Test: ASUS TUF Z270 Mark 1

Bundkort, Intel d.  22. maj. 2017, skrevet af Renissen2 0 Kommentarer.  Vist: 17907 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Renissen2
Oversættelse: jmose

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 1940,00
Produkt udlånt af: ASUS
DK distributør: n/a

Konklusion 

Det er et rigtigt flot design som dette bundkort har i kraft af TUF afdækningen, og det er uden tvivl et bundkort der vil holde godt og længe, ikke mindst på grund af de mange afdækningsplader. Det er et bundkort der egner sig rigtigt godt til en high end hverdagsmaskine og selvfølgelig også til en hård gang gaming ikke mindst på grund af mulighederne for flere grafikkort. Alt i alt et meget gennemført og flot produkt IMO. Det gør bestemt heller ikke spor at bundkortet samtidig kommer med en 5 års garanti.

 

Innovation/Teknologi -  4
Der er som sådan ikke den helt vilde og nye innovation over dette TUF Z20 bundkort over Sabertooth Z170 bundkortet som vi også har testet i oktober sidste år. Der er dog blevet plads til igen 2 stk. M.2. SSD'er der her begge kan køre 32Gb/s. Også en smule LED lys har TUF bundkortet også fået monteret og Det kan styres med AURA Sync software så tastatur og mus kan køre synkront. Så det må blive til et fire tal her.

Bundle/Tilbehør - 4
Der er så meget med i tilbehøret at det må udløse et fire tal. Alt hvad man lige kan stå og mangle er vedlagt. Og de mange afdækninger til diverse stik og sokler bidrager i høj grad til en længere generel levetid på dette bundkort. Også lækkert at der medfølger et værktøj til at montere CPU'en korrekt med.

Design/Layout - 5
Jeg er personligt helt vild med designet i form af TUF skjoldet på dette bundkort. Herligt at der er lukket af til diverse elektronik og at bundkortet så det også kan klare en mere hårdhændet behandling generelt. Jeg ved ikke helt om jeg er vild med den beige farve på nogle af soklerne, men der er ikke mange af dem. Jeg er også godt tilfreds med det lille rum til SSD'en i selve TUF skjoldet.

Software/BIOS - 4
Der er sparet lidt på softwaren til dette bundkort, men det er heller ikke et dedikeret Gaming bundkort så derfor er det måske meget forståeligt. Det meget omfattende AI SUITE 3 program er dog suverænt til især at overvåge dette bundkort.

Ydelse - 5
Dette er det bedst ydende Z270 bundkort jeg har set indtil nu. jeg synes generelt at bundkortet yder til et femtal alligevel, da forskellene er minimale til de andre bundkort i testen.

Pris - 4
Prisen på knap 2000 Kr. må siges at være helt rimelig når man ser på hvad man får med at sidste nye teknologi, og med en flot letmetal indpakning ovenpå bundkortet. 5 års garanti og topydelse trækker også godt opad på dette bundkort. Stålarmeringen på undersiden af bundkortet og topkomponenter sørger for mange års fejlfri levetid.


  

UK summary 

It´s a really nice design that this motherboard has due to the TUF cover, and it is without a doubt a motherboard that will keep well and long, not least because of the many coverplates. It´s a motherboard that suits very well to a high end everyday machine and of course also to a hard gaming, not least because of the potential for multiple graphics cards. All in all, a very accomplished and beautiful product IMO. It certainly does not damage the motherboard when it omes with a 5 year warranty.

 

Innovation/Technology - 4
There is as such not the completely wild and new innovation of this TUF Z20 motherboard over the Sabertooth Z170 motherboard which we also tested in October last year. However, there is room for again 2 M 2. SSDS are here both can run 32 GB/s. The motherboard has also got a little LED light mounted, and it can be controlled with AURA Sync software so the keyboard and mouse can run synchronously. So it must be for a grade of 4 here.

Bundle/Accessories - 4
There's so much with in the accessory that it must trigger a grade of 4. Everything you just could be missing is included. And the many covers for various connectors and sockets contributes greatly to a longer overall lifespan on this motherboard. It´s also great that a tool to mount the CPU correctly with is included. 

Design/Layout - 5
I personally absolutely love the design in the form of TUF shield on this motherboard. It´s great that there is closed off to various electronics and to the motherboard, so it can cope with a more rough handling in general. I do not know quite whether I love the beige color on some of the sockets, but there are not many of them. I am also pleased with the little room for SSD'en within the TUF shield.

Software/BIOS - 4
There are spared a little on the software for this motherboard, but it is also not a dedicated gaming motherboard,  so therefore it is perhaps very understandable. The very extensive AI SUITE 3 application is however sovereign to monitor this particular motherboard.

Performance - 5
This is the highest performing Z270 motherboard I have seen until now. I think in general that the motherboard performs to a a grade of 5 anyway, because the differences are minimal to the other motherboards in the test.

Price - 4
The price of just under 2000 DKK must be said to be quite reasonable when you look at what you get with the latest technology, and with a nice light alloy wrapper on top of the motherboard. 5-year warranty and top performance also pulls well up on this motherboard. The steel reinforcement on the underside of the motherboard and top components ensures a long trouble-free lifespan. 

 
Test: ASUS TUF Z270 Mark 1
Innovation / Teknologi4
Bundle - Tilbehør4
Design - Layout5
Software - BIOS4
Ydelse5
Pris4
Samlet86%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here