Test: Cooler Master Masterbox Lite 5 RGB

Kabinetter d.  20. september. 2017, skrevet af Renissen2 0 Kommentarer.  Vist: 13028 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Renissen2
Oversættelse: Lyngze

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 442,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion


Dette Cooler Master Lite 5 RGB kabinet har været en fornøjelse at bygge et system ind i, og der var ingenting der på nogen måde drillede. Personligt kunne jeg godt være foruden de 3 RGB Blæsere i fronten, men det er jo en smagssag og skal man montere en AIO køler ja så forsvinder de alligevel på den konto. Det var lidt ærgerligt at blæsernes ledninger var for korte til at jeg kunne montere dem på bundkortets blæser stik og dermed styre dem til lavere omdrejninger, da det nok ville give et bedre billede af støjen fra blæserne end når man som i mit tilfælde bare måtte bruge Molex splitteren og dermed køre fuld knald på blæserne. Det var nærmest uhyggeligt at høre på. Så skal man styre blæserne fornuftigt skal der altså købes blæser forlængerledninger. Jeg prøvede med en Molex til 2 x 12 Volt og 2 x 5 Volt stik og det lød straks meget mere behageligt når 2 af blæserne kørte på 5 Volt. Hvis jeg skal sætte rigtige ord på dette kabinet, så må det blive at det der løfter kabinettet er den hærdede glasplade, men resten af kabinettet er en god mellemklasse i bygge og funktions kvalitet.

 

Innovation/Teknologi - 3
Det er ikke meget mere udvikling der ligger i dette Lite 5 RGB over det almindelige Lite 5 kabinet. Vinyl sideruden er her udskiftet med en hærdet glasplade og frontens blæsere er blevet opgraderet med RGB, men bevares det kan man vel også kalde en smule innovation.

Bundle/tilbehør - 3
Bundlen der medfølger er meget som man kunne forvente det til et kabinet. Der er hvad der skal til af diverse skruer og stag samt et lille værktøj til installationen. Derudover er det selvfølgelig rart at der medfølger pyntestriber (Rims) i 2 andre farver så man kan variere udseendet i mindre grad.

Design/Layout - 4
Designet finder jeg personligt ganske nydeligt og det giver lige lidt ekstra til stilen med glaspladen. Layoutet er også ret godt gennemtænkt så man holder HDD'er og PSU'en adskilt fra den øvrige hardware. Det giver et fint og rent build.

Pris - 4
Jeg synes prisen på de 65 £ lyder rigtigt fornuftigt og den viser at priserne på det hærdede glas er gået gevaldigt ned. Hvorom alting er så skal der til pund prisen lægges moms og avance, men mon ikke kabinettet lander på en pris omkring de 600 Kr. herhjemme. Det synes jeg faktisk er en OK pris for dette kabinet som er ret stilrent og fornuftigt indrettet. 

 

  

 

id=1

 


 

 
Test: Cooler Master Masterbox Lite 5 RGB
Innovation / Teknologi3
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout4
Pris4
Samlet70%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary


The Cooler Master Lite 5 RGB case have been a pleasure to build a system in, without any problems whatsoever. Personally I could have been without the 3 RGB fans in the front, however that is a matter of taste and if you decide to mount an AIO cooler, well then they have to go on that account anyhow. It was a bit of a shame that the fan wires were too short to connect them to the fan headers on the motherboard. This also meant that the fans could not be controlled to run at a lower speed, which might have given a better representation of the noise of the fans compared to my case where I had to use the Molex splitter and thereby run the fans on speed, it was almost scary listening to it. So if you have to control the fans properly you have to buy fan wire extenders. I tried with a Molex for 2 x 12 Volt and 2 x 5 Volt and it actually was a lot more pleasant when 2 of the fans were running at 5 Volt. If I really have to put words on this case I would have to say that "what dots the i" is the hardened glass plate, but the rest of the case is a good middle class in both build quality and functionality.

 

Innovation/Technology - 3
There is not much development put into the Lite 5 RGB compared to the original Lite 5 case. The vinyl side window have been exchanged for a hardened glass plate and the front fans have been upgraded with RGB, but none the less that is some kind of innovation.

Bundle/accessories - 3
The bundle that is included is quite as you would expect for a case. There is what you need of different screws and stags along with a small tool for the installation. Apart from that it is of course nice that there is included rims in 2 different colours so you can customize the to some degree.

Design/Layout - 4
Personally I find the desgin quite pleasing and it gives a litle bit extra for the style with the glass plate. The layout is also pretty well thought out in keeping HDDs and the PSU seperated from the other hardware. It gives a nice and clean build.

Pris - 4
I think the price of 65 £ sounds really reasonable and it shows that the price for hardened glass have dropped considerably. However, we have to consider that in addition to the price in pounds we have to add VAT and profits, my guess is that the price will be around 600 DKK here in Denmark. I actually think that is an OK price for a case that is as stylish and reasonably designed as this.