Test: Enermax Aquafusion 120mm ELC-AQF120-SQA køler

Køling d.  17. april. 2019, skrevet af Renissen2 0 Kommentarer.  Vist: 5805 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Renissen2
Oversættelse: jmose

Pristjek på  651,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion

 

 


Konklusionen på denne 120mm AIO er ganske klar. Det er en godt ydende køler som samtidig kan klare en del OC. Selvfølgelig når den ikke niveauet fra de større AIOer men det er stadig indenfor udmærkede temperaturer både ved stock og OC. Så denne AIO kan jeg uden forbehold sagtens godkende til de mindre kabinetter som den helt sikkert vil finde frem til i fremtiden. Som køler placerer den sig i nærheden af NZXT Kraken X61 ved silent operation og det er egentlig ganske godt klaret af denne 120mm ENERMAX AIO.
 

Innovation/Teknologi - 4
ENERMAX ser ud til at have udviklet en teknologi i form af SCT som er medvirkende til at overføre varmen fra CPU'en til radiatoren ganske udmærket og derved holde denne 120mm AIO rimelig kølig selv under en god gang OC på en RYZEN 7 2700X. I det hele taget virker hele AIO'en som om den er fremstillet med de bedste teknologier som øjeblikket kan byde på og det vil sige gennemført fra a til z.

Bundle/Tilbehør - 3
Der medfølger lige nøjagtigt hvad man skal bruge til at få AIO'en monteret på de mange sokler som den nu understøtter, så det er som forventet.

Design/Layout - 4
Designet synes jeg faktisk er ganske nydeligt omend jeg personligt ikke lige er til alt det RGB LED lys, men det er jo smag og behag. Er man fan af det indfrier denne AIO bestemt et stort område, da både blæser og kølehoved er udstyret med addressér bart RGB LED lys.

Ydelse - 4
Selv om denne "lille" 120mm AIO ikke kommer op på samme ydelse som de større 240 og 280 AIOer så må jeg indrømme at ENERMAX Aquafusion 120 yder ganske fornuftigt selv OC kan den klare og stadig med 12 grader til CPU'ens Max temperatur på 85 grader.

Pris - 4
Prisen på de ca. 650 Kr. synes jeg er meget fair for man får trods alt både pumpe, kølehoved, radiator samt blæser med i prisen og på denne AIO samtidig en rigtigt god ydelse.

 

 
Test: Enermax Aquafusion 120mm ELC-AQF120-SQA køler
Innovation / Teknologi4
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout4
Ydelse4
Pris4
Samlet76%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

The conclusion of this 120 mm AIO is quite clear. It's a good-performing cooler, which also can manage some OC. Of course it can't reach the level from the bigger AIO's,  but it is still within excellent temperatures both in stock and OC. So this AIO can I without prejudice easily authenticate to the smaller enclosures which It certainly will find it's way through in the future. As cooler it places it near the NZXT Kraken X 61 by silent operation and it is well done of this 120 mm ENERMAX AIO.
 

Innovation/Technology - 4
ENERMAX seems to have developed a technology in the form of the SCT which is instrumental to transfer heat from the CPU to the radiator very well and thus keep this 120 mm AIO reasonably cool even during a good time OC on a RYZEN 7 2700X. In general, it seems as the AIO is manufactured with the best technology currently on the market  and that is carried out from a to z.

Bundle/Accessories - 3
There's  included exactly what is needed get the AIO mounted on the many Sockets as it now supports, so it's as expected.

Design/Layout - 4
I actually find the design quite nice, even though I personally do not like all the RGB LED light, but it is, of course, taste. Are you a fan of RGB, then this AIO certainly honours a large area, since both the fan and cooling head is equipped with RGB LED light.

Performance - 4
Although this little 120 mm AIO does not come up on the same performance as the larger 240 and 280 AIO's, I must admit that ENERMAX Aquafusion 120 performs quite reasonable. Even OC it can cope and still with 12 degrees to the Cpu Max temperature of 85 degrees.

Price - 4
The price of the approximately 650 DKK I think is very fair. Afterall you get pump, cooling head, radiator and fan included in the price and on the same time a really good performance.