Test: MSI GeForce RTX 3080 Gaming X TRIO

Grafikkort, NVIDIA  d.  04. oktober. 2020, skrevet af Gripen90 13 Kommentarer.  Vist: 14156 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Gripen90
Oversættelse: jmose

Pristjek på  6374,00
Produkt udlånt af: MSI
DK distributør: MSI

Konklusion

 

 


MSi GeForce RTX 3080 Gaming X Trio er uden tvivl et af de hurtigste på markedet pt. (såfremt du kan finde et), og køleren er både effektiv, stille og ikke destomindre er den pænere og mere harmonisk at se på end tidligere Gaming X Trio modeller. MSI har lavet et super godt all round kort og man føler ikke, at der er blevet sparet nogen steder.

Som det ses yder RTX 3080 helt ekseptionelt og i mange tilfælde er det næsten dobbelt som kraftig som det kort det afløser - nemlig RTX 2080. Overfor RTX 2080Ti hersker der ej tvivl om at RTX 3080 også her tager ydelses kronen med en god margin. RTX 3080 giver over forbrugeren mere end hvad RTX 2080Ti yder og til samme pris som RTX 2080 i sin tid blev lanceret for - det går i den rigtige retning.

Betyder det for RTX 2080 og RTX 2080Ti ejere at deres kort er forældede ?.
Nej på ingen måde. Som testen viser så er der stadig mere end rimelig med kræfter i RTX 2000 serien til stadig at kunne nyde maksimal billedkvalitet til en fornuftig FPS.

Bør man opgradere til RTX 3080 hvis man har RTX 2070 Super, RTX 2080 (Super) eller RTX 2080Ti ?
I det første tilfælde da ja, der vil man helt klart få et gevaldigt boost i ydelse, men man skal huske på at selv RTX 2070 Super ligger ofte over de magiske 60FPS i mange titler, så spørgsmålet er om man absolut vil have flere FPS, eller om man kan vente på endnu hurtigere kort i fremtiden. I forhold til RTX 2080, da kan man stadig opleve et rigtig pænt boost i ydelse, men spørgsmålet er lige så gældende her om man vil have flere FPS eller om man ønsker at vente til bedre kort.I forhold til RTX 2080Ti, nej der mener jeg ikke, at en opgradering kan svare sig, og man bør i stedet for spare op til tredje generationaf RTX serien, inden man tænker på at skifte. 

Når det så er sagt, så hvis man sidder med den ældre Pascal generation af kort som GTX 1070 eller GTX 1080, så er mit svar et rungende ja til en opgradering, og MSI RTX 3080 Gaming X Trio bør helt klart være på listen af de kort, du skal overveje.
 

Innovation/Teknologi - 5
Vi har med den allernyeste teknologi at gøre fra nVidia i form af Ampere chipsettet, som ikke blot forbedre ydelsen men også forbedre Ray Tracing og DLSS 2.0 funktionerne endnu mere. Den nyeste GDDR6X teknologi sikre at man får maksimal udnyttelse af båndbredden på grafikkortet i alle anvendelser.

Bundle/Tilbehør - 4
Det er lidt en sparsom bundle, der primært består af reklamer og brochurer. Men MSI skal have stor kudos for at inkludere en GPU anti-sag bracket, som kan understøtte det 1.5kg tunge grafikkort. Dette trækker helt klart op i karakter, at man får denne ekstra del med, som sikre produktets stabilitet og levetid i ens pc.

Design/Layout - 5
Det nye Tri-Frozr design tager alle de bedste elementer med fra DUKE designet og skaber et unikt udseende, der er meget mere harmonisk end tidligere udgaver. Kortet er utroligt massivt og vejer et ton ! (ok 1.5kg), så der er ingen tvivl om at MSI mener det alvorligt mht køling af GPU og alle komponenterne. Farve valget er yderst dæmpet og ikke noget, der er super i øjenfaldende og derfor passer kortet perfekt ind i hvilket som helst farve tema man ønsker i PC'en.

