Test: Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance

Køling d.  24. september. 2019, skrevet af Gripen90 1 Kommentarer.  Vist: 4600 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Gripen90
Oversættelse: jmose

Pristjek på Pris 400,00
Produkt udlånt af: Scythe
DK distributør: n/a

Konklusion

 

 

 


Når alt kommer til at, så kan man ikke benægte at Mugen 5 TUF er lidt gammel vin på ny flaske, men for dælen den vin er også af en god årgang. Scythe har bevist at deres køler design virker, og selv på en HEDT platform hvor der sendes næsten 200watt varme ud i køleribberne, jamen så klarer Mugen 5 TUF testen.
Det optiske udtryk er i høj grad subjektiv, men jeg tror de gule farver nok kan afskrække nogen fra køleren, da det nok ikke matcher majoritetens farve tema. Havde Scythe vedlagt nogle flere farvevalg til blæserens gummi indsatser, så tror jeg de havde ramt en større brugerskare.
 

Innovation/Teknologi - 4
Det er bevist, at deres køleprofiler virker, og at Mugen 5 konceptet er stærkt og holdbart over flere platforme. Der er dog plads til forbedringer, som nogle af deres egne produkter viser.

Bundle/Tilbehør - 5
Her er der intet at sætte en finger på. Forbrugeren får alt med til at komme i gang, og det er super lækkert af få en ordentlig tube kølepasta og en god magnetisk struetrækker. Sådan en bundle burde være standard for alle CPU kølere.

Design/Layout - 4
Igen det er meget subjektiv om man kan lide udseendet på denne køler. Det er anderledes og kan virke provokativt i farvevalget, men det ændre ikke på et veleksekveret koncept og en monterings anledning som er nem at gå til.

Ydelse - 4
Ydelsen er lige som den skal være. Jeg er tæt på at give topkarakter, men Scythes egen konkurrent i Ninja 5 formår dog at tage tronen på temperatur og støj. Men man skal ikke fornægte, at man får en køler med rigtig god ydelse og den kan nemt håndtere CPU'er med høj TDP og flere cores.

Pris - 4
Hvis man er til RGB og lidt bling samtidig med at man gerne vil skille sig ud fra mængden og alligevel opleve et godt forhold mellem støj og ydelse, ja så finder jeg, at prisen passer helt godt. Alt i alt er Mugen 5 TUF en vellykket pakke til en god pris.

 

 
Test: Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance
Innovation / Teknologi4
Bundle - Tilbehør5
Design - Layout4
Ydelse4
Pris4
Samlet84%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

All in all you cant deny that the Mugen 5 TUF is like an old wine on new bottle, but dang what a wine. Scythe has proven that their radiator design works, and even on a HOT platform where nearly 200watts of heat is sent out in the cooling ribs, then the Mugen 5 TUF passes the test.
The optical expression is very subjective, but I think the yellow colors can probably scare someone from the cooler, as it probably does not match the majority color theme. Had the Scythe attached some more color choices for the fan's  rubber inserts, then I think they had hit a larger user crowd.
 

Innovation/Technology - 4
It is proven that their cooling profiles work and that the Mugen 5 concept is strong and durable across multiple platforms. However, there is room for improvement, as some of their own products show.

Bundle/Accessories - 5
Here there is nothing to put a finger on. The consumer gets everything to get started and it's great that you get a proper tube of cooling paste and a good magnetic strue pulls. Such a bundle should be standard for all CPU coolers.

Design/Layout - 4
Again it is very subjective whether one likes the look of this cooler. It is different and may seem provocative in the color selection, but it does not change on a well executed concept and a mounting cause which is easy to go to.

Performance - 4
The performance is just as it should be. I'm close to giving top marks, but Scythes's own competitor in Ninja 5 manages to take the throne on temperature and noise. But do not deny that you get a cooler with really good performance and it can easily handle Cpus with high TDP and more cores.

Price - 4
If you are into RGB and a little bling while you want to stand out from the crowd and still experience a good relationship between noise and performance, then I find that the price fits perfectly well. All in all, the Mugen 5 TUF is a successful package at a good price.

 

 

bauner
 
Passiv Hwt crew
Tilføjet:
24-09-2019 10:33:13
Svar/Indlæg:
844/71

Super fed artikel.