Test: TP-Link LB130 Smart Wi-Fi LED pære

Diverse d.  08. september. 2017, skrevet af Monberg75 1 Kommentarer.  Vist: 13487 gange.

Korrekturlæser: DeXTRoNiaN
Billed behandling: Monberg75
Oversættelse: DeXTRoNiaN

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 365,00
Produkt udlånt af: TP Link
DK distributør: TP Link

Konklusion 

Der er ingen tvivl om, at TP-Link har gjort hjemmet smartere. Med dette produkt kan du sikre dit hjem imod tyve, ved at vise du er hjemme, selv når du ikke er det. Du kan få lyset til at tænde når du kommer hjem, og slukke hele huset når du går i seng.

Med appen Kasa får du nem adgang til dine TP-Link smart home produkter, også når du er uden for hjemmet. Du kan altid kontrollere om lyset er tændt eller slukket, og om stikkontakten er tændt eller slukket.

Det er kun fantasien der sætter grænser for, hvordan man bruger disse smarte produkter.

Jeg ved godt, der findes andre der laver denne slags produkter. Der er nok fordele og ulemper ved dem alle, jeg kender dog kun dette produkt indtil videre. Dog har jeg læst mig til, at Philips HUE og IKEA Trådfri begge har en base station som skal have forbindelse til netværket. Det skal man ikke med TP-Link systemet, det kører direkte på dit eget trådløse netværk. Det synes jeg måske er smartere.
 

Innovation/Teknologi - 4
Denne pære forbinder til de fleste netværk på markedet, så man kan bruge den stort set i alle hjem med internet / Wi-Fi. Pæren skal ikke bruge nogle adgangspunkter eller noget, men forbinder direkte til Wi-Fi netværket. Så er der adgang til netværket, er der også mulighed for at styre lyset

Bundle/Tilbehør - 3
Der er ikke forventet noget tilbehør til dette produkt, da der ikke er behov for noget. Der er en udførlig brugervejledning med, som gør det super nemt at forbinde den til ens netværk i hjemmet.

Design/Layout - 4
Pæren passer i de fleste lamper. Den er dog en anelse længere end en standard pære, men eftersom de fleste bruger energispare pærer i forvejen, kan denne også bruges i samme lamper. Kuplen passer dog ret godt i størrelsen med en standard pærer. Det gør, at man kan montere skærme på pæren, hvilket er smart.

Software - 5
Det er svært, at finde kritikpunkter på softwaren til dette produkt. Det er nemt og overskueligt at bruge, ja nærmest selvforklarende. Man får et væld af muligheder for tilpasning af, hvordan pæren skal opføre sig. Man bestemmer selv hvornår den skal tænde og slukke, og appen reagerer hurtigt og ubesværet på mobilen.

Ydelse/Performance - 5
Enheden reagerer med det samme man trykker tænd / sluk i appen, og det tyder på den har god forbindelse til Wi-Fi (Selv med min billige routere fra internet leverandøren) Så det kan kun være en topscorer herfra.

Pris - 3
Man bør overveje, om det er denne slags produkt man har brug for. Med en prismærkat på lige knap 400 DKK pr. stk. løber det meget hurtigt op. Jeg glæder mig til den dag, hvor produktionen er optimeret, og man kan få denne slags pærer til 100 DKK lige meget om det er RGB eller hvad det er. Elektronik er billigt, men smart home produkter er stadig i sin spæde begyndelse, hvilket mærkes tydeligt på prisen.

 


 
Test: TP-Link LB130 Smart Wi-Fi LED pære
Innovation / Teknologi4
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout4
Software - BIOS5
Ydelse5
Pris3
Samlet80%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary 

There is no doubt that TP-Link has made the home smarter. With this product, you can secure your home against thieves by showing you are at home, even when you are not. You can turn the light on when you get home and turn off the whole house when you go to bed.

The Kasa app gives you easy access to your TP-Link smart home products, even when you're out of home. You can always check if the light is on or off and if the power plug is switched on or off.

Only imagination sets the limits on how to use these smart products.

I know there are others who make these kinds of products. There are enough advantages and disadvantages to all of them, however, I only know this product so far. However, I have read that Philips HUE and IKEA Cordless both have a base station to connect to the network. This is not the case with the TP-Link system, it runs directly on your own wireless network. I think that might be smarter.
 

Innovation/Technology - 4
This bulb connects to most networks on the market, so you can use it virtually in any home with internet / Wi-Fi. The bulb should not use any access points or anything but connect directly to the Wi-Fi network. Then there is access to the network, there is also the possibility of controlling the light.

Bundle/Accessories - 3
No accessories are expected for this product, as there is no need for anything. There is a detailed user guide, which makes it super easy to connect it to one's network at home.

Design/Layout - 4
The bulb fits most lamps. However, it is slightly longer than a standard bulb, but since most people already use energy saving light bulbs, this can also be used in the same lamps. The dome sits rather well in size to a standard bulbs. This allows you to mount screens on the bulb, which is smart.

Software - 5
It is difficult to find criticisms of the software for this product. It's easy and simple to use, almost self-explanatory. There is a wealth of possibilities for adapting how the bulb should behave. You decide when to turn on and off and the app responds quickly and effortlessly to your mobile.

Performance - 5
The device responds instantly, turning on / off in the app, and it indicates that it has a good connection to Wi-Fi (Even with my cheap routers from the internet provider) So it can only be a top scorer from here.

Price - 3
One should consider whether this kind of product is needed. With a price tag of just under DKK 400 per PCS. it quckly gets expensive. I'm looking forward to the day when production is optimized and you can get this kind of bulb for 100 DKK, even if it's RGB or whatever it is. Electronics are cheap, but smart home products are still in their cool start, which is clearly apparent on the price.

 

 

 

TLaursen
 
Ny Bruger
Tilføjet:
10-07-2018 18:49:20
Svar/Indlæg:
7/0
Det løber hurtigt op, hvis man ønsker 3-5 til hele hytten - men simpelthen genial, hvis man blot ønsker at bruge den i en lejlighed med belysning fra oven i stuen fx. 😀

Vi har selv en, dog ikke fra TP-Link, men dem som IKEA selv producerer. Fungerer ganske fint (dog via fjernbetjening, ikke via app).

Tak for en super test, tror jeg skal ud og se, om ikke vi skal prøve denne. Appen giver i hvert fald blod på at prøve den! 😀