Test: MSI Radeon 5700 Mech

Grafikkort, AMD/ATI d.  13. april. 2020, skrevet af SDK 0 Kommentarer.  Vist: 7832 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: SDK
Oversættelse: jmose

Pristjek på  2600,00
Produkt udlånt af: MSI
DK distributør: Proshop.dk

Konklusion

 

 


Efter at have testet udelukkende NVIDIA kort i lang tid, er jeg blevet svært glad for dette lille MSI MECH grafikkort. AMD kortet støjer væsentlig mindre end de boosthungrende kort fra den anden side, som helst skal holde sig under 70 grader. MSI kortet ser pænt ud og passer godt ind i de fleste maskiner, både når det kommer til udseende men også kortets minimale størrelse.
Det er denne type kort jeg selv køber og anbefaler til andre, både pris og køler får en tommelfinger op, og med det sagt så syntes jeg vi skal dele point ud og tale om prisen.

Innovation/Teknologi - 4
RX 5700 er baseret på AMD's nye NAVI arkitektur, som har vist sig at være et betragteligt fremskridt i forhold til tidligere generationer af kort. Dog besidder NAVI ikke Ray Tracing i sin arkitektur som NVIDIA med Turing ,og derfor lander vi på et stort 4 tal. På trods af skepticisme over Ray Tracing og dets umiddelbare indflydelse, så er det en teknologi, som er kommet for at blive, og AMD omfavner den også i deres kommende nye GPU arkitektur.

Design/Layout - 4
I min optik er kortet veldesignet og pænt. Køleren er klarer opgaven godt, både når vi måler på temperatur, men også støj. Sammenlignet med konkurrenterne, mangler dog RGB lys og der er også sparet på bagpladen. Dette generer ikke mig, men vi sammenligner med markedet og derfor lander vi på 4, men meget tæt på 5.

Ydelse - 4
Da vi lige har taget hul på en ny benchmark suite, mangler vi lidt at sammenligne med. Men som vi kan se, egner RX 5700 kortet sig fint til Fuld HD ved godt 100 FPS, eller 1440p ved godt 60 FPS. Vil man spille i 4K, vil det være nødvendigt at skrue lidt ned for detaljerne. MSI kortet tilbyder rigtig god ydelse for pengene, hvis man kan undvære Ray Tracing.

Pris - 5
Med en pris på 2600,- DKK er dette MSI MECH kort blandt de billigste RX 5700 kort på markedet. Prisen sammenholdt med den gode køler og ydelse, gør dette kort til et rigtig godt køb for gameren på budget.

  

 




Test: MSI Radeon 5700 Mech
Innovation / Teknologi4
Design - Layout4
Ydelse4
Pris5
Samlet85%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

After testing exclusively Nvidia cards for a long time, I have become very fond of this little MSI MECH graphics card. The AMD card makes a lot less noise than the boost-hungry cards from the other side, which should preferably stay below 70 degrees. The MSI card looks nice and fits well into most machines, both when it comes to appearance but also the card's minimal size.
It's this type of card I even buy and recommend to others, both price and cooler gets a thumbs up, and with that said then I thought we should share points and talk about the price.
 

Innovation/Technology - 4
The RX 5700 is based on AMD's new NAVI architecture, which has proven to be a significant advance over previous generations of maps. However, NAVI does not possess Ray Tracing in its architecture like Nvidia with Turing ,and therefore we land on a grade of 4.Despite skepticism about Ray Tracing and its immediate influence, it's a technology that's here to stay, and AMD is also embracing it in their upcoming new GPU architecture.

Design/Layout - 4
In my view, the card is well designed and neat. The cooler is doing the job well, both when we measure on temperature, but also noise. Compared to the competitors, however, RGB lacks light and is also spared on the back plate. This does not bother me, but we compare with the market and therefore we land on 4, but very close to 5.

Performance - 4
Since we have just embarked on a new benchmark suite, we need a little more dat to compare with. If you want to play in 4K, you will need to turn the details down a little. The MSI card offers great value for money if you can do without Ray Tracing.

Price - 5
With a price of 2600,- DKK this MSI MECH card is among the cheapest RX 5700 cards on the market. The price compared to the good cooler and performance, makes this card a really good buy for the gamer on a budget.