Test: Synology DS119J

NAS Server d.  03. april. 2019, skrevet af martinta 1 Kommentarer.  Vist: 5922 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: martinta
Oversættelse: DeXTRoNiaN

Pristjek på  820,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion

 

 


Synology DS119J er bygget på samme grundmodel, som det øvrige model program fra Synology, det betyder at man får mulighed for at benytte alle de funktioner som er med til at gøre Synology så populær som de enhederne er. Enheden er ikke vanvittig kraftig så man skal vælge funktionerne til med omhu, men skal man bruge noget billig filstorage, så er det en super fin maskine. 

Der er dog ikke sket det helt store på software siden over de seneste par år. Men alligevel, så er brugerfladen stadig intuitiv og brugbar. 

Så alt i alt, vil jeg intet have imod at anbefale nogen at købe en Synology NAS. 
 

Innovation/Teknologi - 3
Ja, den er ret svær at give en pris for. NAS'en i sig selv er der jo ikke sket det helt store ved, den har fået et frisk pust rent visuelt. Men derudover så lever den jo i høj grad på de funktioner som kommer i DSM. Og lige der er der lidt langt imellem de store fornyelser.

Synology har udbredt deres sortiment til at gå efter enterprise, personligt tror jeg dette er med til at sænke deres ændringer i DSM, da alt skal testes helt igennem for ikke at ødelægge noget for de store kunder. Dette er jo så godt og skidt.

Bundle/Tilbehør - 4
Der er det med som man forventer, dog minus en skinde til at montere 2,5" diske i. Om det så giver fin mening, da de færeste vel smider en 2,5" disk i sin 1 bay NAS er en helt anden snak. 

Design/Layout - 4
Den holder sig til det der virker. Hvis man forventer at se noget totalt nyskabende, så bliver man nok skuffet. Der sker pt. kun noget hardware mæssigt på Synology Enheder, og her er den mindste udgave ikke med i opløbet til at få de sjove kræfter.

Software - 5
Softwaren er og har altid været rigtig god at arbejde i, som beskrevet lidt tidligere er der lidt langt imellem opdateringer. Men softwaren føles stadig responsiv og hurtig, og det er logisk opbygget.

Ydelse - 4
Den er lidt svær at give score på. Den har ét bay, og dermed kun 1 disk. Med det setup forventes ikke mere end hvad den disk eller netværket kan levere. Den testede model er derudover ret skrabet på både ram og CPU. Men den passer jo til prisen, så den får her et 4 tal for at levere det man vil kunne forvente af den. 

Pris - 4
Beskrivelsen ovenover svarer lidt for denne også. Prisen på 820 kr og hastigheden passer sammen, meget mere er der ikke at sige til det. Det er en billig lager NAS at have stående. 

 

 
Test: Synology DS119J
Innovation / Teknologi3
Bundle - Tilbehør4
Design - Layout4
Software - BIOS5
Ydelse4
Pris4
Samlet80%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

Synology DS119J is built on the same basic model as the other model program from Synology, which means you have the opportunity to use all the features that make Synology as popular as the devices. The device is not crazy powerful so you have to choose the features with care, but if you need some cheap file size, then it is a super fine machine.

There have not been made it big on the software side over the past few years. But still, the user interface is still intuitive and usable.

So all in all, I would not mind recommending anyone to buy a Synology NAS.
 

Innovation/Technology - 3
Yes, it's pretty hard to give a price for. The NAS in itself has not done the big thing, it has got a fresh breath visually. But besides, it lives to a great extent on the functions that come in DSM. And right there, there is a bit far between the great innovations.

Synology has spread their range to go for enterprise, personally I think this helps lower their changes in DSM, as everything has to be fully tested so as not to spoil the big customers. This is both good and bad.

Bundle/Accessories - 4
There is what one expects, albeit minus a skint to mount 2.5 "disks in. Whether it makes good sense, since the fewest will throw a 2.5" disk in its 1 bay NAS is a completely different talk .

Design/Layout - 4
It sticks to what works. If you expect to see something totally innovative, you will probably be disappointed. For now it's only hardware the chnges in Synology Units, and here is the smallest edition not in the bud to get the fun powers.

Software/BIOS - 5
The software is and has always been really good to work in, as described a little earlier, there is a bit far between updates. But the software still feels responsive and fast, and it's logically built.

Performance - 4
It is a little difficult to give a score. It has one bay, and thus only 1 disk. With that setup no more is expected than what the disk or network can deliver. The tested model is also properly scraped on both the frame and the CPU. But it does fit the price, so it gets a grade of 4, for performing what one might expect from it.

Price - 4
The description above responds a little to this too. Price and speed fit together, much more is not to say so. It's a cheap stock NAS to have standing.

 

 

westernira
 
Overclocker
Tilføjet:
17-05-2019 18:20:36
Svar/Indlæg:
3/0

Good one dude.Nice...