Test: ROCCAT Horde AIMO keyboard

Styre-enheder d.  19. juni. 2018, skrevet af Monberg75 2 Kommentarer.  Vist: 13390 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Monberg75
Oversættelse: jmose

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 0,00
Produkt udlånt af: Roccat
DK distributør: Roccat

Konklusion:

 

ROCCAT Horde AIMO er et tastatur lige efter mit temperament. Jeg kan bestemt godt lide det.

Det larmer ikke som en skrivemaskine, når man skriver på det, hvilket er super fedt. Jeg (og ikke mindst min kone som jeg deler kontor med) kan godt lide at slippe for de høje klik lyde og mekaniske lyde som selv et MX-RED laver. Et membran tastatur er altså at foretrække, hvis man skal taste eller spille meget i rum med andre.

Det afdæmpede lys synes jeg også er super lækkert. Jeg har ikke det store behov for et lyshav når jeg sidder og spiller, nogle gange kan det faktisk blive for meget af det gode efter min mening. Her er lyset meget fint tilpasset ved, at det kun kommer ud af selve bogstaverne, og hele tasten ikke bader i lys. AIMO bruger jeg personligt ikke til så meget, da jeg godt kan lide at tilpasse lyset i mit tastatur til mit setup. Så det står typisk på en fast rød farve, men jeg kan godt se det er smart for det yngre publikum. Det er der ingen tvivl om.

Funktionen med hjulet og de funktioner man kan få ud af det synes jeg til gengæld er super smart. Man kan hurtigt og nemt skrue op og ned for lyden, tilpasse lyset og meget mere. Det er bare smart så det gør noget.

De membraniske kontakter i dette tastatur er også super gode. Jeg har jo spillet og skrevet artikler med tastaturet, og det har ikke svigtet på nogen måde. Tasterne er bløde at skrive på, men aktiverer lyn hurtigt, hvilket er fedt.

Man kan i skrivende stund købe dette tastatur til under 600 DKK i danske butikker. Hvis tastaturet holder den pris, synes jeg det er en super deal. Ellers ligger gennemsnittet på under 800 DKK, hvilket også er en rigtig god deal. Man får meget for pengene.

 

Innovation/Teknologi - 4
Dette tastatur byder faktisk på ret mange fede features som de membraniske kontakter og hjulet man kan styre en masse ting på. Det synes jeg er super smart, og letter bestemt en hverdag hvor man slipper for at skulle ind i diverse menuer og indstillinger.

Det eneste jeg mangler på dette tastatur er, at man kunne justere RGB lys på alle taster uafhængigt af hinanden. Jeg bruger det ikke selv, men kunne sagtens forestille mig, at andre brugere kunne have stor gavn af det.

Bundle/Tilbehør - 4
At der kommer en håndledsstøtte med tastaturet er bestemt et kæmpe plus efter min mening. Jeg bruger den hele tiden, og kan ikke forstå at andre producenter ikke sørger for en bedre ergonomi i deres produkter. Det er så lidt der skal til.

Software - 5
Man finder sjældent en software der er meget bedre end ROCCAT Swarm. Den giver et rigtig godt overblik over, hvad man kan indstille på produktet, og er opbygget logisk så man altid kan finde frem til det man skal bruge og justere på.

Design/Layout - 5
Tastaturet passer lige præcis til mit temperament. Designet er afdæmpet og ikke for prangende, men man er igen ikke i tvivl om at det er et ROCCAT produkt man har fat i. Der er nogle fine kanter på tastaturet, og de forskellige taster er placeret præcis som de skal være. Der er dedikerede taster i toppen, hvilket jeg elsker. Og så er makro tasterne i venstre side undersænket mere end standard tasterne, så man ikke kommer til at trykke på dem hele tiden når man skal bruge CTRL eller Shift.

Ydelse - 5
Jeg har på intet tidspunkt oplevet nogle problemer med dette tastatur. Jeg taster ellers ret hurtigt når jeg skriver, og endnu hurtigere når jeg spiller. Lige meget hvad man smider efter tastaturet, så kommer der simpelthen bare det ud man forventer. Det er hurtigt og bestemt at taste på.

