Sådan installeres et SSL certifikat på en Unifi Cloud Key

Software d.  13. februar. 2019, skrevet af Silent Sniper 0 Kommentarer.  Vist: 2785 gange.

CSR – Certificate Signing Request. (opret forbindelse til Cloud Key via SSH, brug PuTTY)

Først genererer vi en ny privat nøgle med følgende kommando via PuTTY.

openssl genrsa -out /etc/ssl/private/cloudkey.key 2048


 

Opret et nyt CSR med følgende kommando via PuTTY

openssl req -new -batch \  

-subj "/C=DK/ST=DK/L=Denmark/O=mitDomæne.dk/OU=UniFi/CN=unifi.mitDomæne.dk/emailAddress=min@email.dk" \
-key /etc/ssl/private/cloudkey.key \
-out /etc/ssl/private/cloudkey.csr 


Husk at tilrette “CN=” (common name) så denne peger på dit domæne, f.eks. unifi.mitDomæne.dk skal selvfølgelig være samme navn som dit SSL certifikat er udstedt/købt til.


Kopier nu de to nye filer cloudkey.key samt cloudkey.csr fra Cloud Key’en over i mappen ”Convert”