Test: Asus ROG Strix X399-E GAMING

Bundkort, AMD d.  22. november. 2017, skrevet af Renissen2 0 Kommentarer.  Vist: 16770 gange.

Korrekturlæser: DeXTRoNiaN
Billed behandling: Renissen2
Oversættelse: DeXTRoNiaN

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 2848,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion 

Dette bundkort har også gjort et ganske udmærket indtryk på mig under testen. OK her er lidt mere manuel montering af f.eks. M.2 stativet til den ekstra M.2 SSD, hvor det på EXTREME bundkortet var en DIMM sokkel og der var heller ikke til dette bundkort et 10 GB netkort, men derudover er det bestemt et lækkert X399 ROG bundkort som helt sikkert vil finde vej til mange Gamer builds. Det er helt igennem et generelt godt ydende bundkort som lægger sig i toppen af X399 bundkortene.
 

Innovation/Teknologi -  5
Det kan være svært ikke at komme til at gentage sig selv når man tester bundkort fra samme producent og samme serie. Alligevel skal det understreges at AMD med X399 chipsættet og Threadripper CPU'erne er kommet med helt frem i skoene indenfor HEDT maskiner. Det er skønt at se at man nu kan få både mange M.2 SSD'er og samtidig masser af SATA 6 Gb/s til storage på grund af de mange (64) lanes som x399 og Threadripper kan håndtere.

Bundle/Tilbehør - 3
Der er lige nøjagtigt hvad der skal bruges til dette bundkort for at få det i luften og heller ikke meget mere, men det er fint nok med mig, bare der er det man lige kan stå og mangle når man skal montere f.eks. ekstra M.2 SSD'er.

Design/Layout - 4
Selv om det på design siden ikke helt er min kop te så ser designet med de mange hvide striber i forskellige retninger heller ikke helt sygt at se på. Layoutet er ret givet på forhånd så det kan der ikke ændres meget på.

Software/BIOS - 4
Softwaren der følger med til dette bundkort er rigtigt fin og dedikeret til Gameren, da dette bundkort er i ROG serien. BIOS'en er som vi kender den let at tilgå og navigere i. Der er også tænkt på de rigtige OC nørder med underafsnit der indeholder ekstra justeringer til at tweake CPU og RAM.

Ydelse - 4
Ydelsen er ikke helt den samme som den Zenith extreme leverede, og en del af de andre X399 bundkort, dog er prisen i den mere spiselige ende.

Pris - 4
Prisen på 2800 kr. er imo helt fin. Man får her et bundkort med de sidste nye teknologier og fremstillet i en lækker kvalitet med kvalitets komponenter. Der er på bundkortet også rige muligheder for at udnytte at det kan udstyres med 2 stk. M.2 SSD'er og 6 SATA 6Gb/s samt et enkelt U.2 stik, som yderligere kan forøge storage enhederne betragteligt.

  

 


 

 
Test: Asus ROG Strix X399-E GAMING
Innovation / Teknologi5
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout4
Software - BIOS4
Ydelse4
Pris4
Samlet80%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary 

This motherboard has also made a very good impression on me during the test. OK here is a little more manual installation of eg. M.2 stand for the extra M.2 SSD, where the EXTREME motherboard was a DIMM socket and there was also no 10 GB network card on this motherboard but it's definitely a nice X399 ROG motherboard that will definitely find way to many Gamer builds. It's all through a generally well-functioning motherboard that lies in the top of the X399 motherboards.
 

Innovation/Technology - 5
It can be difficult not to repeat itself when testing motherboards from the same manufacturer and the same series. Nevertheless, it should be emphasized that the AMD with the X399 chipset and the Threadripper CPUs have been fully featured for the HEDT type machines. It's great to see that you can now get both M.2 SSDs and lots of SATA 6Gb/s for storage because of the many (64) lanes that x399 and Threadripper can handle.

Bundle/Accessories - 3
There is exactly what is required for this motherboard to get it up and running and not much more. It's fine enough with me, There's just whats you need, when you need to install etc. extra M.2 SSDs.

Design/Layout - 4
Even though the design side is not entirely my cup of tea, the design with the many white stripes in different directions does not look quite sick either. The layout is right given in advance so that can not be changed much.

Software/BIOS - 4
The software included with this motherboard is really nice and dedicated to the gamer, as this motherboard is part of the ROG series. The BIOS is, as we know, easy to access and navigate. There is also thought of the real OC nerds with subdivisions that contain additional adjustments to tweak the CPU and RAM.

Performance - 4
The performance is not quite the same as the Zenith extreme delivered, and part of the other X399 motherboards, however, the price is easier to overcome.

Price - 4
The price of 2800 DKK is imo quite fine. Here you get a motherboard with the latest technologies and made in a good quality with quality components. There are also rich options on the motherboard to utilize that it can be equipped with 2 M.2 SSDs and 6 SATA 6Gb/s as well as a single U.2 connector, which can further increase the storage units considerably.