Test: Abkoncore H600X midi tover

Kabinetter d.  02. oktober. 2020, skrevet af BPM 0 Kommentarer.  Vist: 3157 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: BPM
Oversættelse: jmose

Pristjek på  620,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion

 

  


Abkoncore H600X er i følge dem selv et premium kabinet, og det står endda med store bogstaver på kassen den kommer i. Men der er desværre mange ting som jeg syntes taler imod at det er et premium produkt. Lad os starte med de små ting. For eksempel at der ikke er nok skruer med til montering af hardware, hullerne til montering af bundkort standoff er ikke gjort ordenligt så man kan skrue dem i, holderne til 2.5" diskene kan være bøvlede at montere igen; da hullerne på beslagene ikke passer helt overens med hvor de skal skrues ind i kabinettet, og bagpladerne til udvidelses portene er lavet som man gjorde det for 15 år siden. Og så har de kun lagt 3 bagplader i kassen i stedet for 7. Kabinettet føles også lidt for tyndt og virker lidt for svagt bygget. Man føler i hvert fald ikke at det er kvalitets stål der er brugt.

Der er også positive ting. For er man til RGB så der fuld knald på, de giver et fint og flot lys og der er rigeligt med indstillinger. Det kan også sættes til bundkortet hvis det understøtter dette. Holderne til 3.5" diskene er super nemme at have med at gøre og der er ok med plads til kablerne. Der er rigeligt med plads til vandkøling i kabinettet, da der i fronten er plads til en 360mm radiator og i toppen en 240mm radiator. Der er også rigeligt med plads til grafikkortet.

H600X er et kabinet som nok mest henvender sig til dem der gerne vil have et billigt kabinet med RGB, og glasside så der er udsigt til RGB og hardware. Er man mere entusiast ville man nok så bort fra dette kabinet, da det simpelthen føles for billigt og der er lidt for mange små irriterende fejl.
 

Innovation/Teknology - 3
Det er et ganske standard midi tower i en kendt form.

Bundle/Accessories - 2
Der følger det med de lover, og en pudse klud. Men jeg syntes det er lidt for skrabet at der ikke er nok skruer med til montering af hardware.

Design/Layout - 3
Det føltes desværre lidt for plastik det hele og virker for tyndt lavet. Der er desværre en del små irritende fejl, også irritere det mit øje at man ikke har lavet front I/O panelet pænere indvendigt. Fint med glassiden den virker også bare meget tynd. Der er dog rigeligt med plads at installere sin hardware på og god plads til vandkøling.

Pris - 2
Jeg har ikke kunnet finde nogle danske priser på det endnu, men har fundet det i udlandet til omkring 83€ det er cirka 620,- og mere skal det bestemt heller ikke koste for det er det i min optik bestemt ikke værd.

 

 
Test: Abkoncore H600X midi tover
Innovation / Teknologi3
Bundle - Tilbehør2
Design - Layout3
Pris2
Samlet50%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

The Abkoncore H600X is according to themselves a premium chassis, and it even stands in capital letters on the box it comes in. But unfortunately there are many things that I think speak against that it is a premium product. Let's start with the little things. For example, there are not enough screws for mounting hardware, the holes for mounting motherboard standoff are not made proper so you can screw them in, the holders for the 2.5" disks may be hassled to mount again; since the holes on the brackets do not quite match where they need to be screwed into the cabinet, and the rear plates for the extension gates are made as they were 15 years ago. And then they've only put 3 back plates in the box instead of 7. The cabinet also feels a little too thin and seems a little too weakly built. You certainly don't feel that it's quality steel that's been used.

There are also positives. Because if you're into RGB so full bang, the  case provides a nice light and there are plenty of settings. It can also be plugged into the motherboard if it supports this. The holders for the 3.5" disks are super easy to deal with and there is ok with room for the cables. There is plenty of room for water cooling in the cabinet, as in the front there is room for a 360mm radiator and at the top a 240mm radiator. There's also plenty of room for the graphics card.

The H600X is a chassis that probably mostly apply to those who would like a cheap cabinet with RGB, and glass side for the view of RGB and hardware. If you are more enthusiast, you would probably disregard this cabinet as it simply feels too cheap and there are a little too many little annoying mistakes.
 

Innovation/Technology - 3
It is quite a standard midi tower in a known form.

Bundle/Accessories - 2
The bundle includes just what is neede, and some plastering cloth. But I think it's a little too scraped that there aren't enough screws for mounting hardware.

Design/Layout - 3
Unfortunately it felt a bit too plastic it all and seems too thinly made. Unfortunately there are some small irritating errors, also irritating it my eye that one has not made the front I/O panel nicer inside. Fine with the glass side it also just seems very thin. However, there is plenty of room to install your hardware and plenty of space for water cooling.

Price - 2
I haven't been able to find any Danish prices on it yet, but have found it abroad for around 83€, which equals about 620,- DKK, and it really should not cost more, since in my mind it's definitely not worth it.