Test: Sharkoon Sharkblades RGB

Køling d.  19. december. 2019, skrevet af Gripen90 0 Kommentarer.  Vist: 3964 gange.

Korrekturlæser: Ferns
Billed behandling: Gripen90
Oversættelse: Ferns

Pristjek på  121,00
Produkt udlånt af: Sharkoon
DK distributør: n/a

Konklusion

 

 


Sharkoon Shark Blades RGB 120mm er nogle fine blæsere med en flot RGB funktion. Med en hastighed på 1200RPM, så er støjniveauet i den lave ende samtidig med at der flyttes en rimelig mængde luft. Det er vigtig endnu en gang at påpege at blæserne er airflow blæsere og ikke har noget højt statisk tryk, så de er ikke specielt velegnede til radiatorer eller store tower kølere. Men når det så er sagt, så er det nogle fine blæsere til en rimelig pris.
 

Innovation/Teknologi - 3
Vi har at gøre med et par blæsere, som ligner de traditionelle blæsere, men det gør heller ikke noget, da de gør, hvad de er blevet designet til - nemlig at flytte luft fra et sted til et andet.

Bundle/Tilbehør - 2
Bundlen består at en vejledning og nogle monteringsskruer, så det er ikke det store man får med, men det er nok til at få dem monteret og komme i gang med RGB effekten.

Design/Layout - 4
Design er ofte en subjektiv anskuelse, men Shark Blades ser lidt mere aggressive ud en andre fans, og det giver dem lidt personlighed. Personligt kan jeg godt lide deres udseende både fysisk og det lys de udsender.

Ydelse - 3
Ydelsen ligger i midterfeltet hvor støj og mængden af flyttet luft hænger rimelig sammen. Der findes mere effektive blæsere med bedre blad design, men de koster også mere.

Pris - 3
Prisen er tilpas i forhold til det man får. Man får RGB belysning og køling ved et lavt støj niveau. Igen der findes blæsere med flere RGB gimmicks og højere ydelse, men så er prisen også tilsvarende højere. Shark Blades rammer en god mellemting her, hvor alle kan være med.

 

 
Test: Sharkoon Sharkblades RGB
Innovation / Teknologi3
Bundle - Tilbehør2
Design - Layout4
Ydelse3
Pris3
Samlet60%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

Sharkoon Shark Blades RGB 120mm is a decent set of fans with a nice RGB function. At a speed of 1200rpm the noise level is in the low end of the scale but still moves a decent amount of air. It's important to point out that the fans are meant for airflow and has no high static pressure. Therefor the purpose of design is not directed at radiators or big tower coolers. That being said, Sharkoon Shark Blades are decent fans at a reasonable price.
 

Innovation/Technology - 3
We have a pair of fans, which looks like traditional fans. This doesn't matter as they do what they are designed to do - Move air from on place to another.

Bundle/Accessories - 2
The bundle consists of a guide and some mounting screws. It's not a whole lot of things, but it is enough to get the fans mounted and the RGB effect started.

Design/Layout - 4
Design is subjective, but Shark Blades looks a wee bit more aggresie than other fans, which gives them some personallity. I like the appearance, both physical and by the light they radiate.

Performance - 3
Perfomance is in the middle field of noice level and moved air is equally met. You can find more efficient fans with a better blade design, but they come with a higher price.

Price - 3
The price is reasonable to as what you get. RGB lighting and cooling at low noise level. Again, you can find other fans with more RGB features and higher performance, but the price follows equally. Shark Blades hits a solid middle ground where everybody can be a participant.