Test: ModMic 5 mikrofon

Lyd d.  11. oktober. 2017, skrevet af Monberg75 0 Kommentarer.  Vist: 12925 gange.

Korrekturlæser: DeXTRoNiaN
Billed behandling: Monberg75
Oversættelse: DeXTRoNiaN

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 569,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion: 

Antlion ModMic 5 er for entusiaster. Der er ingen tvivl om, at dette produkt er super fedt, og i en rigtig god kvalitet. Produktet er lavet med lyd i fokus, så man kan bruge denne gode mikrofon sammen med et par gode hovedtelefoner. Jeg elsker muligheden med, at man kan vælge hvordan den skal optage. Om den skal optage omgivelserne med, eller om de skal skærmes fra. Det er gjort meget nemt og brugervenligt.

Man får en del tilbehør med, og man kan ydermere bruge sin ModMic med flere hovedtelefoner, da der følger to magnetholdere med. Kablerne har alle en god længde, 2 meter hvis man bruger ModMic med sin computer, og 1 meter hvis man bruger den med konsol, bærbar computer eller mobile enheder.

Ikke nok med det så har Antlion tænkt på, at man skal have 2 kabler med ned til stikene, og derfor har de leveret både sleeving og kabelclips med til det. Det er genialt.
 

Innovation/Teknologi - 4
Mikrofonen er i en rigtig god kvalitet og det, at man kan skifte imellem optagemetode er genialt. Alt tilbehøret virker til at være lavet i en god kvalitet, og at der er tænkt på at forstærke de tynde kabler med teflon gør det bestemt ikke dårligere.

Bagdelen ved denne mikrofon kan være, at den er analog. Med det mener jeg, at man måske kunne have lavet den til en USB mikrofon, og på den måde have undgået mikrofon støj. For vi ved alle efterhånden, at mikrofonen ikke bliver meget bedre end det lydkort man tilslutter den. De fleste har nu om dage et internt lydkort på bundkortet, og disse plejer ærlig talt ikke være de bedste og mest skærmede lydkort, selvom bundkort producenterne gør alt hvad de kan for, at gøre det godt.

Bundle/Tilbehør - 5
Der er det tilbehør med mikrofonen man har behov for. Der er ydermere tænkt på, at man nu skal have to kabler rundt, og derfor har de leveret både sleeving og kabelclips med til mikrofonen. Udover det er der jo ekstra magnet og klæbepuder samt transportkasse. Jeg synes der er masser af tilbehør.

Design/Layout - 4
Selve monteringen af mikrofonen er nem og ligetil. Det der trækker lidt ned her er mikrofon armen. Jeg kunne godt have tænkt mig den var på en svanehals, så man kunne justere den lidt til. Det kan man umiddelbart ikke, det virker ikke som om den er beregnet til det.

Ydelse - 5
Mikrofonen optager som den skal. Den skærmer rigtig godt for omgivelserne, når man vælger Uni directional indstillingen. Samtidig optager den fint fra omgivelserne, når man vælger Omni directional metoden.

Pris - 4
Man kan diskutere, om man synes prisen er høj eller lav. Prisen på ModMic 5 ligger godt over 500 DKK i skrivende stund, og jeg synes så også den er betalt. Man skal jo tænke på, at man skal have en hovedtelefon og måske et bedre lydkort ved siden af.
 

  

UK summary: 

Antlion ModMic 5 is for enthusiasts. There is no doubt that this product is super cool and in a very good quality. The product is made with sound in focus, so you can use this good microphone along with a pair of good headphones. I love the possibility that you can choose how to record. Whether to include the surroundings, or to be screened. It is made very easy and user-friendly.

You get some accessories and you can furthermore use his ModMic with several headphones, as there are two magnetic holders with. The cables all have a good length, 2 meters if you use ModMic with your computer, and 1 meter if you use it with console, laptop or mobile devices.

Not only it has Antlion thought that you have to have two cables down to connectors, and therefore they have included both sleeving and cable clips along with it. It's brilliant.
 

Innovation/Technology - 4
The microphone is in a very good quality and the switching between recording methods is brilliant. All the accessories seem to be made in a good quality and that it is thought to amplify the thin cables with Teflon certainly so they does not deteriorate.

The disadvantage of this microphone may be that it is analogous. With that, I think that you might have made it into a USB microphone, thus avoiding static noise. Because we all know that the microphone does not get much better than the sound card you connect it to. Most people nowadays have an internal sound card on the motherboard, and these are, of course, not the best and most shielded sound cards, even though motherboards manufacturers do everything they can to do it well.

Bundle/Accessories - 5
There are the accessories with the microphone you need. It is further thought that you now need two cables around, so they have supplied both sleeving and cable clips to the microphone. Besides, there are extra magnet and adhesive covers as well as a transport box. I think there are lots of accessories.

Design/Layout - 4
The microphone assembly itself is easy and straightforward. What pulls a little down here is the microphone arm. I would have thought it was on a swan neck so you could adjust it a little. But apparently, it does not seem as if it is intended for it.

Performance - 5
The microphone records as it should. It shields really good against the environment when choosing Uni directional setting. At the same time, it captures the environment well when choosing the Omni directional method.

Price - 4
You can discuss whether the price is high or low. The price of ModMic 5 is well over 500 DKK at the time of writing, and I think it's little much. One has to think about having a headphone and maybe a better sound card next to it.

 

 

 
Test: ModMic 5 mikrofon
Innovation / Teknologi4
Bundle - Tilbehør5
Design - Layout4
Ydelse5
Pris4
Samlet88%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here