Test: Scythe Fuma 2

Køling d.  01. oktober. 2019, skrevet af Gripen90 2 Kommentarer.  Vist: 5400 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Gripen90
Oversættelse: jmose

Pristjek på Scythe Fuma 2 420,00
Produkt udlånt af: Scythe
DK distributør: n/a

Konklusion

 

 


Scythe har formået at opdatere sin Twin Tower køler og stadig hive nogle ekstra procenter ydelse ud af den. Fuma 2 leverer en solid kombination af ydelse og støj, samtidig med den er tilpas neutral i sit udseende så den vil appellere til et bredt publikum. Installationen er enkel uanset om man vi montere den i et Intel eller AMD setup. Man kan dog diskutere hvor vidt Dual Fan Reverse Airflow spiller en central rolle i kølerens formåen, men ikke destomindre ser vi nytænkningen velkommen. Er man til RGB belysning mv, så går man forgæves her, da det ikke er det segment Scythe satser på med Fuma 2. Det er ydelse og funktionalitet over bling faktoren.
 

Innovation/Teknologi - 4
Scythe Fuma har fået en overhaling til Fuma 2, og med to blæsere og deres modsat roterende fans til at skabe et mere roligt og strømlignet airflow, da forsøger Scythe at gøre noget anderledes i sin tænkning af køler optimering.

Bundle/Tilbehør - 5
Her er der intet at sætte en finger på. Forbrugeren får alt med til at komme i gang, og det er super lækkert af få en ordentlig tube kølepasta og en god magnetisk struetrækker. Sådan en bundle burde være standard for alle CPU kølere.

Design/Layout - 3
Det er et meget enkelt og funktionel design Scythe har lavet med deres Fuma 2. Den passer ind i alle systemer og klarer alle ramhøjder uden kompabilitetsproblemer. Det eneste ankepunt der gør, at jeg ikke giver karakteren 4 er, at kølerribberne er noget skarpe, så man skal håndtere den forsigtigt. Det må Scythe kunne gøre bedre, da det har de bevist de kan på Mugen 5 TUF.

Ydelse - 4
Vi ser en rigtig fin kombination mellem støj og ydelse, og Fuma 2 kan nemt konkurrere med sine brødre. Der er potentiale i at kunne håndtere CPU'er med høj TDP og core count, så det er en køler som sagtens kan klare nogle CPU opgraderinger. Dertil er der faktisk mulighed for at montere en tredje blæsere for endnu bedre termisk håndtering.

Pris - 5
Scythe Fuma 2 kan nemt konkurrere med dyrere luftkølere, og hvor de større kølere kan slå lidt ekstra gradere af load temperaturerne, så er Fuma 2 lige i hælene på dem, men til en mere attraktiv pris. I skrivende stund kan man finde Fuma 2 til ml. 400 og 450kr, hvilket bestemt er en god pris, for alt det man får i denne pakke. 

 

 
Test: Scythe Fuma 2
Innovation / Teknologi4
Bundle - Tilbehør5
Design - Layout3
Ydelse4
Pris5
Samlet84%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

Scythe has managed to update their Twin Tower cooler and still gain some extra percentages of performance out of it. Fuma 2 delivers a solid combination of performance and noise while being fit neutral in its appearance to appeal to a wide audience. The installation is simple no matter if one we mount it in an Intel or AMD setup. However, one can discuss how far the Dual Fan Reverse Airflow plays a central role in the coolers capabilities, but not nevertheless we great the rethink of this cooler welcome. If you like  RGB lighting etc., then you go in vain here, as it is not the segment Scythe rates on with Fuma 2. It's performance and functionality over the bling factor.
 

Innovation/Technology - 4
Scythe Fuma has been overhauled to Fuma 2, and with two fans and their opposite rotating fans to create a quieter airflow, the Scythe tries to do something different in his thinking of cooler optimization.

Bundle/Accessories - 5
Here there is nothing to put a finger on. The consumer gets everything to get started and it's great that one is getting a proper tube of cooling paste and a good magnetic screwdriver. Such a bundle should be standard for all CPU coolers.

Design/Layout - 3
It is a very simple and functional design Scythe has made with their Fuma 2. It fits into all systems and manages all ramps without compatibility problems. The only point that makes me not give the Grade 4 is that the cooler ribs are somewhat sharp, so you have to handle it gently. Scythe needs to do this better, as they have proven they can on the Mugen 5 TUF.

Performance - 4
We see a really nice combination between noise and performance, and Fuma 2 can easily compete with its brothers. There is potential in being able to handle Cpus with high TDP and core count, so it is a cooler which can easily cope with some CPU upgrades. There is indeed the possibility of fitting a third fan for even better thermal handling.

Price - 5
Scythe Fuma 2 can easily compete with more expensive air coolers, and where the larger coolers can beat a little extra grades of the load temperatures, the Fuma 2 is just on the heels of them, but at a more attractive price. At the time of writing you can find Fuma 2 to around  400 and 450DKK, which is certainly a good price for all that you get in this package. 

 

 

Sven
 
Superbruger
Tilføjet:
02-10-2019 14:36:47
Svar/Indlæg:
3661/82

endnu en  test hvor konklusion ser ud til ikke at staa i maal med test resultaterne?

 

I foelge testen saa klare scythe ninja 5 sig lig med eller bedre over hele test linien og samme pris ( inde for det angivet interval)

https://www.computersalg.dk/i/...

Alligevel for et daarlige og produkt  4 I performance og 5 i pris?

 

Hvad er analyse grundlaget for disse karakterer?

 Gripen90
 
Senior Skribent
Tilføjet:
02-10-2019 18:20:18
Svar/Indlæg:
15956/637

endnu en  test hvor konklusion ser ud til ikke at staa i maal med test resultaterne?

 

I foelge testen saa klare scythe ninja 5 sig lig med eller bedre over hele test linien og samme pris ( inde for det angivet interval)

https://www.computersalg.dk/i/...

Alligevel for et daarlige og produkt  4 I performance og 5 i pris?

 

Hvad er analyse grundlaget for disse karakterer?

 

Skrev Sven Bent d. 02-10-2019 14:36:47

Fordi at Scythe Fuma 2 ikke er væsentlig dårligere og fordi at Ninja 5 har nogle ulemper som Fuma 2 ikke har.

Bedre Ydelse og Pris er ikke altid lig med det overall bedste produkt Svaret blev redigeret 1 gang, sidst af Gripen90 d. 02-10-2019 18:25:55.