Test: ASUS ROG STRIX GO 2.4 Wireless headset

Lyd d.  30. marts. 2020, skrevet af Monberg75 0 Kommentarer.  Vist: 5922 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Monberg75
Oversættelse: jmose

Pristjek på  1349,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion

 

 


ASUS har gjort et godt forsøg på, at lave et godt headset, men det falder helt til jorden, når man ser bort fra komforten og mikrofonen, som er rigtig god. Der er problemer med grundlyden og der følger ikke en splitter med til lydkablet. Så løber man tør for strøm, skal man vente på opladningen, hvis man spiller på PC, og man skal justere på indstillingerne for efter min mening, at få en god gaming lyd.
 

Innovation/Teknologi - 3
Selve teknologien er god i headsettet. Den aktive støjdæmpning virker imponerende godt, hvilket betyder meget når man er i støjende miljøer. Den virker dog ikke, når man bruger kabel, hvilket er ret ufedt, da man vel også har behov for den når man snakker i telefon med vennerne på farten. Så kommer vi til, at der ikke er Bluetooth forbindelse, hvilket straks begrænser den mobile brugbarhed, da de fleste nye smartphones ikke har stik mere.

Bundle/Tilbehør - 4
Der følger en god taske med, så man nemt kan transportere headset og alle kabler samt adapter med sig. Det er ret fedt. Jeg mangler dog en splitter, så jeg eventuelt kan bruge headsettet uden strøm på min stationære PC, det kunne ASUS godt have vedlagt, nu de har vedlagt et lydkabel. Det ville give større fleksibilitet.

Design/Layout - 5
Komforten i headsettet er i top. Jeg har bruget det noget timer i træk, og har ikke følt mig øm nogen steder. Det til trods for, at det er et såkaldt on-ear headset og jeg bruger briller. Ørepuderne er simpelthen så bløde, og presset er så lille, at det ikke følges ubehageligt på nogen måde. Puden på bøjlen er heller ikke for hård, så man føler heller ikke ømhed i hovedbunden.

Software - 5
ASUS ARMOURY II  er et godt stykke software. Alt er samlet på en side, når det gælder dette headset, hvilke gør det ekstremt nemt at justere. Man har en masse muligheder for justering af både lyd og mikrofon, hvilket er ret fedt.

Ydelse - 3
Jeg er ikke specielt imponeret over lyden. Det er en ret undertrykket lyd, selvom man har slået alt fra af tekniske hjælpemidler. Detaljerne er fraværende, og eksplosioner lyder meget voldsomme og dybe.

Pris - 3
Med et prisskilt på over 1300 DKK i skrivende stund, skal både lyden og alt andet være i orden. Man kan få mange headset til den pris, så konkurrencen er hård. Mikrofonen er rigtig god, og det samme er den aktive støjdæmpning. Men grundlyden i et gaming headset er nu det vigtigste. Det er trods alt den man skal bruge når man spiller.

 

 
Test: ASUS ROG STRIX GO 2.4 Wireless headset
Innovation / Teknologi3
Bundle - Tilbehør4
Design - Layout5
Software - BIOS5
Ydelse3
Pris3
Samlet76%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

ASUS has made a good attempt to make a good headset, but it falls all the way to the ground when you disregard the comfort and microphone, which is really good. There are problems with the basic sound and a splitter does not come with the audio cable. Then you run out of power, you have to wait for charging if you play on PC, and you have to adjust dramatically on the settings to get a good gaming sound. If at all possible.
 

Innovation/Technology - 3
The technology itself is good in the headset. The active noise cancelling seems impressively good, which means a lot when you are in noisy environments. However, it does not work when using cable, which is quite uncool, as you probably also need it when you talk on the phone with friends on the go. Then we get to the fact that there is no Bluetooth connection, which immediately limits mobile usability, as most new smartphones don't have plugs anymore.

Design/Layout - 5
The comfort of the headset is top notch. I've needed it for a number of hours in a row and haven't felt sore anywhere. This is despite the fact that it is a so-called on-ear headset and I wear glasses. The ear pads are simply so soft, and the pressure is so small that it is not followed uncomfortably in any way. The pillow on the hanger is also not too hard, so you don't feel tenderness in the scalp either.

Software - 5
ASUS ARMOURY II is a good piece of software. Everything is assembled on a singel page when it comes to this headset, which makes it extremely easy to adjust. You have a lot of options adjusting both sound and microphone, which is quite cool.

Performance - 3
To put it mildly, I'm not impressed with the sound. It's a strange can of sound, even if you've turned everything off from technical aids. The details are absent, and explosions sound like they happen down in a large barrel or in an empty sports hall. It's definitely not good for a headset that's intended for gaming.

Price - 3
With a price tag of over 1300 DKK at the time of writing, both the sound and everything else must be in order. You can get MANY headsets which are much better at that price. Yes, the microphone is really good, as is the active noise cancelling. But it's no use if the sound in the headset itself isn't. After all, that's what you need when you play.