Pris - 5
Prisen for dette tastatur er efter min mening helt i den billige ende, hvilket jo kun er godt. Man får rigtig meget for pengene når man køber dette tastatur.


 

UK summary:

 

ROCCAT Horde AIMO is a keyboard just after my temper. I certainly like it.

It does not make noise like a typewriter while writing on it, which is super great. I (and not least my wife as I share the Office with) like to get rid of the loud clicking noises and mechanical sounds as though a MX-RED is doing. A membrane keyboard is therefore preferable, if one should taste or play much in space with others.

The subdued light, I think also is super delicious. I do not have the great need for a lyshav when I sit and play, sometimes it can actually be too much of a good thing in my opinion. Here is the light very finely adapted to know that it only comes out of the letters, and the entire key does not bathe in the candles. AIMO user I personally not so much, because I like to customize the light in my keyboard to my setup. So it may be listed on a solid red color, but I can certainly see it is smart for the younger audience. There is no doubt about that.
The function of the wheel and the features you can get out of that, I think, on the other hand, is super smart. You can quickly and easily turn up and down the volume, adjust light and much more. It's just smart so it does something.
The membraniske contacts in this keyboard is also super good. I have the game and written articles with the keyboard, and it has not failed in any way. The keys are soft to type on, but enable lightning fast, which is fat.
Time of writing you can buy this keyboard for under 600 DKK in Danish shops. If the keyboard keeps the price, I think it's a super deal. Otherwise, is the average of less than 800 DKK, which is also a pretty good deal. You get a lot for the money.

 

Innovation/Technology - 4
This keyboard features many cool features like the membranic contacts and wheel you can control a lot of things on. I think that is super smart, and facilitates specific a weekday where you will avoid having to enter the various menus and settings.

The only thing I am missing on this keyboard is that you could adjust the RGB light on all keys independently of each other. I don't use it myself, but could easily imagine that other users could have the great benefit of it.

Bundle/Accessories - 4
That there is a wrist support with the keyboard is definitely a huge plus in my opinion. I use it all the time and can not understand that other manufacturers do not provide better ergonomics in their products. It is so little it takes.

Software - 5
One rarely finds a software that is much better than ROCCAT Swarm. It gives a very good overview of what you can adjust on the product, and is logically constructed so you can always find what you need and adjust.

Design/Layout - 5
The keyboard fits exactly to my temper. The design is subdued and not too flashy, but again, it's not a doubt that it's a ROCCAT product. There are some nice edges on the keyboard and the different keys are placed exactly as they should be. There are dedicated keys at the top, which I love. And then the macro keys on the left side are lowered more than the default keys, so you will not be able to press them all the time when you need CTRL or Shift.

Performance - 5
I have not experienced any problems with this keyboard at any time. I type pretty fast when I write, and even faster when I game. No matter what you throw after this keyboard, it simply deliveres just what you expect. It is fast and definite to type on

Price - 5
The price for this keyboard is, in my opinion, entirely inexpensive, which is only good. You get really value for the money, when buying this keyboard. 

 

 
Test: ROCCAT Horde AIMO keyboard
Innovation / Teknologi4
Bundle - Tilbehør4
Design - Layout5
Software - BIOS5
Ydelse5
Pris5
Samlet93%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here
gandalf18
 
Ny Skribent
Tilføjet:
19-06-2018 14:56:34
Svar/Indlæg:
5585/459
du har haft et mirakel med deres software , de fleste rundt på deres forum hader deres software , og jeg har haft samme tastatur siden januar , jeg bruger ikke software fordi det ikke kan opdatere firmware eller noget vigtig , :) det eneste jeg hader ved det tastatur er software ,


Men Fed test :)


Monberg75
 
Moderator
Tilføjet:
19-06-2018 17:52:12
Svar/Indlæg:
1194/156
Ok, ret underligt..

Da jeg satte det til, var det første softwaren gjorde at opdatere firmwaren i tastaturet..

Umiddelbart har jeg ikke haft problemer med driveren på nogen måde.