Test: ASUS TUF X470-PLUS GAMING

Bundkort, AMD d.  10. september. 2018, skrevet af Renissen2 0 Kommentarer.  Vist: 9639 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Renissen2
Oversættelse: jmose

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 1248,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion

For at sige det mildt så er der ikke meget innovation og nytænkning på dette ASUS TUF X470 bundkort. Der er hevet det ud af chipsættet som man nu kan på X470, men der er ikke rigtigt noget ekstra i funktioner som ASUS TUF før i tiden var kendt for. Teknologien der er anvendt til fremstillingen har vægten lagt på at beskytte og skærme bundkortet og det er der ingen tvivl om at det vil kunne klare. Det er da netop også tanken bag TUF. Teknologien brugt til fremstillingen er helt i top og der er brugt gode komponenter på bundkortet.

Bundle/Tilbehør - 3
Det er det absolut minimale der medfølger til dette ASUS TUF bundkort. Så lidt har jeg endnu ikke set medfølge til et ASUS bundkort i TUF klassen. Der er dog præcis hvad man skal bruge for at få dette bundkort op at køre, og der er heldigvis vedlagt skruer og stag til M.2 SSD'erne. Der medfølger også som der har gjort længe en Vouche med rabat til sleevede ledninger, hvis man altså har en ASUS PSU.

Design/Layout - 4
Jeg er personligt ikke lige til skrå striber, men derudover er designet sådan set OK. Sort i sort med sorte sokler er lige mig men jeg kan nu bedst lide matsort på selve bundkortet.

Software/BIOS - 4
BIOS'en på dette bundkort er ganske som den plejer at være når det kommer fra ASUS let tilgængeligt og velfungerende. Til gengæld synes jeg at softwaren der medfølger til dette Gamer bundkort er langt fra tilstrækkelig og manglen på netop Gamer dedikeret software er et stort minus for dette bundkort. Så det er helt sikkert BIOS'en der trækker denne score op på 4.

Ydelse - 5
Når man ser på den relativt beskedne 6 fasede strømforsyning som dette X470 bundkort er udstyret med, så finder jeg trods alt ydelsen for bundkortet ganske udmærket. Men det rykker ikke ved at jeg bestemt på et bundkort med top chipsættet X470 gerne havde set flere faser og større kølere til dem. Jeg synes det virker lidt som noget der hører til på det billigere B450 chipsæt.

Pris - 4
Prisen på de næsten 1250 kr. virker som en pris der er rimelig valgt ud fra de få funktioner og softwaren som har en del mangler når vi ser på hvad der trods alt kaldes et Gamer bundlkort, men det er så ASUS valg at gøre det på denne måde.


 
Test: ASUS TUF X470-PLUS GAMING
Innovation / Teknologi3
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout4
Software - BIOS4
Ydelse5
Pris4
Samlet76%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

Innovation/Technology-3
To say the least so there is not much innovation and new thinking on this ASUS TUF X470 motherboard. There is pulled the ekstra possoble performance out of the chipset, but there is not really anything extra in features like ASUS TUF in the past was known for. The technology used to manufacture the motherboard is used to re-inforce and protect the board,  and there is no doubt that it will be able to do that. It is also the idea behind TUF. The technology used to manufacture is top notch and there´s good components on the motherboard.

Bundle/Accessories-3
It is the absolute minimum that are included for this ASUS TUF motherboard. So little, I have never seen this little enclosed to a ASUS motherboard in TUF class. There is, however, exactly what we need to get this motherboard up and running, and there is included screws and stag to M 2 SSDs. Also included, as it has been in a long time, a vouche with discount for sleeved wires, if you have an ASUS PSU.

Design/Layout-4
I'm personally not just for oblique stripes, but in addition is designed in a way OK. Black in black with black baseboards is just me, but personally I like the matte black the best. 

Software/BIOS-4
The BIOS on this motherboard is quite like it used to be when it comes from ASUS, its easily accessible and well functioning. On the other hand, I think that the software is included for this Gamer motherboard is far from adequate and the lack of just gamer dedicated software is a big minus for this motherboard. So it's definitely the BIOS that pulls this score up at 4.

Performance-5
When you look at the relatively modest 6 phase power supply that this motherboard is equipped with X470, I find the performance of the motherboard after all quite excellent. But that does not make it up for, that on a motherboard with top chip set X470, I  would have liked to have seen more stages and larger coolers. I think it works a bit like something that belongs on the cheaper B450 chipset.

Price-4
The price of almost 1250 DKK seems like a reasonable price that is selected from the few features and software, which has a part missing despite being labeled a gamer board. But that´s how ASUS has choosen to do.