Ydelse - 5
RTX 3080 yder mere end RTX 2080Ti, og koster det samme som RTX 2080 kostede i sin tid til release og er næsten dobbelt så hurtigt som dette, det kan man ikke kimse af overhovedet. Ampere chippen i RTX 3080 har fænomenal god ydelse og der er ingen tvivl om, at kortet henvender sig til 1440 high resfresh rate gaming og 4K gaming. Desværre har vi ikke en 4K skærm til at kunne vise resultater herfra, men 1440p med DLSS 2.0 4K upscaling er mere end spilbart på dette kort og ofte med mere i 100 FPS i titlerne - det er imponerende.

Pris - 4
Den eneste grund til, at vi ikke giver et 5 tal her, er fordi at der i rækken af RTX 3080 kort på markedet findes udgaver, som er ml. 500 og 700kr billigere og som yder ca. det samme. Den største ulempe i øjeblikket i forhold til RTX 3080 kortene, er at de er svært tilgængelige på markedet og leverancerne trækker ud, så man skal væbne sig med tålmodighed hvis man ønsker at få fingrerne i Ampere.

 

 
Test: MSI GeForce RTX 3080 Gaming X TRIO
Innovation / Teknologi5
Bundle - Tilbehør4
Design - Layout5
Ydelse5
Pris4
Samlet92%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

The MSi GeForce RTX 3080 Gaming X Trio is undoubtedly one of the fastest on the market at the moment (if you can find one), and the cooler is both efficient, quiet and nevertheless it is nicer and more harmonious to look at than previous Gaming X Trio models. MSI has made a super good all round card and you don't feel that has been saved anywhere.

As seen, the RTX 3080 is exceptional and in many cases it is almost double as powerful as it briefly replaces - namely rtx 2080. Opposite RTX 2080Ti there is no doubt that the RTX 3080 also here takes the performance crown by a good margin. The RTX 3080 offers for the end consumer more than what the RTX 2080Ti provides and at the same price as the RTX 2080 was launched for at the time - it's going in the right direction.

Does this mean for RTX 2080 and RTX 2080Ti owners that their cards are obsolete?.
By no means. As the test shows, there is still more than reasonable power in the RTX 2000 series to still be able to enjoy maximum image quality for a reasonable FPS.

Should you upgrade to RTX 3080 if you have RTX 2070 Super, RTX 2080 (Super) or RTX 2080Ti ?
In the first case then yes, there will clearly be a huge boost in performance, but one should remember that even the RTX 2070 Super is often above the magic 60FPS in many titles, so the question is whether you definitely want more FPS or whether you can wait for even faster cards in the future. Compared to the RTX 2080, you can still experience a really nice boost in performance, but the question is just as valid here whether you want more FPS or whether you want to wait for better cards. Compared to the RTX 2080Ti, no there I do not think that an upgrade can be answered, and one should instead save up for the third generation of rtx series before thinking of switching.

That said, if you're sitting with the older Pascal generation of cards like the GTX 1070 or GTX 1080, then my answer is a resounding yes to an upgrade, and the MSI RTX 3080 Gaming X Trio should definitely be on the list of cards you need to consider.
 

Innovation/Technology - 5
We are dealing with the very latest technology from nVidia in the form of the Ampere chipset, which not only improve performance but also improve ray tracing and dlss 2.0 features even more. The latest GDDR6X technology ensure that one gets maximum utilization of the bandwidth of the graphics card in all applications.

Bundle/Accessories - 4
It's kind of a sparse bundle, mainly made up of advertisements and brochures. But MSI needs great kudos to include a GPU anti-case bracket, which can support the 1.5kg heavy duty graphics card. This clearly pulls up in the nature of getting this extra part with, which ensures the stability and longevity of the product in one's PC.

Design/Layout - 5
The new Tri-Frozr design takes all the best elements from the DUKE design and creates a unique look that is much more harmonious than previous editions. The card is incredibly massive and weighs a ton! (Ok - 1500 Gram)

Performance - 5
The RTX 3080 provides more than the RTX 2080Ti, and costs the same as the RTX 2080 cost in its time for release and is almost twice as fast as this, you can not miss it at all. The Ampere chip in the RTX 3080 has phenomenally good performance and there is no doubt that the card is aimed at 1440 high resfresh rate gaming and 4K gaming. Unfortunately, we do not have a 4K screen to be able to show results from here, but 1440p with DLSS 2.0 4K upscaling is more than playable on this card and often with more in 100 FPS in the titles - it is impressive.

