Test Deepcool Castle 280RGB

Køling d.  27. september. 2018, skrevet af Renissen2 0 Kommentarer.  Vist: 5565 gange.

Korrekturlæser: DeXTRoNiaN
Billed behandling: Renissen2
Oversættelse: DeXTRoNiaN

Pristjek på  1099,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion 

At teste denne AIO køler fra Deepcool har udelukkende været en stor fornøjelse ligesom det var det med 240RGB køleren. Den har hvis vi går helt ned til det basale har opfyldt de 2 kriterier som nok de fleste brugere, af en AIO køler er interesseret, i nemlig at køleren/pumpen er støjsvag, og at den kan holde ens CPU på en rimelig kold temperatur, selv under OC og stresstest.  Denne Deepcool Castle 280RGB lever fuldt ud op til kravene og er lige en tand bedre end 240RGB og det burde den også være på grund af den større radiator og større blæsere. Nu har jeg selvfølgelig kun testet den kortvarigt, men jeg var imponeret over både temperaturer og manglen på støj fra pumpen og blæserne. Så alt i alt vil jeg uden tøven varmt anbefale denne AIO fra Deepcool.
 

Innovation/Teknologi - 4
Der er ikke en finger at sætte på fremstillingskvaliteten på denne AIO, alt er perfekt udført og der er ingen smuttere i form af defekte eller dårlige materialer. Så alt i alt en kompakt og gennemført AIO som man uden tvivl får glæde af i mange år frem. På innovationssiden ser jeg det som et stort plus at pumpens hus er udført så glat og stilfuldt som tilfældet er med Deepcool AIO'en her. OK den er ret høj, men der er ikke de mange snirklerier som man ellers ser på andre AIO´er.

Bundle/Tilbehør - 3
Der er et righoldigt udvalg af skruer og dimser med til denne som ligesom de fleste andre AIO'er skal understøtte stort set alle sokler der er oppe i tiden. Det gør den da også, samt endda TR4 så med denne Deepcool Castle 280RGB er man helt sikkert dækket godt ind.

Design/Layout - 5
Designet er i min optik ret lækkert og ud fra det alene kunne jeg godt finde på selv at købe denne AIO. Igen står vi tilbage med dilemmaet er man for eller imod RGB LED'er i både pumpe og blæsere, og jeg personligt er ikke den store fan, men det er jo op til den enkelte hvad man er til. Man kan selvfølgelig slå det helt fra, men så burde man nok i stedet købe en AIO uden RGB.

Ydelse - 5
Ydelsen er rigtigt god for denne Deepcool Castle 280RGB AIO og den kommer fint op på højde med eller bedre end topkølerne fra alle de andre producenters kølere jeg har testet.

Pris - 5
Prisen på 1099 kr. synes jeg er helt fin. Ydelsen er også helt OK og støjen på Max 35 dB er nok ikke specielt morsom at høre på i længere tid. Det støjniveau nåede den dog aldrig under mine tests max. 30 dB.

 UK summary 

Testing this AIO Cooler from Deepcool has been a great pleasure just like the 240RGB cooler. It has if we go all the way down to the basics have met the 2 criteria as probably most users, an AIO cooler is interested in that the cooler / pump is quiet and that it can keep your CPU at a fairly cold temperature, even during OC and stress tests. This Deepcool Castle 280RGB fully meets the requirements and is just a tooth better than 240RGB and it should also be because of the larger radiator and larger fans. Now, of course, I've only tested it briefly, but I was impressed with both the temperatures and the lack of noise from the pump and the blowers. So all in all, I would hesitantly recommend this AIO from Deepcool.
 

Innovation/Technology-4
There is no finger to put on the quality of production on this AIO, everything is perfectly done and there are no slugs in the form of defective or bad materials. So, all in all, a compact and completed AIO that you undoubtedly enjoy for years to come. On the innovation side, I see it as a big plus that the pump's house is done as smoothly and stylishly as is the case with the Deepcool AIO here. Okay, it's quite high, but there are not the many screwing wires that you otherwise see on the other AIOs.

Bundle/Accessories-3
There is a rich selection of screws and dimmers for this, like most other AIOs, it will support virtually all the sockets in the future. It does it as well, as well as TR4 so with this Deepcool Castle 280RGB you are definitely covered.

Design/Layout-5
In my optics the design is quite delicious and from that alone I could find myself buying this AIO. Again, we stand back with the dilemma, either for or against RGB LEDs in both pump and blowers, and I personally are not the big fan, but it is up to the individual what they are. Of course, you can turn it off, but then you should just buy an AIO without RGB.

Performance-5
The performance is really good for this Deepcool Castle 280RGB AIO, and it fits well with or better than the top coolers from all the other manufacturers' coolers I've tested.

Price-5
The price of 1099 DKK I think is quite nice. The performance is also quite OK and the noise of Max 35 dB is probably not particularly fun to listen to for a long time. However, it never reached the noise level during my tests. It maxed at 30 dB.

 

 

 
Test Deepcool Castle 280RGB
Innovation / Teknologi4
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout5
Ydelse5
Pris5
Samlet88%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here