Test: ENERMAX LIQTECH 280 TR4 II

Køling d.  03. december. 2018, skrevet af Renissen2 4 Kommentarer.  Vist: 5816 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Renissen2
Oversættelse: jmose

Pristjek på  1299,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion 

Min konklusion på denne ENERMAX LIQTECH 280mm TR4 II AIO må nødvendigvis blive lidt selvmodsigende, for godt nok er dette en super lækkert fremstillet AIO, udstrålende kraft og styrke, men jeg synes ikke rigtigt at det billede bliver indfriet for en AIO som ENERMAX ovenikøbet selv kalder for OC. OK så længe man ikke OC'er vildt voldsomt som f.eks. 4,1 GHz på en Threadripper 1950X der normalt booster sin hastighed til ca. 4,0GHz så går det helt fint. Men vil man bruge de normale værktøjer til måling af OC stabilitet som f.eks. Prime95, så bliver CPU'en godt nok alt for varm (over 80 grader) Så konklusionen må blive at skal du Overclocke helt ekstremt så må du nok ty til en anden køler eller "nøjes" med de 100 MHz i OC som denne køler max kan klare. 

 

Innovation/Teknologi - 4
Der er intet at sætte en finger på rent teknisk og heller ikke på selve fremstillingskvaliteten og finishen, så her giver jeg 4.

Bundle/Tilbehør - 3
Med til ENERMAX LIQTECH 280 AIO'en følger der kun lige akkurat hvad der er nødvendigt til monteringen på TR4 soklen og mere kan man heller ikke forlange til en TR4 køler.

Design/Layout - 5
Personligt synes jeg at designet på både radiator og pumpehus/vandblok er meget lækkert. Det ser rigtigt godt ud med aluminiumssiderne på radiatoren og den spejlblanke sorte pumpe er også en fryd for øjet. RGB lyset er igen en personlig sag som jeg personligt ikke lægger den store vægt på, men den har det nu en gang og så kan man jo bare vælge om man vil se på det eller ej når den monteres.

Ydelse - 4
Jeg må indrømme at jeg er begejstret for ydelsen ved stock hastighed. Ved 4,1 GHz ryger temperaturen op på 80 grader+ hvis man kører Prime95 og det synes jeg bestemt ikke er i orden på en CPU som fra AMD's side max må komme op på 68 grader. Bruger man et mindre heftigt testprogram som f.eks. wPrime og CPU-Z Stresstest holder temperaturen sig på under max temperaturen og en anelse over ved OC. At den kan køre stabilt ved 73 Grader i OC er ganske fint når man ser på hvad NZXT køleren kan klare.

Pris - 4
Prisen på 1299kr synes jeg er fair nok for denne 280mm AIO køler. Støjen er noget af det laveste jeg har hørt fra en 280mm AIO køler ved load. Du får også RGB LED styringsboks med i pakken eller du kan styre RGB lyset via software til bundkortet.

 
Test: ENERMAX LIQTECH 280 TR4 II
Innovation / Teknologi4
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout5
Software - BIOS4
Pris4
Samlet80%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

My conclusion on this ENERMAX LIQTECH 280 mm TR4 II AIO needs be a bit contradictory, because this is a super delicious manufactured AIO, radiating power and strength, but I don't really think that the picture will be honoured for an AIO that ENERMAX usualy, even call for OC. OK so long as you do not OC'er wildly violently as for example. 4.1 GHz on a Thread ripper 1950X normally booster its speed to approx. 4.0 GHz, so that goes perfectly fine. But if you want to use the normal tools for measuring OC stability such as. Prime95, then the CPU is good enough too warm (over 80 degrees) So the conclusion must be that you need to Overclock quite extremely so you may probably resort to another cooler or  to settle with the 100 MHz in OC as this cooler max can handle. 

Innovation/Technology-4
There is nothing to put a finger on purely technical and also not on the manufacturing quality and finish, so here I give 4.

Bundle/Accessories-3
With the ENERMAX LIQTECH 280 AIO'en it includes only just what is necessary for fitting on the TR4 socket and more could you do not require a TR4 cooler.

Design/Layout-5
Personally I think that the design of both the radiator and pump housing/water block is very delicious. It looks really good out with aluminium sides on the radiator and the glassy black pump is also a feast for the eyes. RGB light is again a personal matter which I personally do not put the big weight on, but it's there and we can just choose whether you want to look at it or not when it is mounted.

Performance-4
I must admit that I am excited about the performance at stock speed. At 4.1 GHz the temperature is up at 80 'C  + if you run Prime95 and it seems I certainly isn't working on a CPU from AMD's page as max must come up at 68 degrees. If you use a less vigorously test program, such as Microsoft. wprime and CPU-Z Stress test keeps the temperature up on during the max temperature and a bit of know OC. That it can run stable at 73 Degrees in OC is quite well when you look at what NZXT cooler can cope.

Price-4 
The price of 1299 DKK I think it is fair enough for this 280 mm AIO cooler. Noise is one of the lowest I've heard from a 280 mm AIO cooler by load. You'll also get RGB LED control box in the package or you can control RGB light via software to the motherboard.

 

 

Had
 
Elitebruger
Tilføjet:
03-12-2018 12:29:14
Svar/Indlæg:
800/29

Den der køler kan på ingen måde anbefales. De springer læk.

https://www.reddit.com/r/Amd/c...

We have reserved some units just for RMA so if you are still having problems with the 1st gen Liqtech TR4 or the early production of Liqtech TR4 II, we are more than happy to replace it with the newest version.

Såfremt du skal køle Threadripper, så er det en Wraithripper, eller "rigtig" vandkøling (ikke AIO)
Svaret blev redigeret 1 gang, sidst af Had d. 03-12-2018 12:29:39.


Renissen2
 
Senior Skribent
Tilføjet:
04-12-2018 22:41:32
Svar/Indlæg:
2008/273

#1

OK, så ENERMAX er IKKE sagen til Threadripper. Tak for heads up :)Svaret blev redigeret 1 gang, sidst af Renissen2 d. 04-12-2018 22:41:43.


gandalf18
 
Ny Skribent
Tilføjet:
08-12-2018 15:32:28
Svar/Indlæg:
5567/459

den første gen TR4 AIO fra enermax var den bedste TR4 aio at dem alle , for det var den eneste der dækkede hele IHS , det gjorde de andre ikke :) hehe  

om den er anderledes med nr2 ved  jeg ikke :)Renissen2
 
Senior Skribent
Tilføjet:
08-12-2018 15:59:25
Svar/Indlæg:
2008/273

#3

Gen.2 dækker stadig hele IHS, desuden kølede Gen1 ikke helt så godt som Gen2. :)Svaret blev redigeret 1 gang, sidst af Renissen2 d. 08-12-2018 15:59:52.