Test: QPAD MK40 Membranical keyboard

Styre-enheder d.  10. januar. 2020, skrevet af Gripen90 0 Kommentarer.  Vist: 4279 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Gripen90
Oversættelse: jmose

Pristjek på  349,00
Produkt udlånt af: QPAD
DK distributør: n/a

Konklusion

 

 


QPAD MK40 er i min optik et rigtig godt og robust tastatur, der kan holde til en del, og som er en sand fornøjelse at både skrive på og spille på. Det er en vellykket allrounder og de membranical taster giver en de bedste attributter fra både mekaniske og membran taster. Jeg er sikker på at designet og det matsorte udseende vil appellere til mange, da de giver et elegant og bestemt udtryk. Ser man bort fra, at der ikke findes RGB i den traditionelle forstand på tastaturet, så er jeg sikker på folk vil påskønne farverne og muligheden for at justere lystyrken eller helt slukke det.
For mig ligger QPAD MK40 øverst på listen at tastaturer man med god samvittighed kan investere i - og så endda til en meget rimelig pris.
 

Innovation/Teknologi - 4
Det er tydeligt at Darfon Electronics i ryggen, så har QPAD adgang til nogle af det bedste kompenter og teknologier i ryggen når det angår tastaturer. Den membranical feedback man finder er eminent god og hvert tastetryk føles bund solidt.

Bundle/Tilbehør - 3
Bundlen består af en brugbar og beskrivende Quick Guide samtidig med at der er ved lagt 8 skruer og to plastikbroer og en armlænsstøtte. Der er hvad man skal bruge, men så heller ikke mere.

Design/Layout - 4
QPAD får ikke topkarakter i design/layout, og den skyldes udelukkende den kluntede måde, de har valgt at bruge som monteringsløsning for deres håndledsstøtte. I 2019/2020 skruer man dem altså ikke fast. Når resten af tastatureret ser elegant ud, hvorfor skal dette så ikke også være det.

Ydelse - 5
Topkarakter her - membranical taster er en fusion af de bedste egenskaber fra mekaniske og membran taster, og det er succesfuldt eksekveret på MK40. Tasterne er super behagelige at arbejde med og man opnår stadig tilfredsstillelsen ved den taktile feedback efterfulgt at et roligt bestemt klik. Man kan tilbringe oceaner af timer ved dette tastatur uden af blive træt i fingre eller led.

Pris - 5
I skrivende stund fås QPAD MK40 til 349kr, hvilket jeg finder er en yderst favorabel pris i forhold til den kvalitet der leveres.

 

 
Test: QPAD MK40 Membranical keyboard
Innovation / Teknologi4
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout4
Ydelse5
Pris5
Samlet84%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

The QPAD MK40 is in my optics a really good and sturdy keyboard that can hold to a part and that is a real pleasure to both write on and play on. It is a successful allrounder and the membrane ical keys provide one the best attributes from both mechanical and membrane keys. I'm sure the design and the mats ' look will appeal to many as they provide an elegant and definite expression. Ignoring the fact that there is no RGB in the traditional sense of the keyboard, then I am sure people will appreciate the colors and the ability to adjust the light intensity or completely turn it off.
For me, the QPAD MK40 is at the top of the list that keyboards you can invest in a good conscience-and then even at a very reasonable price.
 

Innovation/Technology-4
It's clear that Darfon Electronics is in the back, so QPAD has access to some of the best composers and technologies in the back when it comes to keyboards. The membrane ical feedback you find is eminently good and every keystroke feels rock solid.
The bundle consists of a usable and descriptive Quick Guide at the same time as there are 8 screws and two plastic bridges and an armrest support. There is what to use, but then no more.

Design/Layout-4
The QPAD does not get a top grade in design/layout, and it is only due to the clunted way that they have chosen to use as a mounting solution for their palm rest. In 2019/2020, you do not screw them. When the rest of the keyboard looks elegant, why shouldn't this be so too.

Performance-5
Top rated here-membrane ical keys is a fusion of the best properties from mechanical and membrane keys, and it is successfully executed on MK40. The keys are super comfortable to work with and one still achieves the satisfaction of the tactile feedback followed by a quiet specific click. One can spend oceans of hours at this keyboard without getting tired in fingers.

Price-5
At the time of writing, QPAD MK40 is available at 349DKK, which I find is a very favorable price compared to the quality provided.