Test: MSI Z370 GAMING PRO CARBON AC bundkort

Bundkort, Intel d.  25. oktober. 2017, skrevet af Renissen2 0 Kommentarer.  Vist: 19750 gange.

Korrekturlæser: DeXTRoNiaN
Billed behandling: Renissen2
Oversættelse: DeXTRoNiaN

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 1514,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion 

Ganske som jeg plejer når jeg har et MSI bundkort i hånden og til test, så føles det som kvalivare allerede når man tager det ud af æsken og et hurtigt blik henover bundkortet afslører da også en masse lækre kvalitets komponenter, så dette bundkort bryder ikke ned efter et par måneder nok snarere år. Det var også en fornøjelse at have kørende i test perioden og der var ingen BSOD's eller andre mærkeligheder. Så konkluderende er dette et rigtigt godt bundkort som man roligt kan smide sine penge efter ved skift af platform.
 

Innovation/Teknologi -  5
Som det står beskrevet i chipsæt afsnittet er der med Z370 ikke sket den helt store udvikling. Så det må blive selve MSI's kvalitet jeg bedømmer her og den er som altid på Gaming bundkort helt i top med langtidsholdbare komponenter og armor hvor det er nødvendigt. Dette bundkort er helt sikkert velegnet til Gaming og ikke mindst OC.

Bundle/Tilbehør - 3
Her må det blive et tretal for det er en udmærket bundle der er vedlagt, dog ikke meget ud over det sædvanlige, det skulle da lige være Wi-Fi kortet. Derudover er der hvad man kan forvente til et bundkort i denne bedre "Performance" klasse.

Design/Layout - 4
Personligt kan jeg rigtigt godt lide både farvevalg og designet med de grå striber, lidt forandring skader bestemt ikke. Om man kan lide RGB LED lys er en privat sag og jeg synes ikke der er overdrevet meget lys på dette bundkort, bortset fra alle dioderne i højre side under bundkort. Men bliver det for meget kan man bare slukke dem.

Software/BIOS - 4
Software og BIOS er som vi kender det fra MSI altid perfekt og velfungerende.

Ydelse - 4
Her må jeg desværre nøjes med et 4 tal, da jeg ikke pt. kender niveauet for Z370 bundkort. Min fornemmelse siger mig dog at det nok burde læne sig op ad et 5 tal da det umiddelbart var ret nemt at Overclocke og CPU'en bare spille max. Det bliver dog først ved de næste Z370 bundkort vi rigtigt kan sammenligne dem med hinanden.

Pris - 4
Jeg synes det er en meget fornuftig pris MSI har valgt til dette bundkort, som har alle de tilslutninger og overholder de fleste standarder man kunne ønske sig.


  
Test: MSI Z370 GAMING PRO CARBON AC bundkort
Innovation / Teknologi5
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout4
Software - BIOS4
Ydelse4
Pris4
Samlet80%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary 

Just like when I have a MSI motherboard in hand and for testing, it feels like a qualifier already when you take it out of the box and a quick look over the motherboard also reveals a lot of delicious quality components so this motherboard does not break down after a few months, perhaps more years. It was also a pleasure to have running during the test period and there was no BSOD's or other peculiarities. So concluding, this is a really good motherboard that you can easily spend money on when changing platform.
 

Innovation/Technology - 5
As described in the chipset section, the Z370 has not been improved that much. So it must be the MSI's quality I judge here and it's like always on Gaming motherboards at the top with long lasting components and armor where needed. This motherboard is certainly suitable for Gaming and not least OC.

Bundle/Accessories - 3
Here I give it 3 because it is an excellent bundle attached, not much out of the ordinary, except for the Wi-Fi card. In addition, there is what to expect for a motherboard in this better "Performance" class.

Design/Layout - 4
Personally, I really like both color choices and the design with the gray stripes, a little change does not really harm. Whether you like RGB LED light is a private matter and I do not think that is exaggerated much light on this motherboard, except all the diodes on the right side under the motherboard. But if it gets too much you can just turn them off.

Software/BIOS - 4
Software and BIOS are, as we know it from MSI, always perfect and well-functioning.

Performance - 4
Unfortunately, I'm sorry to give a 4, because I do not yet know the level of the Z370 motherboards. My gut tells me though that it probably should lean up to a 5, as it was pretty easy to overclock and the CPU just play along at max. We will see what happens at the next Z370 motherboard test, before we can really compare them with each other.

Price - 4
I think it's a very reasonable price MSI has chosen for this motherboard, which has all the connections and meets most standards one could wish for.