Price - 4
The only reason why we do not give a grade of 5 here, is because in the range of RTX 3080 cards on the market there are editions that are between 500DKK and 700DKK cheaper and that provide about the same. The main drawback at the moment compared to the RTX 3080 cards is that they are difficult to access on the market and the deliveries are pulling out, so you have to arm yourself with patience if you want to get your fingers in Ampere.

 

 

Walenad
 
Elitebruger
Tilføjet:
04-10-2020 16:52:02
Svar/Indlæg:
1888/25
500 - Internal server error.


neemos
 
Chefredaktør
Tilføjet:
04-10-2020 17:42:07
Svar/Indlæg:
1126/307

#1

ikke noget her

 Timozzdk
 
Elitebruger
Tilføjet:
04-10-2020 18:22:51
Svar/Indlæg:
1636/115

#1 Samme her.Dragonshard
 
Overclocker
Tilføjet:
04-10-2020 18:23:22
Svar/Indlæg:
109/31

500 - Internal server error sikke en go test 🤣neemos
 
Chefredaktør
Tilføjet:
04-10-2020 18:32:09
Svar/Indlæg:
1126/307

sker der når i trykker ude fra forsiden eller når i trykker på linket her over kommentarsporet?

 Gripen90
 
Senior Skribent
Tilføjet:
04-10-2020 18:38:59
Svar/Indlæg:
15958/637

Virker fint fra forsiden og kommentar sporet her.

/Edit, nej nu viser den også internal server error 500 her.Svaret blev redigeret 2 gange, sidst af Gripen90 d. 04-10-2020 18:41:15.


neemos
 
Chefredaktør
Tilføjet:
04-10-2020 18:42:36
Svar/Indlæg:
1126/307

jeg får vores it mand til at kigge på det i en fart :)

 KiloDunse
 
Programmør
Tilføjet:
04-10-2020 19:14:14
Svar/Indlæg:
1590/96

Prøv at trykke ctrl +f5.Polle68
 
Overclocker
Tilføjet:
04-10-2020 21:12:26
Svar/Indlæg:
983/167

I det første tilfælde da ja, der vil man helt klart få et gevaldigt boost i ydelse, men man skal huske på at selv RTX 2070 Super ligger ofte over de magiske 60FPS

60 er ikke magiske det er L..T 😈 120+ FPS er kanon  😉Gripen90
 
Senior Skribent
Tilføjet:
04-10-2020 22:30:27
Svar/Indlæg:
15958/637

 

Polle68 skrev d. 04-10-2020 21:12:26

I det første tilfælde da ja, der vil man helt klart få et gevaldigt boost i ydelse, men man skal huske på at selv RTX 2070 Super ligger ofte over de magiske 60FPS

60 er ikke magiske det er L..T 😈 120+ FPS er kanon  😉

Held og lykke med at opnå det i FS2020 😉Morpheuz1986
 
Elitebruger
Tilføjet:
08-10-2020 18:09:19
Svar/Indlæg:
486/37

Havde meget gerne set ydelse i 4k, da jeg har en lillebror der mener at det skal han da ha'.

 NicklasAPJ
 
Skribent
Tilføjet:
13-10-2020 16:42:15
Svar/Indlæg:
1863/87

God test, fik du ikke tid til at overclocke kortet? synes bare jeg ikke kan se det nogle steder i reviewet under Test % Overclocking?Gripen90
 
Senior Skribent
Tilføjet:
15-10-2020 22:10:12
Svar/Indlæg:
15958/637

 

NicklasAPJ skrev d. 13-10-2020 16:42:15

God test, fik du ikke tid til at overclocke kortet? synes bare jeg ikke kan se det nogle steder i reviewet under Test % Overclocking?

Desværre var det kun marginalt, det jeg nåede. MSI skulle oprindeligt have haft kortet retur en mandag, men det blev fremskyndet til en fredag, så derfor nåede jeg ikke en brøkdel af OC tests'ne. Jeg håber, vi kan få kortet retur engang mere senere, så jeg kan få lavet en opfølgning på det.