Test: Asustor AS3202T NAS

NAS Server d.  28. marts. 2017, skrevet af Havenissen 0 Kommentarer.  Vist: 20001 gange.

Korrekturlæser: Polarfar
Billed behandling: Havenissen
Oversættelse: Havenissen

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 2349,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion

AS3202T leverede skuffende hastigheder i alle tests, med undtagelse af ATTO testen. I den praktiske test viste det sig at RAID0 er hurtigere end RAID1, hvilket er ganske naturligt på grund af den måde, hvorpå RAID konfigurationerne fungerer. Men Asustor havde jo lovet 112/110 MB/s ved RAID1. Hvis man nærstuderer deres test-setup har den 2 SSD’er fra Intel i stedet for mekaniske harddiske, som er anvendt i denne test. Det har måske noget at sige. Men ikke desto mindre har tidligere testede Asustor NAS vist bedre resultater med de samme diske, som der blevet testet med her. Fjernbetjeningen er en god tilføjelse til bundlen og den fungerer med lidt forsinkelse. Normalt ser man at en handling bliver registreret i det, der trykkes på en knap. På AS3202T sker handlingen først når fingeren er taget af knappen. AS3202T afgav ikke meget støj under testen. Jeg skruede manuelt op for blæseren og den larmede rigtigt meget. Så alt i alt er AS3202T en blandet fornøjelse.
 

Innovation - 3
Asustor bringer ikke noget nyt på bordet ud over quad core cpu i stedet for dual core.

Bundle - 3
Fjernbetjeningen er en god tilføjelse, men der mangler skruer. Ifølge Asustors hjemmeside burde der være skruer med og jeg går derfor ud fra at det er en fejl.

Design/Layout - 4
Materialerne trækker lidt ned, men farve, design og samlekvaliteten trækker op. Antallet af stik og LEDs er passende og velplacerede.

Software - 4
Softwaren fungerer godt og er brugervenlig. Der er de funktioner, som de fleste hjemmebrugere har brug for. 

Ydelse - 3
Overførelseshastigheden skuffer mig. Interfacet virker hurtigt og brugervenligt. Apps bliver installeret lynhurtigt, når de først er blevet downloadet.

Pris – 4
Prisen er fornuftig, især på grund af fjernbetjeningen. Prisen for 4 bay versionen er cirka 3300 kr, så prisen på 2349 er godt sat i forhold til den og de nærmeste konkurrenter.

 


 

UK SummaryAS3202T delivered disappointing speeds in all tests except the ATTO test. In the practical test, it turned out that RAID0 is faster than RAID1, which is quite natural, because of the way that the RAID configurations work. But Asustor had promised 112/110 MB/s at RAID1. Closer inspection of their test setup shows that they used two SSDs from Intel instead of mechanical hard drives, which were used in this test. It may have something to say. But nevertheless, previously tested Asustor NAS devices have shown better results with the same hard drives that have been tested here. The remote is a nice addition to the bundle and works with little delay. Usually one sees that an action is executed when the button is pressed. On AS3202T acts only when the finger is taken off the button. AS3202T did not emit a lot of noise during the test. I manually set the fan at the highest setting and was very noisy. So, all in all, AS3202T was a mixed pleasure.
 

Innovation/Technology – 3
Asustor brings nothing new to the table except for a quad core instead of a dual core.

Bundle/Accessories – 3
The remote is a nice addition, but it is missing screws. According to Asustor’s website there should be screws, and therefore I assume that it is a mistake.

Design/Layout – 4
The choice of materials pull down a bit, but the colour, design and assembly quality pull up. The number of connectors and LEDs are adequate and well-placed.

Software/BIOS – 4
The software works well and is easy to use. There are the features that most home users need.

Performance – 3
The transfer speed disappoints me. The interface works fast and is easy to use. The apps are installed quickly, once they have been downloaded.

Price – 4
The price is reasonable, especially because of the remote control. The price of the 4-bay version is about 3300 DKK, so the price of 2349 DKK is well set in relation to it and its closest competitors.

 
Test: Asustor AS3202T NAS
Innovation / Teknologi3
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout4
Software - BIOS4
Ydelse3
Pris4
Samlet70%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here