Test: MSI MPG X570 GAMING PLUS

Bundkort, AMD d.  11. oktober. 2019, skrevet af Renissen2 0 Kommentarer.  Vist: 18910 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Renissen2
Oversættelse: jmose

Pristjek på  1452,00
Produkt udlånt af: MSI
DK distributør: Fourcom

Konklusion

Samlet set har jeg været meget tilfreds med dette bundkort i testperioden. Bundkortet har i mange af testene formået at score højere end hele den stribe af andre bundkort jeg har testet og det er da positivt i gaming øjemed. Meget rart at se en helt nytænkt blæser på chipsættet og FROZR køleren som samlet giver et meget støjsvagt bundkort når POST er overstået. Også godt med en større kølerprofil på VRM'erne, så mon ikke MSI med dette bundkort har testet det med en 3900X CPU. Der er udviklet diverse tiltag for på dette bundkort at holde både chipsæt, M.2 SSD'er og VRM'er godt kølige.
 

Innovation/Teknologi - 5
Her må det blive et femtal især for PCIe 4.0 teknologien som er understøttet på dette bundkort. Der gået en del innovation til at udvikle chipsætblæseren og selve FROZR profilen er også rigtig godt udregnet med luftstøm til M.2 SSD'erne. Også den ekstra store profil på køleren til VRM'erne er et godt tiltag og sikkert også nødvendigt ved brug af de større RYZEN CPU'er.

Bundle/Tilbehør - 3
Her er der ikke vildt meget at komme efter. Og at man har valgt at vedlægge en passiv køler til en M.2 her i tilbehøret er lidt sært, da den plejer hos andre producenter at være monteret på bundkortet.

Design/Layout - 4
Jeg er vild med designet på det gennemgående sorte bundkort kun med få røde streger og et rødt MSI logo på chipsætkøleren. RGB Led lyset er ret begrænset på dette kort, da MSI har valgt at smide 12 RGB lysdioder på bagsiden af bundkortet. Det giver en meget fed effekt på bagsiden og til bagsiden af kabinettet.

Software/BIOS - 4
BIOS'en er let at have med at gøre og navigere i og den medfølgende software pakke har også ting som gameren kan få brug af. Så alt i alt en OK softwarepakke.

Ydelse - 4
Ydelsen på dette mainstream bundkort er faktisk ganske udmærket og det lever fint op til ydelsen fra de fleste andre X570 bundkort og ind imellem over de andre.

Pris - 5
Prisen på 1452 kr. synes jeg er absolut rimelig for dette MSI MPG X570 GAMING PLUS bundkort som på bedste vis udnytter alle funktioner på X570 chipsættet.

 

 
Test: MSI MPG X570 GAMING PLUS
Innovation / Teknologi5
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout4
Software - BIOS4
Ydelse4
Pris5
Samlet83%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

Overall, I have been very pleased with this motherboard during the test period. The motherboard has in many of the tests managed to score higher than the whole strip of other motherboards I have tested and it is then positive for gaming purposes. Very nice to see a completely reimagined fan/heatsink on the chip set. And the FROZR cooler as overall gives a very quiet motherboard when the POST is over. Also good with a larger cooler profile on the Vrms, so I wonder if MSI with this motherboard has tested it with a 3900X CPU. Various measures have been developed on this motherboard to keep both chipsets, M. 2 Ssds and Vrms well cool.
 

Innovation/Technology - 5
Here it must be a grade of 5, especially for the PCIe 4.0 technology that is supported on this motherboard. There has been a lot of innovation to develop the chipset fan and the FROZR profile itself is also very well calculated with the air cast to the M 2 SSDs. Also the extra-large profile of the cooler for the Vrms is a good measure and probably also necessary when using the larger RYZEN Cpus.

Bundle/Accessories - 3
There is not much to come by here. And the choise to attach a passive cooler to an M.2 here in the accessory is a little odd, as other manufacturers often choose to mount it on the motherboard.

Design/Layout - 4
I love the design on the through black motherboard only with a few red lines and a red MSI logo on the chipset cooler. The RGB Led Light is quite limited on this board, since MSI has chosen to throw 12 RGB LEDs on the back of the motherboard. It gives a very bold effect on the back and to the back of the cabinet.

Software/BIOS - 4
The bios is easy to do and navigate and the bundled software package also has things that the gamer can use. So, all in all an OK software package.

Performance - 4
The performance on this mainstream motherboard is actually quite excellent and it lives nicely up to the performance of most other X570 motherboards and occasionally over the others.

Price - 5
The price of 1452 DKK. I think is absolutely reasonable for this MSI MPG X570 GAMING PLUS motherboards which in the best way utilize all the features of the X570 chip set.