannelsernes struktur, tilrettelæggelse og pædagogiske metoder - bl.a. trindeling og niveaudeling, samt sanering af lovgivningen for henholdsvis social - og sundhedsuddannelserne, landbrugsuddannelserne og erhvervsuddannelserne."


saiot
 
Elitebruger
Tilføjet:
08-06-2009 17:18:58
Svar/Indlæg:
7111/480
3# få lidt Konservative Folkeparti 😀 den her bliver lidt lang men er for det er letter af se det hele

Et godt børneliv handler om at leve i sikre fysiske og psykiske rammer i familien, i institutionen og i skolen. Arbejderbevægelsens Erhvervsråds økonomer har regnet på udviklingen i landets institutioner fra 2001 til 2007: Antallet af voksne pr. barn er faldet med 10% i børnehaverne, 6% i aldersintegrerede institutioner og 7% i vuggestuerne.

.... mener, at børn skal have plads til at være børn. Vi er derfor imod test og målinger af børn.

Det vil ..... gøre:
- Der skal ansættes 10% flere pædagoger og pædagogmedhjælpere.

- Alle børn skal have samme rettigheder til arbejdsmiljø som voksne.

- Alle børn skal have mindst et gratis måltid økologisk mad, når de er i daginstitution eller skole.

- Alle børn har ret til gratis lægeordineret medicin og briller.

- Gravide har ret til at deltage i gratis fødselsforberedelser, og fødende har ret til at have en jordemoder til stede under hele fødselsforløbet. Kvinder, der lige har født, har ret til en samtale med en jordemoder som opfølgning på fødslen.


Svaret blev redigeret 1 gang, sidst af saiot d. 08-06-2009 17:19:25.