Test: Arctic Freezer 50 køler

Køling d.  18. november. 2020, skrevet af BPM 3 Kommentarer.  Vist: 3147 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: BPM
Oversættelse: jmose

Pristjek på  0,00
Produkt udlånt af: Arctic
DK distributør: n/a

Konklusion

 

 


Freezer 50 fra Acrtic må siges at være en af de store luftkølere, så man forventer også at den kan levere lidt, og Arctic er da heller ikke blege for at reklamere på siden af kassen med at den er bedre end Noctua NH-D15 og be quit! Dark Rock Pro4. Dog kun nogle få grader, og det er næsten også det billede vi ser i testen her. Den ligger nærmest side om side med Noctua's NH-D15 og det er faktisk kun i støj niveau at den taber, hvis man kan kalde den smule dB for støj. Freezer 50 levere et godt resultat og har nogle gode features, for eksempel er den super nem at montere, kræver dog en lang skruetrækker, også den gode idé med at det ene blæser kabel kan monteres direkte på den anden blæsers kabel, så man slipper for flere ledninger, der ligger og roder rundt derinde end højst nødvendigt.

Der er dog også ting som jeg har set andre gøre bedre. For eksempel føles alt plastikken for billigt og det er noget bøvlet og svært at få samlet det ordenligt igen når den er monteret. De to RGB dele der sidder i toppen, har nemt ved at falde af når den er skilt ad og virker som om man har glemt at lime dem på. Så er der rillerne mellem heatpipsne, det ser ud som om man har glemt at lave det færdigt og er bestemt ikke smart, hvis man skal have køleren af og montere den igen på noget andet, så sidder der en del kølepasta op imellem og det er svært at få ud.

Så kommer vi til det mest irriterende og jeg ved ikke om det bare er denne køler eller om det er dem generelt, men den resonerende lyd som blæserne laver når de kommer op i omdrejninger er bestemt ikke en rar eller behagelig lyd at være i nærheden af, og vil for mig være nok til at afmontere og ikke bruge den. Små lavpratiske ting som et stykke værktøj og en ordentlig manual i kassen havde også været skønt.

De fleste kommer ikke op i så høje omdrejninger på deres køler ved almindeligt brug, så selvom den har den sære lyd, så ville jeg stadig mene at du får en god køler til en fin pris og at den vil passe til de flestes behov - også har den jo RGB.
 

Innovation/Teknologi - 3
En luftkøler som vi kender det. En stor kølerflade, 6 store heatpipes med direkte kontakt og 2 store blæsere, en 120mm og en 140mm, til at skubbe varmen væk.

Bundle/Tilbehør - 3
Der er hvad der skal bruges for at kunne montere køleren og ikke mere. Jeg kunne nu godt have tænkt mig en papir manual til dem der ikke har mulighed for at bruge QR løsningen og et stykke værktøj da man skal have en lang skruetrækker, for at nå ned til skruerne, når den skal spændes fast til beslaget.

Design/Layout - 2
Sort i sort med RGB på toppen, i sig selv et ganske fint ydre. Men måden som man skal klikke blæseren tilbage på, efter man har monteret resten af køleren, er simpelthen lavet for fjollet og burde være lavet på en bedre måde, hvor man bare klikker den på uden man skal have hånden nærmest under køleren for at montere den på.

Ydelse - 3
Den yder ganske fint og lever op til Arctic tanken om at en køler ikke behøver være dyr for at yde godt. Men det trækker ned at blæserne laver en virkelig irriterende resonerende lyd når de kommer op i omdrejninger. Og det trækker i min optik ned, for en køler med en så irriterende lyd, er ikke en køler man har lyst til at have monteret i særlig lang tid, hvis den skal sige sådan under load. Det syntes jeg er virkelig ærgerligt når man kan se den egentlig yder godt.

Pris - 4
Jeg har kunnet finde priser på TR udgaven fra cirka 400,- og op til 500,- og holder den almindelige udgave sig til den pris, så får man en ganske fornuftig køler til prisen.

