Test: ASRock Z390 Taichi Ultimate

Bundkort, Intel d.  22. januar. 2019, skrevet af freak_master 0 Kommentarer.  Vist: 9081 gange.

Korrekturlæser: DeXTRoNiaN
Billed behandling: svedel77
Oversættelse: freak_master

Pristjek på  2331,00
Produkt udlånt af: Asrock
DK distributør: Komplett.dk

Konklusion
Jeg må indrømme at mit første indtryk af bundkortet ved standard hastighed ikke var så godt, men det har bestemt vist sit værd når det gælder overclocking, og det var en fornøjelse at presse systemet på dette bundkort. Derudover får man samtidig alle ASRock's gode funktioner, og ikke mindst en 10Gbit Ethernet port, hvilket gør at jeg bestemt vil anbefale dette bundkort.
 

Innovation/Teknologi - 5
Vi får de nyeste teknologier på den nyeste platform med lige præcis de funktioner som de fleste entusiaster og spillefugle kan få brug for.

Bundle/Tilbehør - 2
Der er skåret helt ind til benet. Bundkortet er billigt, og det står klart at alle produktionsomkostningerne er skudt ind i bundkortet selv, og ikke tilbehøret.

Design/Layout - 4
Selve designet synes jeg ganske godt om, især den chipset køler. Det generelle layout synes jeg også er ganske godt, men der er bare et enkelt sted hvor jeg gerne ville have set en forbedring, og det VRM delen. Smider du en 9900K efter dette bundkort vil VRM blive ret varme selv ved standard hastighed, og jeg kan godt være lidt bekymret med at overclock en 9900K på dette bundkort.

Køleribben til VRM er rimelig stor men har ikke ret mange finner der kan lede varmen væk, så det er måske kun et spørgsmål om tid før hele køleblokken bliver varmet op og ikke kan komme af med det hele. Med det sagt så er det heller ikke den værste VRM jeg har set. Der findes Z390 bundkort der ude som aldrig nogensinde bør få en 9900K sat i på grund af VRM, dette bundkort kan altså godt klare jobbet, men vi er på kanten af hvad jeg tør anbefale.

Software/BIOS - 5
Som altid fra ASRock ser vi en fantastisk software pakke og BIOS.

Ydelse - 4
Ved standard hastighed ser vi dette ASRock kort falder en smule bagud, men det viste sit værd ved et overclock, hvor det uden tvivl leverede den bedste RAM ydelse, og kunne presse CPU'en ganske godt.

Pris - 3
Man får ikke så meget tilbehør med til bundkortet, hvilket kan være lidt skuffende, men så længe at produktionsomkostningerne er smidt efter selve bundkortet er det nemt at overse. Det står dog klart at ASRock har forsøgt at spare flere steder. VRM delen er der ihvertfald sparet på. Til denne pris kunne det godt have været en smule bedre, men det er heller ikke en katastrofe.

10Gbit Ethernet chippen er dog ret dyr, og ASRock har sikkert sparet for at kunne få implementeret denne, og hvis man kan udnytte chippen til sit netværk så synes jeg generelt at bundkortet har en ganske god pris. Kan man ikke bruge det 10Gbit netværk og blot kører 1Gbit, hvilket er hvad de fleste af os gør, så er det svært at se værdien i resten af bundkortet.

 


 
Test: ASRock Z390 Taichi Ultimate
Innovation / Teknologi5
Bundle - Tilbehør2
Design - Layout4
Software - BIOS5
Ydelse4
Pris3
Samlet76%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

I have to admit my first impression of this motherboard at stock speed wasn't that good, but it has definitely shown it's worth when it comes to overclocking, and it was a pleasure to push the system on this board. Moreover you get all of ASRock's good features and last but not least a 10Gbit Ethernet port, which will make me recomend this board.
 

Innovation/Technology - 5
We get the latest technologies on the latest platform with exactly the features that most enthusiasts and gamers may need.

Bundle/Accessories - 2
The bundle is cut to the bone. The board is cheap and it is very clear that all productioncosts went into the board itself.

Design/Layout - 4
The design itself I do really like, especially that chipset cooler. The general layout I like as well, but there is one place where I would have liked to see an improvement, and that is the VRM area. If you throw a 9900K into this board the VRM will get a hot even with stock speeds, and I will be a bit worried about overclocking a 9900K on this board.

The heatsink for the VRM is pretty big, but doesn't have many fins to lead the heat away, and then it might just be a question of time before the heatsink will be heated up and can't get rid of it. With that said this isn't the worst VRM I have seen. There are Z390 motherboards out there which should never ever get a 9900K put in because of the VRM. This board can do the job, but we are on the edge of what I dare to recommend.

Software/BIOS - 5
As always from ASRock we see a fantastic software package and BIOS.

Performance - 4
At stock speeds we see this ASRock board fall a bit behind, but it showed it's worth with an overclock, where it without a doubt the best RAM performance, and could push the CPU pretty well.

Price - 3
You don't get a whole lot of accesories with the board, which can be a bit disappointing, but as long as the production cost went into the board itself it is easy to oversee. It is however clear that ASRock has saved money in more places than that. The VRM has been saved on that's for sure. For this price I would have expected a bit better, but it isn't a catathrophy either.

The 10Gbit Ethernet chip is pretty expensive, and ASRock has saved money to implement it, and if you can use that chip for your network then I believe the board has a pretty good price. If you can't use the 10Gbit network and only run 1Gbit, which most of us do, then it might be hard to see good value in this board.