Test: Azza Pyramid 804 med Corsair RGB

Kabinetter d.  31. juli. 2020, skrevet af KleitusIV 8 Kommentarer.  Vist: 11601 gange.

Korrekturlæser: donto
Billed behandling: KleitusIV
Oversættelse: KleitusIV

Pristjek på  2200,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion

 

 


Det har været en stor fornøjelse at bygge en computer med AZZA Pyramid 804, og jeg håber artiklen har været spændende læsning. Det er et rigtig lækkert kabinet af høj kvalitet, og der er tænkt over detaljerne. Om man kan lide designet eller ej, er selvfølgelig en smagssag, men der er ingen tvivl om at det er innovativt og anderledes, og vil man have frit udsyn til sin hardware så fås det ikke mere åbent end det her. Et par emner skal dog lige have et par ord med på vejen:

Køling: Kabinettet er lavet primært med design for øje, og selvom der er skabt luft-kanaler i siderne og hul i toppen, til at den varme luft kan slippe ud, så kan det godt blive varmt når man slipper sådan en 3900X løs sammen med et 1080Ti grafikkort! Hele kabinettet bliver varmt og specielt toppen kan blive rigtig varme af den varme luft. Jeg har dog ikke haft problemer med det, og 360mm AIO køleren holder CPU'en fint kold på 70-80 grader ved max belastning. Grafikkortet kommer heller ikke over 80 grader. Men jeg ville nok ikke vælge dette kabinet, hvis overclocking og max airflow og køling var mit primære formål.

Støv: Som nysamlet kabinet står det bare vildt flot, men jeg bekymrer mig lidt om, hvordan støv vil samle sig over tid. Der er intet støvfilter til radiatoren i bunden, så der bliver uundgåeligt trukket støv med op. Hele kabinettet er også åbent med luft-sprækker i siderne, så over tid vil støv samle sig inde i kabinettet. Der skal nok blive behov for en jævnlig rengøring, hvor man lige løfter låget af, og blæser den igennem med en luftdåse eller lignende.

Støj: Jeg kommer fra et Fractal Design gulv-kabinet med dæmpningsmåtter i, og efter at jeg får computeren op ved siden af mig, uden nogen form for dæmpningsmåtter, og med direkte hul ind til hardware, så kan alt pludselig høres. Jeg har ikke tidligere bemærket mit grafikkorts blæsere, men ved fuld belastning er der ingen tvivl når blæserne går i gang. Hvis man har udstyr der lider af coil-whine, vil jeg også kunne forestille mig, at alt kan høres. Eftersom det er en pyramide, er der dog ikke "stående" lydbølger, så lyde er kun dem der høres direkte. Der er heller ikke noget der rasler, eller på anden måde går i svingninger i kabinettet - det er klippestabilt.

Plads: Kabinettet er STORT! Det kræver ca. en halv meter på hver led på bordet, så det er ikke noget man "bare lige" har stående. Det er også virkelig tungt, og selvom jeg næsten ingen udstyr har i (ingen harddiske, optiske drev osv), så er det det tungeste kabinet jeg har måtte slæbe tilbage til kontoret. 

Udvidelse: Selvom kabinettet er stort, er der kun lige plads til de basale ting og et enkelt grafikkort. Dette er dog i tidens ånd, og det er ikke mange kabinetter vi efterhånden ser med plads til mange harddiske, Blue-ray drev osv. Der findes også en "V" udgave med grafikkortet tilsluttet på traditionel vis i bundkortet, hvis man vil have SLI/Crossfire eller bruge de andre PCIe slots. 

 

Sammenfatning

 

Innovation - 5
Kategorien ved AZZA er "Innovative Cases", og her må man give dem fuldstændig ret. Det er et meget innovativt kabinet og noget vi ikke har set før. Design og udformning er helt unikt og det fungerer!

Bundle/Tilbehør - 4
Der er ikke så forfærdeligt meget med til kabinettet, men omvendt er der det, der skal bruges. Det er lækkert at se, at PCIe forlænger medfølger, og RGB blæseren i top er også fint, selvom jeg ikke kunne bruge den pga. stikket. Skulle det have været helt perfekt skulle der have været RGB strips i siderne som jeg selv installerede, og evt. 3 ekstra RGB blæsere til bunden.

Design/Layout - 5
Design er selvfølgelig en personlig smag, men jeg synes det ser hamrende flot ud. Layout er også perfekt, og der er ikke noget der er ramt ved siden af. Der er plads til alting, og det var nemt at arbejde med. Der hvor der var behov for justering, kunne det gøres.

Ydelse/køling - 3
Ud over at være pænt, skal et kabinet selvfølgelig yde godt i forhold til håndtering og køling af komponenter. Køling er ikke det primære formål med dette kabinet, og selvom det kan håndtere hardwaren fint, så bliver det også varmt, og airflow kunne godt gøres bedre. Manglen på støvfilter kommer også til at spille ind i forhold til vedligeholdelsen af det.

Pris - 3
Med en pris på 2200 kr. er dette absolut ikke et billigt kabinet. Kigger man på andre RGB kabinetter ligger vi helt i toppen, og der medfølger kun 1 blæser hvor andre har flere blæsere, strips og RGB controller med. Den samlede udgift for kabinet og 4 RGB blæsere og strips ligger på ca. 3500 kr., men det er så også med nogle af markedets mest fancy og dyre Corsair blæsere. Det er dog som sådan noget er, og vil man have et unikt design og kvalitet, så koster det også.

