Test: DeepCool MaCube 110

Kabinetter d.  08. februar. 2021, skrevet af BPM 0 Kommentarer.  Vist: 2333 gange.

Korrekturlæser: morra19
Billed behandling: BPM
Oversættelse: morra19

Pristjek på  0,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion

 

 


DeepCool har med MaCube 110 lavet et flot, lille, simpelt kabinet, som ikke i sig selv gør meget væsen ud af sig. Men det lille kabinet kan indholde mere end man tror, for plads er der faktisk rigeligt af inde i det. Det understøtter op til 140mm blæsere og både i fronten og toppen er det muligt at installere op til en 280mm radiator til vandkøling. Har man et voksent grafikkort er der også plads til det meste, bare det ikke er længere end 320mm og er man til luftkøler på CPUen, så må den ikke være højere end 165mm. Med hensyn til køling ville jeg selv starte med at installere et par ekstra blæsere, for den ene 120mm der følger med, er i min optik for lidt. Her kunne de godt have monteret en i fronten også. Resten af tilbehøret er der akkurat kun lige hvad der skal bruges, jeg savner lidt ekstra skruer og i stedet for de alt for billige strips de smider med, så 2 mindre, og i bedre kvailtet - det kunne have været skønt. Nu vi er ved kvailtet, så syntes jeg det virker som om det er gået for stærkt med produktionen, for rust under lakken på et helt nyt kabinet, det er skidt. Jeg ved godt dette ikke er et premium kabinet, men selv for DeepCool som herhjemme ikke er et topbrand så er det for dårligt, jeg håber det bare er vores kabinet som har disse fejl og ikke er noget den endelige forbruger vil opleve.
jeg vil dog alt i alt sige, at til prisen, som ligger omkring på 400,- kr., så får man faktisk et ganske fint lille kabinet, som kan det det er bygget til, men så heller ikke mere end det.
 

Innovation/Teknologi - 3
Der er ikke meget innovation at spore i dette kabinet. Det er en formfaktor vi kender og det virker.

Bundle/Tilbehør - 2
Der er lige hvad man skal bruge og heller ikke mere. Jeg kunne godt have tænkt mig lidt flere skruer og nogle ordentlige strips, og hvorfor er der kun 1 blæser monteret? Det er for skrabet.

Design/Layout - 3
Jeg kan egentlig godt lide designet, men der er nogle smuttere her og der, og det trækker lidt ned, så vi lander på en lunken 3'er

Pris - 4
Jeg har fundet det til omkring 400,- kr. og det syntes jeg faktisk er en ok pris for dette kabinet. Bevares der er måske lidt mangel i tilbehør og et par fejl hist og her, men til prisen er dette et fint kabinet.

 

 
Test: DeepCool MaCube 110
Innovation / Teknologi3
Bundle - Tilbehør2
Design - Layout3
Pris4
Samlet60%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

With the MaCube 110, DeepCool has made a nice, small, simple cabinet that does not in itself make much of a difference. But the small cabinet can hold more than you think, because there is actually plenty of space inside it. It supports up to 140mm fans and both in the front and top it is possible to install up to a 280mm radiator for water cooling. If you have an adult graphics card, there is also room for most things, as long as it is not longer than 320mm and if you have an air cooler on the CPU, then it must not be higher than 165mm. In terms of cooling, I would start by installing a few extra fans, because the one 120mm that comes with is in my optics too little. Here they could very well have mounted one in the front as well. The rest of the accessories are just, and only just what is needed to use, I miss a little extra screws and instead of the overly cheap strips they throw with, the could have included 2 smaller, and in better quality - that could have been great. Now that we are at the quail, I thought it seemed as if the production had gone too fast, for rust under the paint on a brand new cabinet, it's bad. I know this is not a premium cabinet, but even for DeepCool which in this country is not a top brand, it is too bad, I hope it is just our cabinet that has these faults and is not something the final consumer will experience.
All in all, however, I would say that for the price, which is around 400,- you actually get a pretty nice little cabinet, which can what it is built for, but then no more than that.
 

Innovation / Technology - 3
There is not much innovation to be traced in this cabinet. It's a form factor we know and it works.

Bundle / Accessories - 2
There is just what one needs and no more. I would have liked a few more screws and some proper strips, and why is there only 1 fan fitted? It's too scraped.

Design / Layout - 3
I really like the design, but there are some slips here and there and it pulls down a bit so we land on a lukewarm 3s

Price - 4
I have found it for around 400.- DKK and I actually thought it was an ok price for this cabinet. Preserved there may be a little shortage of accessories and a few flaws here and there, but for the price this is a fine cabinet.