Test: Aero Cool - Aero One Duo G

Kabinetter d.  13. marts. 2020, skrevet af Renissen2 0 Kommentarer.  Vist: 3960 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Renissen2
Oversættelse: jmose

Pristjek på  575,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion

 

 


Konkluderende må jeg sige at dette Aero Cool Aero Duo G har været en fin oplevelse at prøve at have kørende og at montere hardware i. Jeg var til en start lidt mistroisk overfor dette anderledes ATX kabinet på grund af de kompakte mål på kabinettet. Men det var relativt nemt at bygge et ATX system ind i og der var tænkt på masser af plads til SSD'er og harddiske så selv den mest krævende kan få sit storage behov dækket. Jeg var faktisk ret forbavset over hvor lidt de 4 blæsere egentlig sagde når systemet kørte med PWM styring. Så jeg må ende ud med at sige at jeg roligt kan anbefale dette kabinet til et ATX build også til Gamere og Entusiaster.
 

Innovation/Teknologi - 3
Her må det blive et tretal for Aero Cool har vel lagt sig lidt i selen med dette kabinet. Omvendt er der ikke de helt vilde nye teknologier og dem der er anvendt lever ikke helt op til min forståelse af et kvalitetskabinet, såsom at PCIe dækpladerne skal knækkes af og at en enkelt skrue er overspændt på det plastik dæksel som bærer kabinettet.

Bundle/Tilbehør - 3
Der er lige akkurat hvad der skal bruges til at installere hardware i kabinettet. Manualen er udmærket og dækker stort set hvad man kan ønske sig af en manual.

Design - 5
Her er jeg personligt meget glad for designet som er lidt anderledes men stadig ret minimalistisk i sit design.

Pris - 4
Prisen på 575 Kr. finder jeg helt OK for dette Mid tower kabinet.
 

  

 
Test: Aero Cool - Aero One Duo G
Innovation / Teknologi3
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout5
Pris4
Samlet75%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

Conclusive I have to say that this Aero Cool Aero Duo G has been a fine experience to try to have running and to mount hardware in. But it was relatively easy to build an ATX system into and plenty of room was thought for SSDs and hard drives so even the most demanding can have its storage needs covered. I was actually quite amazed at how little the 4 fans actually said when the system ran with PWM steering. So I must end up saying that I can safely recommend this case for an ATX build also for gamers and enthusiasts.
 

Innovation/Technology - 3
Here it must become a grade of 3, because Aero Cool has probably put themselves in a bit of a belt with this case. On the other hand there's not completely wild new technologies and the ones used do not quite live up to my understanding of a quality cabinet, such as that the PCIe cover plates need to be broken off and that a single screw is overstretched on the plastic cover that carries the casing.

Bundle/Accessories - 3
There's exactly what is needed to install hardware in the case. The manual is excellent and covers pretty much what you would want from a manual.

Design - 5
Here I am personaly very fond of the design which is slightly different but still quite minimalist in it's design.

Price - 4
I find the price of 575 DKK quite OK for this mid tower cabinet