 

 
Test: Azza Pyramid 804 med Corsair RGB
Innovation / Teknologi5
Bundle - Tilbehør4
Design - Layout5
Ydelse3
Pris3
Samlet80%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

It has been a great pleasure to build a computer in the AZZA Pyramid 804, and I hope the article has been an interesting read. It is a really nice case of high quality and you feel that there is thought put behind the details. Whether you like the design or not is of course a matter of personal taste, but there is no doubt that it is innovative and different, and if you want an open view to your hardware then there is nothing more open than this. A couple of topics needs to have a few words on the way:

Cooling: The pyramid case has its focus on design, and even if there are open vents in the sides and a hole at the top for hot air to escape, it can get pretty hot in there when you release the power of a Ryzen 3900X together with a 1080Ti graphics card. The entire case becomes quite warm and the top can become really hot from the hot air. I did not experience any problems with the heat, and the 360mm AIO cooler had no problems keeping my CPU at 70-80 degrees at max load. The graphics card did not exceed 80 degrees either. However, I would not pick this case if my main goal was overclocking with maximum cooling and airflow.

Dust: As a newly assembled case it is extremely good looking, but I do worry about how dust will gather over time. There is only a dust filter for the PSU and no dust filter for the AIO radiator / fans, and the holes in the glass sides are completely open, so it is unavoidable that dust will gather inside the case. I assume there will be a need for regularly lifting off the hood and blowing dust out of the components.

Noise: My previous case was a Fractal Design floor case with noise dampening foam, and after I have gotten this case up on the desk without any noise dampening material and direct holes to the hardware, everything can be heard. I haven't previously noticed my graphics card spin up or down, but now there is no doubt when the fans on the graphics card kick in. If you have components that suffer from coil-whine I can also imagine that everything can be heard. As it is a pyramid however, there are no "standing" soundwaves bouncing in the case, and the case is rock solid without any vibrations or loose rattle sounds.

Space: This case is HUGE! It requires appr. 50cm on each side on the desk, so it is not something you "just" put on the table. It is also very heavy, and even though I have almost no hardware in it (no hard disks, optical drives etc.) it is the heaviest case I have ever had to carry back to the office.

Expansion space: Even if the case is large, there is only just space enough for the basic computer components and a single graphics card. This is the way of things these days with most cases, and we rarely see space for a bunch of hard disks, Blue-ray drives etc. anymore. There is a "V" version of the case that has the graphics card mounted into the motherboard in the traditional way, and that will give space for more graphics cards for SLI/Crossfire and other PCIe expansion cards.

 

Innovation - 5
AZZA's category for the case is "Innovative Cases", and you have to agree completely with that. This is a very innovative and unique case and something we haven't seen before. 

Bundle/Accessories - 4
There is not a lot of accessories with the case, but there is the items that is required. It's very nice to see the PCIe expansion cable coming with the case, and the RGB fan at the top is also nice, even though the RGB plug was not compatible with my motherboard. A perfect bundle would have been RGB strips on the sides (which I installed myself) and perhaps addition of 3 fans for the bottom.

Design/Layout - 5
Design preference is of course a personal opinion, but I find the case extremely good looking. The layout is also perfect, and everything fits and has been well thought through. Everything was easy to install and where there was a need for adjustment it was possible. 

Performance/cooling - 3
Besides being good looking, the function of a case is also to perform well in handling and cooling components. Cooling is not the primary target of this case, and even if it handled my hardware fine, it also gets quite hot in there, and airflow could be better. The lack of a dust filter at the bottom will also be problematic with time and maintenance.

Price - 3
With a price of 2200 DKK (300€), this case is not among the cheapest ones out there. In fact, if you look for other RGB cases this is among the most expensive, and it only comes with a single RGB fan, where other cases have several fans, strips and RGB controllers. My total expense for case, 4 RGB fans and strips are above 3500 DKK (over 450€), but of course this is also with some of the most fancy and expensive Corsair fans on the market. I guess it is the way if you want unique design and high quality - that costs money!

 

 

#1
RX
 
Superbruger
Tilføjet:
31-07-2020 09:00:38
Svar/Indlæg:
52/3

Tak for et anderledes kabinet! 🙂Walenad
 
Elitebruger
Tilføjet:
31-07-2020 12:02:18
Svar/Indlæg:
1890/25

Ved at bruge "pyramide-kraften", er man garanteret 2 ekstra frags i timen!bauner
 
Passiv Hwt crew
Tilføjet:
01-08-2020 07:56:35
Svar/Indlæg:
848/71

Super fed artikel. Elsker det anderledes design.peterlmad
 
Elitebruger
Tilføjet:
01-08-2020 09:10:41
Svar/Indlæg:
981/138

Syntes seriøst at det kabinet er noget af det grimmeste der findes 😬Anomynous
 
Superbruger
Tilføjet:
01-08-2020 09:38:10
Svar/Indlæg:
369/14

Jeg synes sgu det er fedt. Det er noget anderledes og vil med garanti trække opmærksomhed.KleitusIV
 
Redaktør
Tilføjet:
01-08-2020 21:18:26
Svar/Indlæg:
4282/306

Tak for kommentarerne. 🙂

Der er ingen tvivl om at det er specielt og nogen vil synes det er frygteligt, mens andre synes det er fedt. Jeg faldt for det første gang jeg så en video med det og måtte bare prøve et build i det. Det var et super fedt projekt synes jeg selv. 😊😋Vagten29
 
Elitebruger
Tilføjet:
02-08-2020 00:22:36
Svar/Indlæg:
164/14

Jeg kan også anbefale deres Cube hvis man er til RGB lir og har pladsen.. Alucard
 
Superbruger
Tilføjet:
05-08-2020 10:34:23
Svar/Indlæg:
46/5

Ser virkelig fed ud men prisen gør at mit Corsair 700D ikke bliver udskifted