Test: Aorus RGB Memory 2x8GB DDR4 3733Mhz

RAM d.  05. april. 2021, skrevet af freak_master 0 Kommentarer.  Vist: 1507 gange.

Korrekturlæser: donto
Billed behandling: freak_master
Oversættelse: donto

Pristjek på  1100,00
Produkt udlånt af: AORUS
DK distributør: Komplett.dk

Konklusion

 

 


Jeg synes at 3733 MHz er lidt en mærkværdig hastighed. Normalt ville man gå efter 3600 eller 3800/4000 MHz sæt til et Ryzen system, og hvis man sidder med et Intel system er det ikke underligt at lede efter endnu hurtigere RAM sæt. Jeg ser dog også mange lede efter de lavere hastighed på 3200 MHz og nedefter, men jeg har aldrig hørt om nogen der specifikt leder efter et 3733 MHz sæt, dog betyder det ikke at nogen ikke leder efter sådan et sæt. Jeg kan også godt forstå AORUS der vil ind og dække alles behov, så jeg betvivler ikke eksistensen af sættet, jeg synes blot det er en lidt upopulær hastighed.

Med det sagt kunne dette faktisk være et ganske fint sæt til et Ryzen system, da sættet ligger sig midt imellem de 3600 og 3800/4000 MHz som Infinity Fabric kan køre. Sættet kommer med SK Hynix DJR chips, som kan være svære at drive for en RAM controller, men vores Intel system havde ikke de store problemer med at få hivet en del ekstra ydelse ud af sættet her.
 

Design/Layout - 4
Generelt synes jeg at sættet fremstår meget pænt, med en sort og relativt neutral heatsink og lidt RGB på toppen som efterhånden er blevet obligatorisk i disse tider.

Ydelse - 4
Jeg synes altid det er svært at skulle bedømme ydelsen på et RAM sæt, da en kombination af timings og hastighed, uanset chips og andet, vil diktere den endelige ydelse. Kigger vi udover det og blot på den sammenligning jeg har haft mulighed for at lave, så følger sættet jo faktisk ganske fint med, og der er faktisk ret meget ekstra ydelse tilbage i sættet som AORUS ikke udnytter, men som altid er det aldrig garanteret med overclocking og er derfor ikke noget jeg bør give karakter ud fra.

Pris - 3
Prisen jeg har fundet på 1100kr. er bestemt mindre end det sammenlignet 4133 sæt, men det er kun 200 - 300kr. mindre, og for disse penge får man en hurtigere XMP ydelse samt Samsung B-die chips mod disse Hynix DJR chips. Med det sagt så har AORUS her altså vist at DJR også kan bruges til de højt ydende sæt, og hvis man er på udkig efter DJR er dette sæt uden tvivl sættet man bør kigge på.

 

 
Test: Aorus RGB Memory 2x8GB DDR4 3733Mhz
Design - Layout4
Ydelse4
Pris3
Samlet73%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

I think that 3733MHz is a curious speed. Normally you would aim for 3600 or 3800/4000MHz for a Ryzen system, og if you sitting with a Intel system it isn’t weird if you’re looking for an even faster RAM set. I also see people looking for a lower speed at 3200 MHz and down, but i’ve never heard of someone looking for 3733MHz, even though that doesn’t mean nobody is looking for them. I can understand the move from AORUS to cater to everyone's need, so I don’t question the existence of the kit, I just think it is a little unpopular.

With that said it could be a fine kit for a Ryzen system, because the kit places itself between those 3600 and 3800/4000MHz which Inifinity Fabric can run at. The kit comes with SK Hynix DJR chips, which can be harder to drive for a memory controller, but our Intel hadn’t any trouble squeezing out a bunch of extra performance out of the kit.
 

Design/Layout - 4
Generally speaking I think the kit looks very nice, with a black and relatively neutral heatsink and a bit of RGB on the top, which has gradually become mandatory in these times. 

Performance - 4
I always find it difficult to judge the performance on a RAM set, as a combination of timings and speed, regardless of chips and other things, will determine the final performance. If we look beyond that and just at the comparison I have had the opportunity to make, then the set actually follows quite well, and there is actually quite a lot of extra performance left in the kit that AORUS does not use, but as always it is never guaranteed with overclocking and is therefore not something I should rate based on.

Price - 3
The price I have found is 1,100dkr is certainly lower than the that compared to 4133 kits, but it is only 200 - 300dkr. less, and for that money you get a faster XMP performance as well as Samsung B-die chips against these Hynix DJR chips. With that said, AORUS has shown here that DJR can also be used for the high-performance sets, and if you are looking for DJR, this set is without a doubt the set you should look at.