Test: TRUST Oxxtron 1500VA Management UPS

Diverse d.  04. september. 2019, skrevet af freak_master 2 Kommentarer.  Vist: 5595 gange.

Korrekturlæser: donto
Billed behandling: svedel77
Oversættelse: donto

Pristjek på  1886,00
Produkt udlånt af: Trust
DK distributør: Fourcom

Konklusion

 

 


Generelt kan jeg rigtig godt lide ideen om at have en UPS i hjemmet, men det er begrænset hvad denne kan bruges til, især for mig der hverken redigerer billeder eller video. Jeg kan til gengæld rigtig godt lide ideen om at man kan spille videre selvom strømmen går, især hvis man sidder i et rangeret spil der ikke kan pauses, noget skribenten her før har oplevet, og nogle minutter kan redde et helt spil. Det er dog en dyr backup for noget der kun har en meget lille risiko for at ske. Enheden kan oplade med cirka 70W, og en fuld opladning tager cirka 24 timer. Jeg målte dette ved at have afladet enheden og derefter sætte en strømmåler på hvor kun enheden var sat til. Hvilestrøm var omkring 25W, så det er ikke meget strøm den koster at have kørende. Derudover kan elektronikken blive ganske varm når der er meget load på, især når man kun kører på batteriet, der kan endda begynde at lugte lidt af brændt elektronik ret hurtigt, men det er ikke noget der er farligt, og enheden fungerer upåklageligt.
 

Innovation/Teknologi - 4
Trust har forsøgt at indføre et professionelt produkt til forbrugeren der ikke vil miste data. Dette kan være amatør fotografer eller videografer. Det er så intuitivt som det næsten kan være, både med opsætningen og brugen, men man skal alligevel ned i en Windows 8 eller tidligere for at bruge softwaren, hvilket kan få nogle brugere til at fravælge denne løsning.

Bundle/Tilbehør - 3
Jeg havde ærligt regnet med lidt mere. Da jeg åbnede kassen ledte jeg efter en manual på papir, men der ligger kun en til softwaren på CD'en, så det eneste der kan hjælpe en er hurtig start guiden. Jeg ville også gerne have set 4 strømkabler istedet for 2, da disse kabler kan være svære at skaffe for en forbruger.

Design/Layout - 4
Designet kan jeg rigtig godt lide. Enheden er ikke ret stor, og har et design der gør at den nemt kan blande sig med de fleste stuer og ikke blive set, men ser man den synes jeg også at den ser ganske godt ud.

Software/BIOS - 3
Det software som Trust har valgt at ligge med hedder UPSilon 2000, og er et gammelt men stadig funktionelt program. Desværre kunne jeg ikke få USB driveren til at se UPS'en, men programmet fungerede ganske fint. Jeg er dog lidt skuffet over at Trust skriver at der er understøttelse for Windows 10, men driveren vil ikke installeres.

Ydelse - 4
Hvordan måler vi ydelsen? Ydelsen må være hvor god batteriet har været til at leverer strøm, hvis strømmen går. Dette gik faktisk bedre end jeg havde forventet. Enheden er bygget til kun at drive en PC, men den kunne drive alt det jeg har kørende når jeg er hjemme. Jeg havde ærligt regnet med mindre end 5 minutters browsing med det store watt forbrug.

Pris - 3
Dette er den helt store udgave, og disse Oxxtron kan fås helt ned til 800VA, hvilket næsten er halv kapacitet af denne, og koster cirka 950kr. Det betyder at de 1900kr. denne 1500VA koster passer meget godt ind. Det er dog svært som forbruger at undskylde købet, men hvis man er en seriøs amatør der ikke vil miste sine data, eller man har et mindre firma hvor data er meget vigtigt, så kan jeg helt bestemt godt se hvorfor man ville bruge penge på denne lille UPS.

