Test: Acer Predator Galea 500

Lyd d.  06. april. 2018, skrevet af Monberg75 3 Kommentarer.  Vist: 12448 gange.

Korrekturlæser: DeXTRoNiaN
Billed behandling: Monberg75
Oversættelse: DeXTRoNiaN

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 1365,00
Produkt udlånt af: Acer
DK distributør: Acer

Konklusion: 

Indpakningen og udseendet taget i betragtning gør, at jeg føler mig en smule snydt.

Efter min tidligere test af ACER Predator Cestus 500 musen, havde jeg glædet mig voldsomt til, at komme i gang med dette headset. Jeg havde store forventninger, måske for store.

Headsettet lyder da 'OK' og komforten er også fin nok, hvis man har et bredt hoved. Men jeg havde virkelig set frem til, at skulle finjustere det hele med PredatorQuartermaster softwaren. Det gjaldt både med hensyn til lyset såvel som lyden. Men desværre er dette headset tilsyneladende ikke kompatibelt med denne software, og man har mildest talt ingen indflydelse på hverken lyd eller lys i headsettet.

Ikke nok med det, så er headsettet forsynet med en mikrofon, som er uden støjreduktion, og en mikrofon der optager alt for lavt. ACER vil gerne have dette skal være et headset beregnet til gaming. De har sågar lagt en fin transportpose med i kassen. Men hvad hjælper det, hvis folk ikke kan høre hvad man siger i mikrofonen til det LAN party man nu er til på grund af støj i baggrunden. Æv.

Det gør, at jeg mildt sagt røg helt i kælderen under min test, da det bare var den ene skuffelse efter den anden.

Hvis man tager prisen i betragtning, som lyder på over 1300 DKK i skrivende stund. Så havde headsettet kunnet få en flot rating, hvis altså man havde kunnet programmere headsettet med hensyn til lyd og lys, headsettet havde siddet lidt strammere på hovedet og mikrofonen ikke mindst havde været i bedre kvalitet. Det er desværre ikke tilfældet.

Jeg håber ACER opper sig, og gør mere ud af deres næste produkt. Eller eventuelt vælger et prisniveau som matcher resultatet og produktet.
 

Innovation/Teknologi - 2
Jamen, vi har jo et headset, som spiller musik. Det er ikke helt tosset, men det er heller ikke engle vi hører synge. Der skulle være noget Equalizer, som giver forskellige lydscener, men jeg kunne næsten ikke høre forskel på dem. Så er der selvfølgelig noget virtuel surround, det er vist mere religion end fakta, om man synes det virker eller ej. Mikrofonen er ikke banebrydende, den optager lavt og har ikke nogen form for støjreduktion. Dog optager den uden hvis støj, hvilket er fint.

Der er ikke nogen driver eller software til at styre lyd og lys. Så man skal kunne lide det hele som det er.

Bundle/Tilbehør - 4
Man får en fin transportpose med headsettet, hvilket er ganske fint. Det er begrænset hvad man kan forvente af tilbehør til et headset, så det er ganske udmærket der er noget med overhovedet.

Design/Layout - 3
Designet på selve headsettet er faktisk ganske fint og flot. Der er nogle lækre detaljer i metal og logoer rundt på headsettet. Der er lys i ørekopperne, mikrofonen og fjernbetjeningen. Headsettet sidder dog lidt løst på hovedet Det til trods for, at jeg har et ret bredt hoved. Det skal man lige tænke over, når man køber dette headset

Ydelse - 2
Ydelsen / lyden i dette headset er da ok. Det er ikke fænomenalt godt, men man kan sagtens bruge det. Desværre kan man jo ikke justere noget på lyden i forbindelse med drivere, og der er ikke den vilde forskel imellem de forskellige indstillinger på selve headsettet man kan vælge imellem.

Man kan ikke rigtig lytte til 'grundlyden' i headsettet. Da man ikke kan slå alle indstillinger fra. Der er ikke et lydvalg uden nogen form for indstilling af lyden . Det er jeg lidt ked af, specielt nu når det er et USB headset. Så er det jo netop en driver til USB forstærkeren der skal gøre, at man kan tilpasse lyden til ens behov.

