Test: MSI MEG X570 Unify bundkort

Bundkort, AMD d.  21. januar. 2020, skrevet af Renissen2 2 Kommentarer.  Vist: 9286 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Renissen2
Oversættelse: jmose

Pristjek på  2401,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion

 

 


Når man er færdig med at teste dette bundkort sidder man tilbage med en følelse af at have testet noget godt og virkelig velfungerende hardware. Ingen småfejl eller ting der ikke virkede på dette server kvalitet bundkort. Det yder måske ikke helt så meget som andre X570 bundkort, men det er ikke meget fra i mange af testene. Desuden kan en ting som pålidelighed og holdbarhed også være dyder som nogle brugere vil vægte højt. Så konkluderende må jeg sige at dette bundkort er masser af valuta for pengene, som MSI har ramt en god pris på. Også den heftige strømforsyning til CPU'en på 12+2+1 VRM kun gør dette bundkort endnu mere attraktivt til kørsel med de store RYZEN CPU'er.
 

Innovation/Teknologi - 5
Her må det blive et femtal især for PCIe 4.0 teknologien som er understøttet på dette bundkort med 3 M.2 sokler. Der gået en del innovation til at udvikle chipsætblæseren og selve FROZR profilen er også rigtig godt udregnet med luftstrøm til M.2 SSD'erne. Også den ekstra store profil på køleren til VRM'erne er et godt tiltag og sikkert også nødvendigt ved brug af de større RYZEN CPU'er.

Bundle/Tilbehør - 3
Der er kun meget lidt ekstra med i tilbehørsbundlen og det er at ledningerne er lagt i en nydelig sort pose. Derudover er der lidt reklame og en seddel med info om hvordan du kan være med i en konkurrence hos MSI. Resten er som vi kender det fra andre bundkort.

Design/Layout - 4
Designet er imo helt suverænt da der ikke er nogen form for RGB LED'er på selve bundkortet. Men for dem der ikke kan leve uden, er der headere til RGB LED striber.

Software/BIOS - 4
Softwaren er velfungerende og den version af Dragon Center man finder på dette bundkort er under stadig udvikling. Det er da også den software der kan justere på flest ting på bundkortet. BIOS'en er MSI's Click BIOS 5 og den fungerer absolut udmærket.

Ydelse - 5
Ydelsen ligger fint i den høje ende og så er det jo rart samtidig at vide at det vil blive ved med at yde godt og stabilt i årene frem, da det er et server PCB med tilhørende gode komponenter.

Pris - 4
Prisen synes jeg ligger ganske fint på ca.2400 kr. Det er en særdeles rimelig pris for dette lækre MSI MEG X570 UNIFI bundkort. Når man ser på at MSI's MEG GODLIKE bundkort er på den forkerte side af de 4-5000 kr.

 

 
Test: MSI MEG X570 Unify bundkort
Innovation / Teknologi5
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout4
Software - BIOS4
Ydelse5
Pris4
Samlet83%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

When you have finished testing this motherboard, you sit back with a feeling of having tested some good and really well-functioning hardware. No bugs or things that did not work on this server quality motherboards. It may not provide quite as much as other X570 motherboards, but it is not much from in many of the tests. In addition, a thing like reliability and durability can also be virtuder as some users will weight high. So in conclusion I must say that this motherboard is a lot of value for money that MSI has hit a good price on. Also, the hefty power supply for the CPU of 12 + 2 + 1 VRM only makes this motherboard even more attractive for running with the large RYZEN CPUs.
 

Innovation/Technology - 5
Here it must be a grade of 5, especially for the PCIe 4.0 technology which is supported on this motherboard with 3 M.2 sockets. There has been a lot of innovation to develop the chipset fan and the FROZR profile itself is also very well calculated with airflow to the M. 2 Ssds. Also, the extra-large profile of the cooler for the Vrms is a good measure and probably also necessary when using the larger RYZEN CPUs.

Bundle/Accessories - 3
There is only very little extra in the accessory bundle and it is that the wires are laid in a neat black bag. In addition, there is little publicity and a note with info on how you can be in a contest with MSI. The rest is as we know it from other motherboards.

Design/Layout - 4
The design is IMO completely sovereign as there are no kind of RGB Leds on the motherboard itself. But for those who can't live without, there are headers for RGB LED stripes.

Software/BIOS - 4
The software is well functioning and the version of the Dragon Center one finds on this motherboard is under continuous development. This is also the software that can adjust the most stuff on the motherboard. The BIOS is MSI's Click BIOS 5 and it works absolutely fine.

Performance - 5
The performance is fine at the high end and then it is nice at the same time to know that it will continue to provide good and stable in the years ahead, as it is a server PCB with associated good components.

Price - 4
The price seems I am located quite fine at approx. 2400 DKK. It is a very reasonable price for this delicious MSI MEG X570 UNIFI motherboard. When you look at MSI's MEG GODLIKE motherboards are on the wrong side of the 4-5000 DKK.

 

 

Renissen2
 
Senior Skribent
Tilføjet:
21-01-2020 15:19:29
Svar/Indlæg:
1998/273

 Knudson142
 
Overclocker
Tilføjet:
08-05-2020 13:55:33
Svar/Indlæg:
1/0

Looking at the core feature set, the MSI MEG X570 Unify includes three PCIe 4.0 x4 M. ... There are three full-length PCIe 4.0 slots which operate at x16, x8/x8, and x8/x8/x4, as well as two PCIe 4.0 x1 slots. Supported memory speeds allow for DDR4-4600 and up to 128 GB to be installed.