Test: Cooler master Maker 5t

Kabinetter d.  19. januar. 2017, skrevet af Renissen2 0 Kommentarer.  Vist: 11823 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Renissen2
Oversættelse: Lyngze

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 1899,00
Produkt udlånt af: Cooler Master
DK distributør: Fourcom

Konklusion

Jeg har været meget tilfreds med at bygge et system i dette kabinet og efterfølgende have det kørende et par dage. Kabinettet tilfredsstiller på alle punkter de behov man som forbruger måtte have til et kabinet, med hensyn til muligheder for AIO/radiatorer og fleksible muligheder for antallet af drev ,som det er muligt at installere samt muligheden for at fjerne buret til optiske drev helt. Fleksibiliteten bidrager yderligere til at skabe en god grund til at vælge dette kabinet til et fremtidigt build. De 3 indbyggede blæsere er næsten lydløse når de kører i den lave indstilling og selvom de selvfølgelig bliver mere hørebare i den høje indstilling er de stadig absolut udholdeligt at sidde ved siden af.

 

Innovation/Teknologi - 4
Her får kabinettet et 4 tal for der er lagt en del arbejde i detaljerne i dette kabinet. Freeform systemet er også ret innovativt stadigvæk. Teknologien brugt til fremstillingen af delene i kabinettet, lige fra de malede plastik dele til de hærdede glassider, er perfekt tilvirket og finishen er helt i top.

Bundle/tilbehør - 4
Med i madkassen er der det antal skruer og stag samt værktøj som kan forventes til et kabinet af denne kaliber. Det er også rart at se en smule tilbehør er vedlagt hvis man vil montere yderligere 5,25" blæser styring eller blæsere.

Design/Layout - 5
Designet er som det nu er og det kan man lide eller lade være.Personligt er jeg godt tilfreds med det meget minimalistiske udtryk på alle flader, jeg kunne dog godt have undværet metalmalingen på fronten og toppen. Layoutet er helt perfekt og Freeform modul systemet gør kabinettet meget fleksibelt.

Pris - 4
Prisen er som man kan forvente, når man gerne vil have hærdet glas på begge sider af kabinettet, en smule mod den høje ende, men da der er tale om et meget fleksibelt og modulært kabinet så kan prisen på 1899 DKK sagtens forsvares. 

UK summary


 

I have been very satisfied with building a system in this case and having it running for a couple of days afterwards. The case satisfies all the requirements and needs you as a consumer could have for a case with regards to options in AIO/radiators and flexibility in the number of drives installed simultaneously along with the option to remove the cage for optical drives entirely. The flexibility adds even more reason to consider this case for a future build. The 3 included fans are almost without sound when they are running in the low setting and even though they obviously become more audible on the high setting they are still absolutely bearable to sit next to.

 

Innovation/Technology - 4
Here I give the case a score of 4 as there is put a lot of work in the details of this case. The Freeform system is still quite innovative. The technology used to produce the parts of this case, from the painted plastic parts to the tempered glass sides, is perfect and the finish is top-notch.

Bundle/Accessories - 4
In the lunchbox there is the number of screws, stags and tools that can be expected for a case of this calibre. It is also nice to see a bit of accessories included if you want to install further 5.25" fan controllers or fans.

Design/Layout - 5
The design is as it is and whether you like it or not is up to you. Personally I am quite satisfied with the very minimalistic expression on all surfaces, I could have been without the metal painting on the front and top however. The layout is perfect and the Freeform module system makes the case very flexible.

Price - 4
The price is as you might expect, when you want tempered glass on both sides of the case, a bit towards the high end, but as we are talking about a very flexible and modular case the price tag of 1899 DKK is easily justified.
Test: Cooler master Maker 5t
Innovation / Teknologi4
Bundle - Tilbehør4
Design - Layout5
Pris4
Samlet85%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here