Pris - 1
Prisen rammer langt fra det forventede. Jeg synes bestemt dette headset koster alt for meget i forhold til hvad man får. Vi har tidligere anmeldt langt billigere headsets, hvor pris og performance hang langt bedre sammen. Det er en nitte herfra, desværre.

 


 

UK summary:


The wrapping and look taken into account makes me feel a bit cheated.

After my previous test of the ACER Predator Cestus 500 mouse, I was thrilled to get started with this headset. I had great expectations, maybe too big.

The headset sounds "OK" and the comfort is also nice enough if you have a wide head. But I really wanted to fine-tune it all with the PredatorQuartermaster software, both in terms of light as well as sound. But unfortunately, this headset is apparently not compatible with this software, and you have no influence on either audio or light in the headset.

Not only that, the headset is equipped with a microphone that has no noise reduction and a microphone that records too low. ACER would like this to be a gaming-based headset. They have even put a nice transport bag in the box. But what does it mean if people can not hear what they say in the microphone to the LAN party it is now because of noise in the background. Ugh.

It made me mildly rampant throughout my test since it was just one disappointment after another.

If you take into account the price, which exceeds DKK 1300 at the time of writing. Then the headset could have had a nice rating, if you could have programmed the headset with regard to sound and light, the headset had a little tighter on the head and the microphone was not least in better quality. Unfortunately, that is not the case.

I hope ACER gets up and makes more of their next product. Or, optionally, select a price level that matches the result and the product.
 

Innovation/Technology - 2
Well, we have a headset that plays music. It is not completely crazy, but it's also not angels we hear singing. There should be some Equalizer, which gives different sound scenes, but I could hardly hear a difference between them. Then there is of course some virtual surround, it's more religion than facts, if it seems it works or not. The microphone is not groundbreaking, it records at low volume and do not have any kind of noise reduction. However, it will record without any noise, which is fine.

Bundle/Accessories - 4
You get a nice transport bag with the headset, which is quite nice. It's limited what you can expect from a headset accessory, so it's quite excellent there's something included at all.

Design/Layout - 3
The design of the headset itself is actually quite nice and beautiful. There are some delicious details in metal and logos around the headset. There are lights in the ear cups, the microphone and the remote control. The headset is a bit loose on my head, although I have a pretty wide head. You have to take that into account, before buying this headset.

Performance - 2
The performance / sound of this headset is ok then. It's not phenomenally good, but you can easily use it. Unfortunately, you can not adjust the sound of drivers, and there is no difference between the different settings on the headset you can choose from.

You can not really listen to the 'basic sound' in the headset. Since you can not turn off all settings. There is no sound selection without any sound setting. I'm a bit sad, especially now when it's a USB headset. Then it's just a driver for the USB amplifier that needs to be done to adapt the sound to your needs.

Price - 1
The price is far from expected. I definitely think this headset costs far too much compared to what you get. We have previously reviewed far cheaper headsets, where price and performance were far better. It is a rivet from here, unfortunately.

 

 

 
Test: Acer Predator Galea 500
Innovation / Teknologi2
Bundle - Tilbehør4
Design - Layout3
Ydelse2
Pris1
Samlet48%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here
trofast
 
Superbruger
Tilføjet:
06-04-2018 22:02:50
Svar/Indlæg:
285/28
Må indrømme jeg kun har læst konklusionen, men det er sørme rar at læse en så ærlig beskrivelse af din oplevelse med produktet.
Så ros herfra. :yes:


slupper
 
Overclocker
Tilføjet:
06-04-2018 22:19:31
Svar/Indlæg:
124/3
Tror i skal have opdateret jeres info om acer, det vist noget tid siden de har været nummer 1 og 2 :)
Men rigtig fin anmeldelse, prisen lugter lidt af det noget der skal bruges, som give away kampagne til deres predator maskiner :)


Svaret blev redigeret 2 gange, sidst af slupper d. 06-04-2018 22:22:59.


Monberg75
 
Moderator
Tilføjet:
07-04-2018 22:22:42
Svar/Indlæg:
1194/156
#1

Mange tak skal du have. Jeg prøver på bedste vis, at anmelde tingene så læserne kan bedømme om det er noget for dem eller ej.
Tusinde tak for de rosende ord :)

#2

Jeg vil læse lidt op på det fremover, så jeg får opdateret de beskrivelser i mine egne anmeldelser.
Mange tak for feedback :)