Test: Logitech G560 PC gaming højttaler

Lyd d.  23. maj. 2018, skrevet af loopstr 0 Kommentarer.  Vist: 12588 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: loopstr
Oversættelse: jmose

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 1991,00
Produkt udlånt af: Logitech
DK distributør: Logitech

Konklusion

  

RGB lys i højtalere er ikke noget nyt, men Logitech har med G560 tilføjet endnu et produkt til, den allerede store, pulje af RGB udstyr til computeren. Mange synes det er rigtig fedt med disse produkter, mit bud er at det nok mest er børn/unge i aldersgruppen 8-16 der ville kunne se en grund til at sådan et sæt er uundværligt. Jeg er ret sikker på at det ikke er mange i min aldersgruppe (40+) der vil gå ud og investere i sådan et sæt fordi det har RGB beslyning. 

Når sættet er pakket ud og man står med hver enhed kan man næsten fornemme at der er lavet som et kvalitets sæt, tykkelsen og coatingen på ledningerne hjælper også på denne fornemmelse. Det er lækkert at have sådan en fornemmelse når man står med et nyt produkt i hånden, thumps up for det Logitech.

  

Innovation/Teknologi - 3
Selv om det ikke er noget nyt, så må jeg indrømme at det virker efter hensigten. Sættet vil være helt perfekt på ungdoms værelset, og er helt sikker på at dette ikke vil være sidste sæt vi ser fra Logitech med RGB belysning i.

Bundle/Tilbehør - 3
Der medfølger kun lige akkurat hvad man kan få brug for til at få Logitech G560 op at køre. Alt softwaren skal hentes online.

Design/Layout - 4
Logitech har lavet et højtalersæt der er pænt at se på, og ville stort set kunne passes ind på ethvert skrivebord med bare lidt plads på hver sin side af skærmen. Der er gjort en hel del udad at få det så stilrent som muligt, hvilke er lykkedes synes jeg.

Ydelse - 5
Ydelsen på lydsiden er ganske imponerende, man får lyst til at skrue mere og mere op for at se hvor lyden knækker, det virker bare som om at ens ører giver op inden lyden i Logitech G560 gør det. RGB belysningen gør det den skal, når først man har fået styr på softwaren. Det bliver til et flot 5 tal her. 

Pris - 3
Prisen på de omkring 2000,- virker høj, man giver selvfølgelig noget for RGB effekten, men det er stadig en forholdsvis høj pris.

 


 

 
Test: Logitech G560 PC gaming højttaler
Innovation / Teknologi3
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout4
Ydelse5
Pris3
Samlet72%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

RGB light in loudspeakers are nothing new, but Logitech has added yet another product to with the G560, the already large pool of RGB devices to your computer. Many think it's really fat with these products, my guess is that it's probably most are children/young people aged 8-16 who would be able to see a reason of why such a set is indispensable. I am pretty sure that it is not many in my age group (40 +) who will go out and invest in such a set because it has RGB ligth.  
When the kit is packed out and standing with each unit you can almost sense that is created as a quality set, the thickness and the coating on the wires also helps on this sensation. It is nice to have such a feel when faced with a new product in hand, thumps up for that Logitech.

 

Innovation/Technology - 3
Although it is not something new, so I must admit that it works as intended. The set will be absolutely perfect in the youth room, and am quite sure that this won't be last set we see from Logitech with RGB lighting in.

Bundle/Accessories - 3
The bundle includes just what you need to get Logitech G560 up and running. All the software must be downloaded online. 

Design/Layout - 4
Logitech has created a speaker system that is neat to look at, and would pretty much be able to fit on any desktop with just a little space on either side of the screen. There has been quite a lot of outward to get it as clean as possible, which I think has succeeded.

Performance - 5
Audio performance is quite impressive, you will want to turn more and more to see where the sound breaks up, it just seems as if that one's ears gives up before the sound of Logitech G560 makes it. RGB lighting does what it must, once you've got a handle on the software. It turns into a nice 5 figure here. 

Price - 3
The price of the around 2000,- DKK seems high. Of course, you give something for the RGB effect, but it is still a relatively high price.