Test: GIGABYTE X570 AORUS PRO

Bundkort, AMD d.  14. juli. 2019, skrevet af Renissen2 0 Kommentarer.  Vist: 16078 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Renissen2
Oversættelse: jmose

Pristjek på  2163,00
Produkt udlånt af: Gigabyte
DK distributør: DCS

Konklusion

 

 


 

Dette X570 AORUS PRO bundkort har været en fornøjelse at have kørende i testperioden. Det er et hamrende hurtigt system jeg her har testet med den nye AORUS NVMe Gen4 SSD som virkelig viste tænder med næsten dobbelt op på overførselstider. Load tider på OS er faktisk helt elimineret. Jeg må erkende at GIGABYTE virkelig har fået fremstillet et Top Gaming bundkort godt nok med lidt færre funktioner og finesser i kraft af indbygget WI-FI og LED fejlsøgnings display. Det er dog slet ikke noget der begrænser ydelsen på dette lækre bundkort fra GIGABYTE.
 

Innovation/Teknologi - 5
AMD har virkelig fået et lille forspring over intel med dette nye X570 chipsæt som virkelig sætter fart på grafikken når vi får de første grafikkort med PCIe 4.0 og M.2. NVMe interfacet har også fået et gevaldigt løft så de nye Gen 4 M.2 NVMe SSDer runder de 5 GiB/s i overførsels hastighed. jeg glæder mig til at se grafikkort test med PCIe 4. Teknikken og teknologien brugt til fremstillingen af dette bundkort er som altid helt i top hos GIGABYTE.

Bundle/Tilbehør - 3
Med i kassen er der lige akkurat hvad der er nødvendigt for at kunne få bundkortet i luften med din nyindkøbte Ryzen 3000 CPU eller hvis du må vente lidt med CPU opgradere, så er det skønt at også Ryzen Plus CPU'er er understøttet i et vist omfang.

Design/Layout - 5
Personligt er jeg ret vild med det overvejende sorte bundkort og de hvide diagonale striber ser nu også meget godt ud. Jeg er også rigtigt vild med den beskedne brug af RGB LED på selve bundkortet. Det er dog stadig muligt at tilslutte en ekstern RGB LED stribe.

Software/BIOS - 4
BIOSén har fået et lækkert løft over det gamle layout så nu finder man de fleste ting man har brug for til OC under Tweaker punktet. GIGABYTE´s Appcenter med tilhørende små hjælpeprogrammer det er genialt fundet på og for så vidt ikke noget nyt, men det er fint at man kan ind og afinstallere alle programmer blot ved at fjerne Appcenteret

Ydelse - 5
Her må jeg med den benyttede RYZEN 5 3600X CPU give topkarakteren, da jeg ikke rigtigt har andet at sammenligne med. Det er dog helt sikkert at bundkortet der har alle nødvendige indstillinger til OC at det sikkert kan blive endnu bedre med større CPU'er. Det vil vise sig hvis vi får fat i en af dem med 8 eller 16 kerner på et tidspunkt.

Pris - 4
Prisen på 2163 kr. er helt i orden for et top Gamer bundkort som dette. Med i prisen får man et af øjeblikkets vildeste bundkort med X570 chipsæt og PCIe 4.0.

 

 
Test: GIGABYTE X570 AORUS PRO
Innovation / Teknologi5
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout5
Software - BIOS4
Ydelse5
Pris4
Samlet86%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

This X 570 AORUS PRO motherboard has been a pleasure to have running in the testing period. It's a pounding fast system. It‹s  been tested with the new AORUS NVMe Gen4 SSD that really showed some teeth with almost double up on transfer times. Load times on the OS is actually completely eliminated. I must admit that GIGABYTE really has made a top gaming motherboard, with slightly fewer features such as the WI-FI and LED debug display. However, it is not at all something that restricts the performance of this great motherboard from GIGABYTE.
 

Innovation/Technology - 5
AMD has really got a slight edge over intel with this new X570 chipset which really sets the speed of the graphics when we get the first video cards with PCIe 4.0 and m. 2. NVMe interface has also got a massive boost as the new Gen 4 M.2 NVMe SSDer rounds the 5 GiB/s in tranferrens speed. I am excited to see the graphics card test with PCIe 4. The technique and the technology used in the manufacture of this motherboard is as always topnotch with GIGABYTE.

Bundle/Accessories - 4
In the box there is just what is needed to be able to get the motherboard in the air with your newly purchased Ryzen 3000 CPU or if you have to wait a little with CPU upgrade, it's great that also Ryzen Plus CPUs are supported to a certain extent.

Design/Layout - 5
Personally, I am quite crazy about the predominantly black motherboard and the white diagonal stripes also looks great. I also really love the modest use of RGB LED on the motherboard. However, it's still possible to connect an external RGB LED Strip.

Software/BIOS - 4
The BIOS has got a nice boost over the old layout, so now you will find most things you need for the OC in the menu Tweaker point. GIGABYTEs Appcenter with associated small utilities is a stroke of genious, but not a new feature, but it's fine that we can in and uninstall any application simply by removing the Appcenter.

Performance - 5
Here I am using the RYZEN 5 3600X CPU which I must give topscore, since I don't really have anything else to compare with. Its however certain that the motherboard that has all the necessary options to OC it, probably can be even better with bigger CPUs. It will reveal if we get hold of one of them with 8 or 16 cores at one point.

Price - 4
The price of 2163 DKK is completely in order for a top Gamer motherboard like this. Included in the price you will get also AORUS extra warranty and one of the wildest motherboard with X 570 chipset and PCIe 4.0.