Test: Creative Outlier Air V2 in-ear headset

Lyd d.  15. januar. 2021, skrevet af Havenissen 0 Kommentarer.  Vist: 5068 gange.

Korrekturlæser: donto
Billed behandling: Havenissen
Oversættelse: Havenissen

Pristjek på  520,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion

 

 


Outlier er hardwaremæssigt et velfunderet produkt, der har givet gode resultater. Outliers lidt bas-orienterede lydbillede giver gang på gang gode musik oplevelser og lyder også godt i en telefonsamtale. Materialerne virker velvalgte og solidt byggede. I mine øre virkede de dog lidt som nogle propper, men de sidder fint fast. Det er en synd og skam at softwaren trækker hele oplevelsen så meget ned, at jeg vil anbefale, at man holder sig væk fra det. Det er spild af plads på telefonen. Equalizeren gør intet uanset hvor meget jeg end prøver at justere lyden. Super XFi kræver både konto med e-mail oprettelse og billeder af øre og ansigt. Billederne af ørerne kan godt være svære at tage og softwaren genkendte ikke mine. Man bliver nærmest nødt til at spørge en anden om at tage billedet for sig. Forestil dig samtalen: "Vil du lige tage billede af mine øre?", "Hvorfor?", "Jamen det er til appen så jeg kan få bedre lyd i mine earbuds". Det virker mest som om Creative har været lidt for kreative og sikkert gerne ville bygge et teknisk smart produkt, men de har glemt at tænke mennesket ind i deres ligning. Jeg kunne egentligt godt tænke mig at vide hvordan de billeder kan bruges, da lyden kommer ud af earbudsene uden for kameraets synsfelt.
 

Innovation/Teknologi - 2
Jeg ser ikke noget, jeg ikke har set før og Super XFi virker ikke helt så smart, som det lød. Touch knapperne virker ikke altid helt præcise og misforstod mig nogle gange. Hvis man står med earbudsene i hånden begynder de at finde bluetooth enheder. Touch knapper er gode til mange ting, men syntes ikke det virker helt godt her. 

Bundle/Tilbehør - 3
Der er eartips i alle størrelser et laderkabel og et etui. Så alt hvad der kan forventes.

Design/Layout - 3
Etuiet virker som en skuffe og jeg synes det er hurtigere at betjene end klassiske design med et låg der skal åbnes. Selve earbudsene virker lidt klodsede, men sidder godt i øregangen. 

Software - 1
Skuffende. Kunne jeg give 0, så havde jeg gjort det.

Ydelse - 4
Lyden er fyldig og giver godt lydbillede. Den hælder dog lidt mod en tungere bas.

Pris - 5
I skrivende stund har Creative dem på udsalg for 69,99€ svarende til 520 kr. God lyd og masser at batterilevetid til pengene. Normal prisen er 84,99€ eller 633 kr.

 

 
Test: Creative Outlier Air V2 in-ear headset
Innovation / Teknologi2
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout3
Software - BIOS1
Ydelse4
Pris5
Samlet60%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

Outlier is a well-founded product in terms of hardware which has given good results. Outlier's slightly bass oriented sound image time and time again provides good music experiences and also sounds good in a phone conversation. The materials seem well-chosen and solidly built. In my ears, though, they seemed a bit like some plugs, but they fit nicely. It is a shame that the software pulls the whole experience down so much that I would recommend staying away from it. It's a waste of space on the phone. The equalizer does nothing no matter how much I try to adjust the sound. Super XFi requires both account with email creation and pictures of ears and face. The pictures of the ears may be hard to take and the software did not recognize mine. You almost have to ask someone else to take the picture for you. Imagine the conversation: "Can you take a picture of my ears, please?", "Why?", "Well, it's for the app so I can get better sound in my earbuds". It mostly seems as if Creative has been a little too creative and probably wanted to build a technically smart product, but they forgot to inlcude the human into the equation. I would really like to know how those images can be used as the sound comes out of the earbuds outside the camera's field of view.
 

Innovation/Technology - 2
I do not see anything I havn't seen before and the Super XFi does not seem quite as smart as it sounded. The touch buttons do not always seem completely accurate and misunderstood me sometimes. If you stand with the earbuds in your hand, they start to find bluetooth devices. Touch buttons are good for many things, but did not think it works quite well here.

Bundle/Accessories - 3
There are eartips in all sizes, a charger cable, and a case. So everything that can be expected.

Design/Layout - 3
The case works like a drawer and I think it is faster to operate than classic designs with a lid to be opened. The earbuds themselves seem a bit clumsy, but fit well in the ear canal.

Software - 1
Disappointing. If I could give the grade 0, I would have done it.

Performance - 4
The sound is rich and gives a good sound image. However, it tilts a bit towards a heavier bass.

Price - 5
At the time of writing, Creative has them on sale for € 69.99, equivalent to DKK 520. Good sound and plenty of battery life for the money. Normal price is € 84.99 or DKK 633.