Test: Razer Kraken 7.1 V2 headset

Lyd d.  20. februar. 2017, skrevet af Monberg75 0 Kommentarer.  Vist: 14094 gange.

Korrekturlæser: DeXTRoNiaN
Billed behandling: Monberg75
Oversættelse: DeXTRoNiaN

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 0,00
Produkt udlånt af: Razer
DK distributør: Razer

Konklusion: 

Razer har virkelig formået at lave en forbedring af deres produkt. De har gjort headsettet mere robust og holdbart med metal på alle de skrøbelige dele. Så har de gjort alle puderne langt bedre end de forrige, og fjernet det grimme print på hovedpuden. I stedet for er der kommet lækre syede puder på, og et Razer logo der diskret er præget ind i læderet på hovedpuden.

Selve lyden er også kraftigt forbedret i denne nye version, der er faktisk ikke meget at komme efter på det område. Diskanten lyder ganske fin, detaljerne er på plads samtidig med, at bunden af bassen kan høres og næsten føles i baggrunden.
 

Innovation/Teknologi - 5
Jeg synes faktisk, at dette headset hører til i toppen. Razer har virkelig forbedret dette produkt, så man kan slet ikke kende det fra det gamle. De nye højttaler enheder spiller som en drøm, og lyden kan generelt justeres efter ens egne behov.

Bundle/Tilbehør - 1
Der er trods alt en brugervejledning og et lille brev fra producenten. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der havde været en transport taske med, så man kunne beskytte sit headset lidt på vej frem og tilbage fra LAN party.

Software - 5
Razer Synapse er super nem at bruge. Det er overskueligt, og man kan se med det samme hvor man skal hen for, at justere de forskellige ting. At man kan bruge det samme program til alle sine Razer ting er bestemt også en fordel.

Design/Layout - 4
Selve designet af headsettet er rigtig godt. Der er som sagt sket en voldsom opgradering i forhold til den sidste model, og alt er meget mere diskret og robust nu. Headsettet sidder godt på hovedet, det presser ikke for meget på ørerne. Det gør, at man ikke får ubehag efter længere tids brug, heller ikke når man bruger briller.

Det eneste problem jeg fandt med headsettet var faktisk, at hvis ledningen rører ved ting, så går det direkte ind i ørekoppen. Det er nok ikke noget man vil bemærke i kampens hede, men sidder man stille og lytter til musik, kan det godt blive irriterende i længden.

Pris - 4
Jeg har fundet en pris på nettet, som siger lige omkring 900 DKK. Det er faktisk en fin pris, og jeg synes bestemt man får meget for pengene. De dage, hvor Razer var noget billigt plastik er ovre. Man får kvalitet og god lyd for pengene.

 


 

UK summary: 

Razer has really managed to make an improvement in their product. They have made the headset more robust and durable with metal at all the fragile parts. So they have done all the pillows far better than the previous, and removed the ugly print on the pillow. Instead, there has been delicious-made pillows, and a Razer logo discreetly marked into the leather on the pillow.

The sound is also greatly improved in this new version, which is actually not much to object to in the field. The treble sounds quite fine, the details are in place, while the bottom of the bass can be heard and almost feels in the background.
 

Innovation/Technology - 5
I actually think that this headset belong in the top. Razer has really improved this product so it does not look like the old in any way. The new speaker units plays like a dream, and the sound can generally be adjusted according to individual needs.

Bundle/Accessories - 1
There is after all a user guide and a note from the manufacturer. I would have liked if there had been a transport bag, so you could protect the headset a little on the way back and forth from LAN parties.

Software - 5
Razer Synapse is super easy to use. It is manageable, and you can see right away where to go, to adjust the various things. Also you can use the same program to all your Razer gear is definitely an advantage.

Design/Layout - 4
The design of the headset is very good. There is, as mentioned has been a dramatic upgrade over the last model, and all are much more subtle and robust now. The headset sits well on the head, it is not pushing too much on the ears. It means that you do not get uncomfortable after extended use, even when using glasses.

The only problem I found with the headset was actually that if the cord touching things, then it goes directly into the ear cup. It's probably not something you will notice in the heat of battle, but sit still and listen to music, it can get annoying in the long run.

Price - 4
I have found a price online that says just about 900 DKK. It's actually a nice price, and I certainly think you get a lot for your money. The days when Razer was something cheap plastic is over. You get quality and good sound for the money.

 

 

 
Test: Razer Kraken 7.1 V2 headset
Innovation / Teknologi5
Bundle - Tilbehør1
Design - Layout4
Software - BIOS5
Pris4
Samlet76%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here