Test: MSI MEG Z490 ACE

Bundkort, Intel d.  15. juni. 2020, skrevet af Renissen2 0 Kommentarer.  Vist: 5030 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: freak_master
Oversættelse: jmose

Pristjek på  3425,00
Produkt udlånt af: MSI
DK distributør: Proshop.dk

Konklusion

 

Generelt synes jeg at MSI har lavet et solidt bundkort der burde kunne leverer alle de funktioner man kunne ønske sig. Det er ærligt svært at klage over noget her, hvilket jeg synes er ret utroligt, da jeg selv mener at det er hvad jeg er bedst til.

Innovation/Teknologi - 5
Bundkortet har bestemt alt hvad man kunne tænke sig sammen med det nyeste Z490 chipset synes jeg ikke at kunne finde noget som helst at brokke mig over.

Bundle/Tilbehør - 5
Med til bundkortet følger en rigtig god pakke med alt hvad man skal bruge til at komme i gang.

Design/Layout - 4
Selve udseenet kan jeg faktisk godt lide. Det er sikkert fordi at MSI har holdt det mere simpelt med den sorte farve med et mix af få andre farver. Her vil jeg dog brokke mig lidt over de manglende kondensatorer. Jeg forstår ikke hvorfor MSI ikke lige har smidt prikken over I'et her. Jeg har ingen mulighed for at teste hvad de manglende kondensatorer betyder for stabiliteten af strømmen, men i teorien skulle det give bedre resultater med flere kondensatorer.

Software/BIOS - 4
MSI's BIOS har, siden deres Click BIOS, været ganske nem at finde rundt i, hvor indstillinger ligger de steder hvor man regner med, hvilket gør den meget intuitiv selv for nybegyndere.

Ydelse - 4
Bundkortet har var en smule bedre til at træne de brugte RAM end det sammenlignede bundkort, og selvom det ikke kunne ramme helt den samme overclocking hastighed så vi at det fulgte godt med.

Pris - 2
Jeg ved godt at der ikke har været så meget at brokke sig over, men når jeg kigger på prisen vil jeg alligevel brokke mig. Generelt er denne generation af bundkort en smule dyrer end sidste generation, da alle bundkort er klart til PCIe 4.0, men jeg synes alligevel at en pris der er oppe omkring det en i7 CPU til bundkortet koster er lige i overkanten. Selvfølgelig får man hele pakken her, men det virker lige dyrt nok. 

 
Test: MSI MEG Z490 ACE
Innovation / Teknologi5
Bundle - Tilbehør5
Design - Layout4
Software - BIOS4
Ydelse4
Pris2
Samlet80%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

In general, I think that MSI has made a solid motherboard that should be able to provide all the features you could want.

Innovation/Technology - 5
The motherboard certainly has everything you would like with the latest Z490 chipset I don't think i can find anything to complain about.

Bundle/Accessories - 5
The motherboard comes with a really good package with everything you need to get started.

Design/Layout - 4
I actually like the sewn itself. It's probably because MSI has kept it more simple with the black color with a mix of few other colors. Here, however, I would like to gripe a little about the lack of capacitors. I don't understand why MSI hasn't just thrown the icing on the icing here. I have no way of testing what the lack of capacitors means for the stability of the current, but in theory it should give better results with 
more capacitors.

Software/BIOS - 4
SINCE their Click BIOS, MSI's BIOS has been quite easy to navigate, where settings are located where you're counting, making it very intuitive even for beginners.

Performance - 4
The motherboard has been a bit better at training the used RAM than it compared motherboard, and although it couldn't hit quite the same overclocking speed we saw that it followed well with.

Price - 2
I know there hasn't been much to complain about, but when I look at the prize, I'm going to complain anyway. In general, this generation of motherboards is a bit more expensive than last generation, since all motherboards are ready for PCIe 4.0, but I still think that a price that is up around it an i7 CPU for the motherboard cost is right at the top edge. Of course you get the whole package here, but it seems just expensive enough.