 

 
Test: TRUST Oxxtron 1500VA Management UPS
Innovation / Teknologi4
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout4
Software - BIOS3
Ydelse4
Pris3
Samlet70%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

Generally speaking I like the idea of having a UPS in the home, but it is limited what it can be used for, especially for me who doesn’t edit pictures or videos. On the other hand, I really like the idea of having the ability to continuously play, if you’re in a ranked game and quitting isn’t an option, something I’ve tried before, and a couple of minutes can save a whole game. It’s an expensive backup solution for something that is not very likely to happen. The unit can charge with approximately 70W, and a full charge takes about 24 hours. I measured this by having the unit discharged and thereafter placed an electrometer where the unit was plugged in. Idle consumption was about 25W, so it isn’t a lot to have the unit running. Besides that, the electronic can become quite hot when the unit is stressed, especially when you only running on the battery, it can even start smelling like burned electronic quite fast, but nothing that is dangerous and the unit works flawlessly. 
 

Innovation/Technology - 4
Thrust tried to introduce a professionally product to the consumer who doesn’t want to lose data. This can be the amateur photograph or video maker. It’s so intuitive as it can be, booth in the setup and in use, but you are required to use Windows 8 or lower to use this software, which must make some users choose another solution. 

Bundle/Accessories - 3
I honestly expected a bit more. When I opened the box, I searched for a manual made of paper only to find out that there only is one for the CD, so the only helped that is given is the quick-start- guide. I would also have liked to see 4 power cables instead of 2, as I imagine these can be quite hard for consumers to get a hold of. 

Design/Layout - 4
I really like the design. The unit isn’t very large and has a design which can blend-in in most living rooms without being noticed. But should you see it, it’s still a good-looking unit. 

Software/BIOS - 3
The software Thrust chose to bundle with the unit is called UPSilon 2000, which is an old but functional program. It’s a shame that I couldn’t get the USB driver to see the UPS, but the program worked fine. I’m a bit disappointed that Thrust states that Windows 10 is supported, when that is not the case. 

Performance - 4
How do we measure performance? Performance must be how god a battery can supply charge when there is a power-outage. The unit is only built to supply power for a PC, but it was also able to supply everything else I had running at home. I honestly expected less than 5 minutes of browsing with the large wattage consumption. 

Price - 3
This is the largest edition Thrust produces, and the Oxxtron can be had with as low as 800VA, which is half the capacity of this unit and it only costs 950 dkr. This means that the 1900 dkr. this 1500VA costs fits quite nicely. But it’s hard for a consumer to justify the purchase of the unit, but if you’re a serious amateur that doesn’t want to lose your data, or a small company where data is important, then it can be obvious why you would use money on this small UPS.  

 

 

svedel77
 
Grafiker
Tilføjet:
04-09-2019 11:43:03
Svar/Indlæg:
2217/302

Haha, det er fand'me godt lavet Jesper :

"men det er ret sjovt at vide at man kan fortsætte med at være på internettet selvom strømmen er gået. Udover at måle hvor lang tid jeg kan se en film, har jeg også taget tid på hvor længe jeg kan skrive en artikel, og sidst hvor længe jeg kan spille Surviving Mars fra UPS'en".

Se dét er realworld numbers, når det er bedst!

 Svaret blev redigeret 2 gange, sidst af svedel77 d. 04-09-2019 11:44:39.


freak_master
 
Redaktør
Tilføjet:
04-09-2019 19:32:41
Svar/Indlæg:
6310/475

Haha, det er fand'me godt lavet Jesper :

"men det er ret sjovt at vide at man kan fortsætte med at være på internettet selvom strømmen er gået. Udover at måle hvor lang tid jeg kan se en film, har jeg også taget tid på hvor længe jeg kan skrive en artikel, og sidst hvor længe jeg kan spille Surviving Mars fra UPS'en".

Se dét er realworld numbers, når det er bedst!

 

Skrev svedel77 d. 04-09-2019 11:43:03

Haha mange tak Søren. Det var også meget sjovt at teste 😀