Test: be quiet! Dark Base Pro 900 Rev.2 kabinet

Kabinetter d.  11. oktober. 2018, skrevet af Renissen2 5 Kommentarer.  Vist: 6375 gange.

Korrekturlæser: DeXTRoNiaN
Billed behandling: Renissen2
Oversættelse: DeXTRoNiaN

Pristjek på  1999,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion

 

 

Igen må det blive et rungende bravo til be quiet! for dette Dark Base Pro 900 Rev.2 kabinet. Her er der tænkt på alt indenfor funktionalitet og design, og denne gang kan selv E-ATX bundkortene være med. Det var også en fornøjelse at bygge system ind i og resultatet blev rigtigt godt. Der var tænkt rigtigt godt over alle de ting man skulle kunne skille ad, hvilket gik let og ubesværet. Står du og vil prøve at bygge et inverteret kabinet, ja så er det også en mulighed blot ved at vende bundkort pladen. Jeg kan ikke finde bare en enkelt uheldig ting ved dette kabinet og det siger alligevel en hel del om kvaliteten hos be quiet!. Så konkluderende må jeg sige at skal man bygge stort som ved E-ATX eller bare vil have et godt designet og med gennemført kvalitet kabinet, ja så må jeg her give min uforbeholdne anbefaling til netop dette kabinet. 
 

Innovation/Teknologi - 5
Et par relativt nye tiltag er det da blevet til med dette be quiet! Dark Base Pro 900 Rev.2 i form af trådløs opladning til mobil, helt skjult PSU, blæserstyring, blæserhub og andre lækre funktioner. Teknikken er dog ret ordinær, men det er der heller ikke spor i vejen med, når bare kvaliteten er i top som med dette be quiet! kabinet.

Bundle/tilbehør - 5
Det er rart at se at der til dette kabinet medfølger en del tilbehør i form af flanger til ekstra blæser i fronten og montering af SSD på ovenpå PSU'en samt til en vandpumpe. Så her er alt hvad både H2O folket og dem der er til AIO samt luftkøler kan ønske sig.

Design/Layout - 5
I min optik er dette kabinet lige efter min smag, jeg har dog ikke pt. lige brug for mange af funktionerne så jeg fortsætter nogle år endnu med det Dark Base 700 RGB som jeg lige har købt. De 2 kabinetter minder på en del områder meget om hinanden men OK 900 Rev.2 som jeg har testet her har dog en del flere lækre funktioner. At kabinettet også har et separat stik til USB 3.1 er også en ret lækker funktion hvis ens bundkort understøtter det.

Pris - 4
Prisen på ca. 2.000 Kr. på pricerunner er ganske rimelig netop når man tager de mange lækre funktioner og ikke mindst bygge kvaliteten med i overvejelserne. Her får man gedigent kram til pengene og en formidabel byggekvalitet. Og nok en gang må jeg fremhæve funktionerne i dette lækre E-ATX kabinet fra be quiet.

 


 
Test: be quiet! Dark Base Pro 900 Rev.2 kabinet
Innovation / Teknologi5
Bundle - Tilbehør5
Design - Layout5
Pris4
Samlet95%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary 

Again, it must be a resounding bravo to be quiet! for this Dark Base Pro 900 Rev.2 cabinet. Here, everything is thought of in functionality and design, and this time even the E-ATX motherboards can be included. It was also a pleasure to build a system into and the result was really good. There was thought very well of all the things you could disassemble, which went effortlessly. If you want to try to build an inverted cabinet, yes, that's also an option just by turning the motherboard plate. I can not find just one unfortunate thing at this cabinet, and yet it says a lot about the quality of be quiet!. So concluding, I have to say that if you build a large one like E-ATX or just want a well designed and complete quality cabinet, yes, I have to give my unreserved recommendation to this particular cabinet.

Innovation/Technology - 5
A couple of relatively new initiatives have taken place with this be quiet! Dark Base Pro 900 Rev.2 in the form of wireless charging for mobile, completely hidden PSU, fan control, fan hub and other delicious features. However, the technique is quite ordinary, but there is no trace in it when only the quality is top as with this be quiet! cabinet.

Bundle/Accessories - 5
It is nice to see that this cabinet comes with some accessories in the form of flanges for extra blower in the front and mounting of SSD on top of the PSU as well as a water pump. So here's what both the H2O people and those who are at AIO, as well as the air cooler can wish.

Design/Layout - 5
In my optics, this cabinet is in line with my taste, but I do not currently need many of the features so I'll continue for some years with the Dark Base 700 RGB that I just bought. The 2 cabinets are less in a lot of areas, but OK 900 Rev.2, as I've tested here, has a lot more delicious features. The cabinet also has a separate plug for USB 3.1 is also a pretty good feature if one's motherboard supports it.

Price - 4
The price of approx. 2000 DKK on pricerunner is quite reasonable just when you take the many delicious features and not least build the quality into consideration. Here you get really good stuff for your money and a formidable building quality. And again, I have to emphasize the features of this delicious E-ATX cabinet from be quiet.

 

 

 

wepor
 
Overclocker
Tilføjet:
11-10-2018 21:10:49
Svar/Indlæg:
437/88


Bullet
 
Moderator
Tilføjet:
12-10-2018 12:06:26
Svar/Indlæg:
1767/90

Meget god test der :DRenissen2
 
Senior Skribent
Tilføjet:
12-10-2018 13:21:25
Svar/Indlæg:
2022/273

#2

Takker 😀Svaret blev redigeret 1 gang, sidst af Renissen2 d. 12-10-2018 13:22:04.


gazzen
 
Superbruger
Tilføjet:
28-12-2018 16:19:45
Svar/Indlæg:
258/52

Super fin test, har netop købt dette kabinet, altså før jeg fik læst testet her 😀. Godt skrevet og fin og  god inspiration til mit næste build. Renissen2
 
Senior Skribent
Tilføjet:
28-12-2018 22:00:34
Svar/Indlæg:
2022/273

#4

OK takker for roserne. :) En af vores andre skribenter købte efterfølgende det kabinet jeg her har testet og han var ikke særlig imponeret over airflowet i kabinettet når man som han monterer mange af harddiskholderne så spærrer de gevaldigt for  køling af resten af systemet så han var ikke specielt tilfreds. Bare så du lige har det i mente. 🙂Svaret blev redigeret 1 gang, sidst af Renissen2 d. 28-12-2018 22:02:00.