Test: GIGABYTE AORUS X399 Gaming 7

Bundkort, AMD d.  03. oktober. 2017, skrevet af Renissen2 1 Kommentarer.  Vist: 17012 gange.

Korrekturlæser: DeXTRoNiaN
Billed behandling: Renissen2
Oversættelse: DeXTRoNiaN

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 2746,00
Produkt udlånt af: Gigabyte
DK distributør: Fourcom

Konklusion 

Dette bundkort har været en fornøjelse at have oppe og køre i testperioden. Hele Threadripper teknologien og nu dens bundkort er i det hele taget suveræn at køre med. Med det mener jeg så helt konkret at systemet har kørt meget responsivt uden nogen former for forsinkelser i forskellige operationer. Sådan skal det naturligvis også være med en så overlegen teknologi som Threadripper har. Bundkortet har også performet perfekt med den benyttede RAM. Så totalt set har det været en stor succesoplevelse at køre med dette X399 AORUS GAMING 7 bundkort eller med andre ord dette bundkort har kørt eksemplarisk og nu glæder jeg mig til at teste nogle flere.
 

Innovation/Teknologi -  5
Teknologien må siges at være med helt fremme og så lige lidt til i form af de 64 Lanes som bundkort og CPU har at muntre sig med til bl.a. Storage. Derudover er det en fryd at vide at bundkortets mange komponenter er Server kvalitet så man kan se frem til masser af stabilitet i en del år frem. Der er også på dette bundkort brugt de seneste teknologier indenfor USB som f.eks. USB 3.1 til flere stiktyper.

Bundle/Tilbehør - 3
Der medfølger lige akkurat hvad man kan forvente sig af et bundkort som dette AORUS GAMING 7 og det er selvfølgelig meget rart at se ekstra ledninger til temperaturmålinger og RGB LED Striber være med i kassen. Så kort fortalt er der hvad der skal være og ikke meget mere end det.

Design/Layout - 4
Et lækkert design som stort set på farvesiden er lige efter mit hoved, lige med undtagelse af de 4 røde audio kondensatorer ved lydkortet og LED lyset, men det er jo trenden lige p.t.

Software/BIOS - 4
Software og BIOS er som vi er vant til at se det fra GIGABYTE, velfungerende og med lidt ekstra software til Gamerne da det er et GAMING bundkort.

Ydelse - 4
Ydelsen synes jeg ser meget fin ud, jeg må dog tage det med et vist gran salt da jeg ikke har testet andre bundkort endnu. GIGABYTE plejer dog ikke at være blandt de langsomste i feltet.

Pris - 4
Prisen finder jeg særdeles acceptabel, når man ser på de mange funktioner og køleprofilerne til M.2 SSD'erne.


  
Test: GIGABYTE AORUS X399 Gaming 7
Innovation / Teknologi5
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout4
Software - BIOS4
Ydelse4
Pris4
Samlet80%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary 

This motherboard has been a pleasure to have up and running during the test period. The entire Threadripper technology and now its motherboard runs superior altogether. By that I mean that quite specifically that the system has been running very responsive without any kind of delay in various operations. This, of course, also has to be as superior to technology as Threadripper has. The motherboard has also performed perfectly with the RAM used. So overall it has been a very successful experience to work with this X399 AORUS GAMING 7 motherboard or in other words, this motherboard has run exemplary and now I look forward to test some more.
 

Innovation/Technology - 5
The technology is said to be up front and then some more due to the 64 Lanes which motherboard and CPU have to let off steam with, etc. Storage. In addition, it is a pleasure to know that the motherboard's many components are Server quality so you can look forward to lots of stability for some years to come. Also on this motherboard there are used the latest technologies within USB such as USB 3.1 for multiple types of several usb ports.

Bundle/Accessories - 3
It comes with just what you can expect from a motherboard like this AORUS GAMING 7 and of course it is very nice to see extra wires for temperature measurements and RGB LED Strips to be included in the box. So briefly, there's what to be and not much more than that.

Design/Layout - 4
A nice design, like the color side, just after my head, with the exception of the 4 red audio capacitors on the sound card and the LED light, but that's the trend right now.

Software/BIOS - 4
Software and BIOS are as we are used to seeing it from GIGABYTE, well-functioning and with some extra software for the Gamers as it is a GAMING motherboard.

Performance - 4
I think the performance is very good, I must, however, take it with a certain grain of salt as I have not tested other motherboards yet. GIGABYTE, however, does not usually be among the slowest in the field.

Price - 4
The price I find extremely acceptable when looking at the many features and cooling profiles of the M.2 SSDs.

 

 

 

JustOne
 
Elitebruger
Tilføjet:
09-10-2017 18:44:22
Svar/Indlæg:
452/31
det bliver helt klart det bundkort jeg skal ha når jeg skal upgrade næste gang 🙂