 

 
Test: Arctic Freezer 50 køler
Innovation / Teknologi3
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout2
Ydelse3
Pris4
Samlet60%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

Freezer 50 from Acrtic is said to be one of the big air coolers, so you also expect it to deliver a little, and arctic is not pale to advertise on the side of the box with it being better than Noctua NH-D15 and be quit! Dark Rock Pro4. However, only a few degrees, and this is almost also the image we see in the test here. It's closest to Noctua's NH-D15 and it's actually only in noise level that it loses if you can call that bit of dB noise. Freezer 50 deliver a good result and has some good features, for example, it is super easy to mount, however, requires a long screwdriver, also the good idea that one fan cable can be mounted directly on the other fan's cable, so you avoid more wires that lie and mess around in there than is necessary.

However, there are also things that I have seen others do better. For example, all the plastic feels too cheap and it is somewhat hassled and difficult to get it reassembled properly once it is fitted. The two RGB parts that sit at the top easily fall off when disassembled and seem to have forgotten to glue them on. Then there are the grooves between the heat pipes, it looks like you have forgotten to finish it and are certainly not smart, if you have to get the cooler off and reattach it to something else, then there is a lot of cooling paste in between and it is hard to get out.

Then we get to the most annoying and I don't know if it's just this cooler or whether it's them in general, but the resonant sound that the fans make when they come up in RPM is certainly not a nice or pleasant sound to be near, and will for me be enough to dismount and not use it. Small lowpratictical things like a tool and a proper manual in the box had also been great.

Most people don't get up to such high RPMs on their cooler in general use, so even if it has the strange sound, I'd still think that you get a good cooler at a fine price and that it will suit most people's needs - also it has RGB.
 

Innovation/Technology - 3
An air cooler as we know it. A large cooling surface, 6 large heatpipes with direct contact and 2 large blowers, a 120mm and a 140mm, to push the heat away.

Bundle/Accessories - 3
There is what is needed to be able to mount the cooler and no more. I would now have liked a paper manual for those who do not have the possibility to use the QR solution and a tool since you need a long screwdriver, to reach the screws when it needs to be clamped to the bracket.

Design/Layout - 2
Black in black with RGB on top, itself a quite fine exterior. But the way you have to click the fan back after installing the rest of the cooler is simply made too silly and should have been made in a better way, where you just click it without having to have your hand nearest to the cooler to mount it on.

Performance - 3
It does quite well and lives up to the Arctic idea that a cooler does not have to be expensive to perform well. But it pulls down that the fans make a really annoyingly resonant sound when they rise in revolutions. And it pulls my optics down, because a cooler with such an irritating sound is not a cooler you want to have fitted for a very long time, if it is to say so during load. I think that's really unfortunate when you can see it's actually doing well.

Price - 4
I have been able to find prices on the TR version from about 400,-DKK and up to 500,- DKK and if the regular edition keeps at that price, then you get a quite reasonable cooler for the price.

 

 

Ferrari
 
Overclocker
Tilføjet:
18-11-2020 12:24:00
Svar/Indlæg:
54/14

God test, og super at det fremhæves hvor bøvlet den er at montere, og ikke mindst den resonerende lyd. Hvis ikke jeg allerede havde opgivet i raseri med åndsvag bøvlet montering, så havde jeg absolut opgivet og returneret på returret med irriterende lyd/støj. Det er jo ikke et produkt man vil anvende.#2
RX
 
Superbruger
Tilføjet:
18-11-2020 19:19:19
Svar/Indlæg:
52/3

Jeg har købt den direkte fra Tyskland og den er næsten ligeså god som min Dark Rock 4 Pro.

Selve installationen er nem nok og den larmer ikke som beskrevet i artiklen.

Ret fed køler, selvom jeg er mest tilhænger af Dark Rock 4 Pro.BPM
 
Senior Skribent
Tilføjet:
19-11-2020 16:24:30
Svar/Indlæg:
212/2

Nu skal man også tage højde for at den resonerende lyd kun forekom ved høj belastning af cpu'en når der skal meget varme væk, ved normal brug var der intet at hører.
 

men jeg holder stadig fast i den er for bøvlet at installere det kunne de have gjort langt bedre.

bevares hvis hele bundkortet er ude så er den nok noget nemmere at få på, men er bundkortet montere og man agter at skifte fra en anden køler så det ikke genialt det de har lavet.Svaret blev redigeret 1 gang, sidst af BPM d. 19-11-2020 16:25:57.