Test: Endgame Gear XMOne Gaming Mouse

Styre-enheder d.  24. februar. 2020, skrevet af Monberg75 0 Kommentarer.  Vist: 4710 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Monberg75
Oversættelse: jmose

Pristjek på  520,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion

 

 


Gaming handler tit og ofte om lys og lir. Jo mere lys og lir, jo bedre. Men det fravælger Endgame Gear helt bevidst i deres produkter. Til gengæld laver de nogle produkter, som er i høj kvalitet, og som passer til de bruger som skal bruge dem. Der er ingen tvivl om, at de vil kunderne det godt, men kunderne er efterhånden hjernevasket til, at lys er et must i alt gaming udstyr. Det er efterhånden meget sjældent man ser udstyr uden lys.

Personligt kan jeg godt forstå Endgame Gear konceptet, og bifalder det helt sikkert. Jeg er også personligt ved at være en smule træt af alt det lys, og personligt har jeg meget dæmpet lys i mit setup, da jeg ikke bryder mig om det er for prangende. Men jeg kan også godt lide der er en smule lys i produkterne, for så kan man se knapperne, og se hvor musen er osv. det gør det hele lidt nemmere.
 

Innovation/Teknologi - 3
Endgame Gear beskriver, at deres mus har indbygget patenteret analog teknologi, som giver en responstid på under 1 ms. Jeg er ærligt ikke hurtig nok på knapperne til, at kunne mærke forskel på 1 eller 2 milisekunder på knappens aktivering. Så jeg tænker det er meget teoretisk det har en betydning. Der er nok nogen der vil være uenige. Udover det, har musen ikke teknologier, som man ikke ser hos andre producenter. 16.000 DPI sensor er ved at være standard alle steder, og ARM processor og Omron kontakter er ligeledes standard hos de fleste.

Der er ikke lys i musen, hvilket mange nok vil trække ned på. Der bør i dag være RGB lys i alt gaming tilbehør, mener de fleste.

Bundle/Tilbehør - 3
Man kan ikke sige der følger den store pakke med tilbehør med til denne mus. Der er ingen ekstra glidepuder, hvis nu disse skulle blive slidt. Heller ikke nogen transport pose, hvis man nu skal have den med til LAN party en gang i mellem. 

Design/Layout - 4
Jeg kan godt lide designet på musen. Den falder helt naturligt i hånden, og knapperne sidder som de skal til palm grip. Om den kan bruges til andre greb skal jeg lade være usagt, men jeg har faktisk min tvivl, da udformningen er som den nu er. DPI knappen sidder på undersiden, hvilket måske er lidt upraktisk, og så er det lidt begrænset hvor meget mankan programmere de andre knapper i musen.

Software - 5
Softwaren er super nem at bruge, og den er meget overskuelig. Det er begrænset hvad man kan indstille på knapperne, men om det er en driver begrænsning ved jeg faktisk ikke.

Ydelse - 5
Musen er super hurtig at bruge. Den vejer ikke specielt meget, hvilket betyder den nemt flyttes fra side til side, og nemt løftes fra underlagt for at korrigere placeringen på underlaget. Knapperne er også super hurtige at bruge, de klikker som deskal, og aktiveringslængden er ikke lang. ARM processoren sørger for, at data kommer hurtigt afsted, og sensoren har en super høj opløsning.

Pris - 3
Hvis man kigger på prisen, så er den nok lige i overkanten. Specielt når man kigger på diverse prisdatabaser på nettet, og sammenligner med hvad de andre producenter skal have for deres produkter. Musen bør ligge på den anden side af 500 DKK, og bestemt ikke koste mere. Dagens pris er omkring 520 DKK, hvilket er for meget.

 

 
Test: Endgame Gear XMOne Gaming Mouse
Innovation / Teknologi3
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout4
Software - BIOS5
Ydelse5
Pris3
Samlet76%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

Gaming is often and often about light and bling. The more light and bling, the better. But it deliberately opts out of Endgame Gear in their products. On the other hand, they make some high-quality products that suit the use of them. It is now very rare you see equipment without light.

Personally, I can understand the Endgame Gear concept, and certainly welcome it. I'm also personally being a bit tired of all that light, and personally I have very dimmed light in my setup as I don't like it's too flashy. But I also like there is a bit of light in the products, because then you can see the buttons and see where the mouse is etc. it makes it all a little easier.
 

Innovation/Technology - 3
Endgame Gear describes that their mouse has built-in patented analog technology, which provides a response time of under 1 ms. Onestly I am not that fast on the buttons, to notice a  difference on 1 og 2 ms. So I think it's very theoretical it has an impact. I'm sure someone's going to disagree. Besides that, the mouse does not have technologies that you do not see from other manufacturers. The 16,000 DPI sensor is being standard everywhere, and ARM processor and Omron contacts are also standard with most.
There is no light in the mouse, which many will probably pull down on. There should today be RGB light in total gaming accessories, according to most.

Bundle/Accessories - 3
You can't say that's the big accessory package for this mouse. Nor is there any transport bag if you are to bring it to the LAN party once in a while. 

Design/Layout - 4
I like the design on the mouse. It naturally falls by hand, and the buttons sit as they are going to palm grip. Whether it can be used for other grips, I should not be untold, but I actually have my doubts, since the design is as it is now. The DPI button sits on the underside, which is perhaps a little impractical, and then it is a little limited how much man can program the other buttons in the mouse.

Software - 5
The software is super easy to use and it is very manageable. It's limited what one can set on the buttons, but whether it's a driver restriction I don't actually know.

Performance - 5
The mouse is super fast to use. It doesn't weigh much, which means it's easily moved from side to side, and easily lifted from subject to correcting the position on the surface. The buttons are also super fast to use, they click as they are supposed to , and the activation length is not long.

Price - 3
If you look at the price, it's probably right over the top. Especially when you look at various pricedatabases around the internet, and compares to what other manufacturers charges for their products. The mouse should be priced just over 500 DKK, and todays price is 520 DKK which is to much.