Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: bauner
Oversættelse: bauner

Pristjek på  0,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion

 

InWin 307 er målrettet gameren der bare ikke kan få nok RGB. Det interne design er en smule anderledes, og vil sammen med de 144 LED´s i fronten helt sikkert tiltrække en del opmærksomhed. Du får gode muligheder for vandkøling med vertikal montering af radiator. Bruger du luftkøling er der hele 16 cm at gøre godt med. Byggekvaliteten er i top, og sammen med de hærdede sidepanel, fremstår InWin 307 som et lækkert produkt med mange muligheder.
Jeg havde gerne set der var en enkelt blæser med fra fabrikken.

Innovation - 4
Både PSU og radiator skal monteres vertikalt. Dette giver nye muligheder. På bagsiden er der masser plads i PSU området til at gemme overskydende kabler af vejen. Når radiatoren installeres vertifkalt i toppen af kabinettet, kommer det ikke i karambolage med bundkortet. Der er hele 9 cm. til radiator og blæsere.
De 144 LED´s i fronten kan først ses når der kommer strøm på maskinen. Du har mulighed for at lave din egen kreation, eller bruge en af de mange konfigurationer.

Bundle/Tilbehør - 2
Du får en ret god bundle med til InWin 307. Den manglende manual trækker lidt ned. Har du samlet en PC før, er det ikke noget problem. For nybegynderen kan det være et problem. Manualen kan heldigvis downloades - og den er faktisk rigtig god med masser af billeder.

Design - 4
Hvid og hærdet glas står bare godt til hinanden. InWin 307 er forholdsvis diskret - lige indtil der kommer strøm på. Gamerne vil blive begejstret for de mange LED´s. Vertikal montering af PSU og radiator er et godt træk, som giver nye muligheder. Og det hele er super godt integreret i kabinettet. Hullerne til kabelføring sidder alle de rigtige steder, og det var en fornøjelse, at installere mit test system i InWin 307.

Software - 5
Software der er simpelt og bare virker er noget vi kan lide. InWin´s Glow er lige præcis det. Mulighederner er mange, og for de kreative er der mulighed for at gøre fronten helt personlig.

Pris - N/A
I skrivende stund er der ikke nogen pris på InWin 307. Gætterier og spekulationer er ikke noget vi bruger, så vi lader den stå til der kommer noget officielt frem.

  

Test: InWin 307 kabinet
Innovation / Teknologi4
Bundle - Tilbehør2
Design - Layout4
Software - BIOS5
Samlet75%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

InWin 307 is aimed for the gamer, who just can´t get enough of RGB. The internal design is a little different, and combined with the 144 LED´s in the front, it will attract attention. You get good oppertunities for watercooling with vertical mount for the radiator. There´s 16 cm. to play with, if you´re using aircooling. Build quality is in top, and together with the tempered glass panel, InWin 307 stands as a product with many possibilities.
A single pre-installed fan would have been a nice touch from InWin.

Innovation - 4
Both PSU and radiator is mounted vertically. This gives new options. On the back side, there´s lots of space for unused cables in the PSU area. When the radiator is mounted vertically, it wont come in the way for the motherboard. There´s a 9 cm. space for radiator and fans.
You wont see the 144 LED´s in the front, before you power on the PC. It´s is possible to make your own creation, or use one of the many configurations.

Bundle/Accessories - 2
You get a rather good bundle with the InWin 307. The lacking manual pulls a little down. If you have build a PC before, it wont be a problem. For the "noob" it could. Luckily the manual can be downloaded - and it´s very good with many pictures.

Design/Layout - 4
White and tempered glass stands good to each other. The InWin 307 is rather discreet - until you power it up. The gamers wil be excited about the many LED´s in the front. vertical mounting of PSU and radiators is a good move, which gives new possibilities. And it´s very well integrated in the chassis. The holes for cable management sits all the right places, and it was a pleassure to install my test set-up in the InWin 307.

Software - 5
Software which is simple, and just works, is something we like. InWin´s Glow is exacly that. The oppertunities is many, and the creative has the option to personalize the front.

Price - N/A
As of writing, there´s no price tag for the InWin 307. Guesswork and speculations is something we dont use, so we will let be, until something official is present.

 

 

Had
 
Elitebruger
Tilføjet:
30-11-2018 15:05:32
Svar/Indlæg:
800/29

Ok, det er noget nyt. Jeg er begejstret for LED fronten, men er nok ikke helt min stil. Fedt dog, at der sker noget komplet nyt og anderledes hvad angår kabinetter. Hvis der sidder en 360 radiator, vil det have negativ betydning for airflow til PSU?bauner
 
Passiv Hwt crew
Tilføjet:
01-12-2018 10:08:20
Svar/Indlæg:
846/71

Ok, det er noget nyt. Jeg er begejstret for LED fronten, men er nok ikke helt min stil. Fedt dog, at der sker noget komplet nyt og anderledes hvad angår kabinetter. Hvis der sidder en 360 radiator, vil det have negativ betydning for airflow til PSU?

Skrev Had d. 30-11-2018 15:05:32

Nok nærmere omvendt. PSU´en trækker luft ind fra bagsiden, hvor der er huller til det samme. Til gengæld vil PSU´en så dække for hullerne i pladen, hvor en evt. radiator vil sidde.

Det er så det teoretiske. Hvor stor indflydelse det vil have på kølingen har jeg ikke noget svar på.